Szymczak Ewa

Mail:ewa.szymczak@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZGM - Zakład Geologii Morza
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:geologia morza, hydrologia, klimatologia, meteorologia
Zainteresowania
badawcze:
- rola osadów rzecznych we współczesnych procesach sedymentacyjnych
DODATKOWE INFORMACJE