Wojtasiewicz Bożena

Mail:ocebwo@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZOF - Zakład Oceanografii Fizycznej
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:oceanografia fizyczna, optyka