Weydmann-Zwolicka Agata

Mail:agata.weydmann@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZBPM - Zakład Badań Planktonu Morskiego
Stanowisko:Adiunkt
Specjalność:biologia morza, planktologia, analizy wielowymiarowe
Zainteresowania
badawcze:
- biologia i ekologia zooplanktonu z rejonu Arktyki i Północnego Atlantyku,
- wpływ czynników środowiska na różnorodność genetyczną, strukturę populacji i procesy życiowe arktycznych widłonogów,
- wpływ zmian klimatu na ekosystemy polarne.