Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu:
dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw.
e-mail: mariusz.sapota@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 28
tel: +48 58 523 66 01

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju:
dr hab. Dorota Burska, prof. nadzw.
e-mail: dorota.burska@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 41

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych:
dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska
e-mail: a.kubowicz-grajewska@ug.edu.pl
tel: +48 58 523 68 28
tel: +48 58 523 68 23


Tytuł
Pokój
Telefon
Mail
Stanowisko
Status
mgr inż.
SMH
8B
586750836
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
ZBiEM
doktorantka
dr
ZOF
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
330
585236830
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZFEM
452
585236852
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
r/v Oceanograf
725991052
Starszy marynarz
marynarz
dr
ZBM
109s
585236712
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZChMiOŚM
333
585236833
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZOF
586
585236886
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr inż.
Biuro Armatora
107 (WOiG)
585236631
Specjalista ds. eksploatacji statku r/v Oceanograf
pracownik administr.
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
dr
ZChMiOŚM
339
585236839
Adiunkt
pracownik naukowy
mgr
ZEEOM
585236865
doktorant
mgr
ZGM
220B
585236820
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
341
585236841
Profesor nadzwyczajny
pracownik dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZOF
575
585236875
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
ZOF
580
585236880
doktorantka
mgr inż.
Biuro Armatora
107
585236631 +48 725 991 225
Specjalista ds. eksploatacji statku r/v Oceanograf
pracownik administr.
dr
ZOF
577
585236877
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZEEOM
469
585236869
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr hab.
ZEEOM
472
585236872
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZOF
579
585236879
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
205s
585236636
Specjalista
pracownik naukowo-techniczny
prof. dr hab.
ZChMiOŚM
332
585236832
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
205s
585236636
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZChMiOŚM
doktorantka
dr
ZOF
576
585236876
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZOF
583
585236883
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
343
585236843
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
mgr inż.
r/v Oceanograf
I oficer mechanik
marynarz
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
342
585236842
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZEEOM
468
585236868
Adiunkt
pracownik naukowy
prof. UG dr hab.
ZOF
587
585236887
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
technik kucharz okrętowy
r/v Oceanograf
marynarz
dr
ZOF
585
585236885
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
doktorant
prof. UG dr hab.
ZEEOM
467
585236867
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZGM
220B
585236820
Specjalista
pracownik naukowo-techniczny
mgr inż.
r/v Oceanograf
I oficer mechanik
marynarz
mgr inż.
PAO
225
585236825
Specjalista d/s elektroniki
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZGM
220A
58 523 66 23
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZOF
577
585236877
mgr inż.
ZOF
Samodzielny referent
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBPM
doktorantka
dr
ZEEOM
470
585236870
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
ZFEM
doktorant
dr
ZBM
109s
585236712
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
mgr
ZChMiOŚM
301
585236838
doktorantka
mgr
ZGM
104
585236804
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
r/v Oceanograf
Specjalista elektronik okrętowy
marynarz
r/v Oceanograf
marynarz
inż.
PAO
03
585236803
Mechanik
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZOF
578
585236878
Adiunkt
pracownik naukowo-techniczny
mgr inż.
r/v Oceanograf
Specjalista elektronik okrętowy
marynarz
mgr
ZFEM
doktorantka
mgr
SMH
6
586750836
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
mgr
ZChMiOŚM
331
585236831
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBM
109s
585236712
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBiEM
202s
585236702
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. dr hab.
ZOF
588
585236888
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr inż.
ZGM
220D
58 523 68 06
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZGM
223a
585236823
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBPM
346
585236846
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZGM
220B
58 523 68 20
doktorantka
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
mgr
Sekretariat
227
585236827
Samodzielny referent
pracownik administr.
dr inż.
SMH
6
586750836
Adiunkt
pracownik naukowy
dr
ZFEM
458
585236853
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZFEM
694
585236894
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZChMiOŚM
337
585236837
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZChMiOŚM
301
585236838
doktorant
r/v Oceanograf
marynarz
dr
ZBiEM
105s
585236602
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZEEOM
469
585236869
Specjalista d/s administracji
pracownik administr.
prof. UG dr hab.
ZGM
218
585236818
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZChMiOŚM
339
585236839
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorantka
mgr
ZBPM
349
585236848
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr inż.
PAO
225
585236825
Samodzielny referent
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZOF
573
585236873
Starszy wykładowca
pracownik dydaktyczny
prof. dr hab.
ZBM
107s
585236621
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZFEM
457
585236857
Starszy specjalista naukowy
pracownik naukowo-techniczny
kpt. ż.w.
r/v Oceanograf
Kapitan
marynarz
mgr
ZChMiOŚM
329
585236829
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZEEOM
468
585236868
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZGM
215
585236815
Starszy specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. UG dr hab. inż.
ZBiEM
103s
585236637
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZBiEM
206s
585236656
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZGM
219
58 523 68 19
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZBPM
345
585236845
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZOF
582
585236882
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
SMH
4
586750836
Adiunkt
pracownik naukowy
ZOF
580
585236880
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZGM
220C
585236855
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr inż.
PAO
585236826
Specjalista d/s informatyki
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. dr hab.
ZBiEM
204s
585236703
Profesor zwyczajny
dr
ZFEM
692
585236892
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
doktorant
dr
341
585236841
Specjalista
pracownik naukowy
dr
ZChMiOŚM
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
inż.
r/v Oceanograf
I oficer mechanik
marynarz
ZOF
589
585236889
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZGM
219
585236819
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZChMiOŚM
330
585236830
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. UG dr hab.
ZBiEM
104s
585236601 +48 725992993
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
693
585236893
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
kpt. inż.
r/v Oceanograf
+48 725991060
Kapitan
marynarz
mgr
Biuro Armatora
107 WOiG
585236631
pracownik administr.
dr
SMH
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBPM
348
585236848
doktorantka
dr hab.
ZFEM
461
585236861
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZFEM
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZFEM
456
585236856
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZGM
222
585236822
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr hab.
ZChMiOŚM
330
585236830
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZGM
224
585236824
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
ZChMiOŚM
331
585236831
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
prof. UG dr hab.
ZBiEM
201s
585236701
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBM
585236712
Starszy ref. techniczny
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZFEM
459
585236859
doktorantka
prof. dr hab.
ZEEOM
471
585236871
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZChMiOŚM
doktorantka
mgr
ZChMiOŚM
405
doktorantka
mgr
Sekretariat
227
585236693
Starszy specjalista
pracownik administr.
mgr
ZBM
109s
585236712
doktorantka
dr
ZGM
221
585236821
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr hab.
ZOF
590
585236890
Starszy specjalista
pracownik naukowo-techniczny
dr
ZFEM
692
585236892
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
r/v Oceanograf
marynarz
technik kucharz okrętowy
r/v Oceanograf
marynarz
mgr
ZFEM
459
585236859
doktorantka
mgr
ZChMiOŚM
405
doktorantka
mgr
ZChMiOŚM
338
585236838
doktorant
prof. dr hab.
ZGM
217
585236817
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
Biuro Armatora
107 WOiG
585236631
Specjalista
pracownik administr.
dr
ZBM
109s
585236712
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZGM
220D
585236806
Asystent
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBiEM
105s
58 523 66 02
doktorant
mgr
ZEEOM
470
58 523 68 70
doktorantka
dr
ZGM
223b
585236860
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBPM
348
585236848
doktorantka
PAO
226
585236826
Specjalista
pracownik inżynieryjno-techniczny
mgr
ZBPM
348
585236848
doktorantka
mgr
ZOF
580
585236880
doktorantka
dr
ZBPM
345
585236845
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZBM
109s
585236712
doktorantka
prof. UG dr hab.
ZGM
216
585236816
Profesor nadzwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab.
ZFEM
453b
585236858
Profesor zwyczajny
pracownik naukowo-dydaktyczny
mgr
ZOF
584
585236884
Specjalista d/s informatyki
pracownik inżynieryjno-techniczny
dr
ZFEM
451
585236851
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny
dr
ZBiEM
105s
585236656
Adiunkt
pracownik naukowo-dydaktyczny