Surosz Waldemar

Mail:waldemar.surosz@ug.edu.pl
Tytuł: prof. UG dr hab.
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBiEM - Zakład Biologii i Ekologii Morza
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Specjalność:oceanografia biologiczna, biologia i ekologia morza
Zainteresowania
badawcze:
- wpływ czynników stresowych (m.in. metale ciężkie) na wzrost kultur glonowych,
- ekofizjologia cyjanobakterii