Pryputniewicz-Flis Dorota

Mail:d.pryputniewicz@ug.edu.pl
Tytuł: dr
Status:pracownik naukowo-dydaktyczny
Zakład:ZChMiOśM - Zakład Chemii Morza i Ochrony środowiska Morskiego
Stanowisko:Asystent
Specjalność:badawczo-dydaktyczny