Toruńska-Sitarz Anna

Mail:anna.torunska@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBM - Zakład Biotechnologii Morskiej
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia biologiczna