Sokołowski Adam

Mail:adam.sokolowski@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZFEM - Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich
Stanowisko:Profesor UG
Specjalność:oceanografia biologiczna
Zainteresowania
badawcze:
- wpływ czynników środowiskowych i zanieczyszczeń (metale śladowe) na zespoły bentosowe ze szczególnym uwzględnieniem małży; struktura i funkcjonowanie sieci troficznych w środowisku morskim,
- zróżnicowania genetyczne populacji małży