Najważniejsze daty i etapy budowy nowego statku Oceanograf

 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - POIG
  1. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Tytuł projektu: Specjalistyczny statek do interdyscyplinarnych badań naukowych Morza Bałtyckiego OCEANOGRAF w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Działanie 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym”
   1. Wniosek z dnia 30.04.2009
   2. Studium wykonalności – pierwsze pięć stron
   3. Wyniki z dnia 16.11.2009 – karta oceny merytorycznej
   4. Wyniki z dnia 16.11.2009 – Lista projektów dofinansowanych
   5. Wyniki z dnia 16.11.2009 – Lista projektów wspieranych ale nie finansowanych
  2. Protest od wyników konkursu
   1. Protest z dnia 27.12.2009
   2. Informacja z ministerstwa z dnia 27.01.2010
   3. List Rektora do ministerstwa z dnia 02.02.2010
   4. Wynik protestu z dnia 05.03.2010
  3. Odwołanie od wyników konkursu
   1. Odwołanie z dnia 22.03.2010
   2. Wynik odwołania z dnia 05.07.2010
 2. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej - FNiTP
  1. Wniosek do FNiTP o finansowanie inwestycji
   1. Pismo przewodnie z dnia 25.02.2011
   2. Wniosek z dnia 25.02.2011
   3. Wyniki z dnia 14.07.2011
   4. Lista rankingowa z dnia 14.07.2011
   5. Informacja dla pracowników instytutu z dnia 15.07.2011
  2. Umowa z Ministerstwem
   1. umowa nr 660/FNiTP/127/2011 z MNiSW z dnia 09.09.2011
  3. Realizacja umowy
   1. Raport roczny za rok 2011 i Aneks nr 1
   2. Raport roczny za rok 2012 i Aneks nr 2
   3. Raport roczny za rok 2013 i Aneksy nr 3 i nr 4
   4. Raport roczny za rok 2014 i Aneks nr 5
   5. Raport roczny za rok 2015
   6. Aneks nr 6
 3. Budowa statku
  1. Przetarg na Projekt wstępny specjalistycznego statku naukowo-badawczego
   1. przetarg nr 1 z dnia 30.09.2011 – SIWZ (dwie pierwsze strony) i Opis przedmiotu zamówienia
   2. przetarg nr 2 z dnia 24.10.2011 – SIWZ (dwie pierwsze strony) i wynik postępowania przetargowego
  2. Przetarg na Projekt techniczno-klasyfikacyjny i budowę statku
   1. przetarg nr 1 z dnia 30.05.2012 – SIWZ (dwie pierwsze strony), Opis techniczny
   2. przetarg nr 2 z dnia 01.10.2012 – SIWZ (trzy pierwsze strony), Opis techniczny
  3. Umowa na budowę statku pomiędzy UG i stocznią Nauta
   1. umowa z dnia 11.01.2013
   2. aneks nr 1 z dnia 12.11.2013
   3. aneks nr 2 z dnia 22.01.2015
   4. aneks nr 3 z dnia 31.03.2016
 4. Zakupione przez Armatora doposażenie statku
  1. kabloliny – Opis przedmiotu zamówienia i wynik postępowania przetargowego
  2. urządzenia hydrograficzne – Opis przedmiotu zamówienia, wynik postępowania przetargowego i umowa ze stocznią Nauta na montaż urządzeń na statku
  3. wyświetlacze płaskie – Opis przedmiotu zamówienia i wynik postępowania przetargowego
 5. Wnioski do MNiSW o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej
  1. wniosek z dnia 02.08.2013 – Doposażenie aparaturowe pływającego laboratorium badawczego Instytutu Oceanografii UG, etap I ( wniosek, decyzja MNiSW, raport końcowy i przyjęcie rozliczenia dotacji przez MNiSW)
  2. wniosek z dnia 28.07.2014 – Doposażenie aparaturowe pływającego laboratorium badawczego Instytutu Oceanografii UG, etap II ( wniosek, decyzja MNiSW, raport końcowy i przyjęcie rozliczenia dotacji przez MNiSW)
  3. wniosek z dnia 12.11.2015 – Doposażenie aparaturowe pływającego laboratorium badawczego Instytutu Oceanografii UG, etap III ( wniosek)
 6. Zakupiona aparatura naukowo-pomiarowa jako wyposażenie statku
  1. przetarg w roku 2012 – Opis przedmiotu zamówienia nr A120-211-161/11/JC z dnia 15.11.2011
  2. przetargi w roku 2013 – Opisy przedmiotu zamówienia nr A120-211-91/13/MR z dnia 11.05.2013 i nr A120-211-138/13/MR z dnia 15.07.2013
  3. przetargi w roku 2014 – Opisy przedmiotu zamówienia nr A120-211-152/14/MR z dnia 21.08.2014 i nr A120-211-183/14/MR z dnia 06.10.2014
  4. przetargi w roku 2015 – Wybrane opisy przedmiotów zamówienia: nr A120-211-94/15/MG z dnia 13.07.2015 (łódź RIB), nr A120-211-84/15/KS z dnia 01.07.2015 (multicorer), nr A120-211-79/15/SS z dnia 29.06.2015 (sieci stawne i włoki denne), nr A120-211-83/15/KS z dnia 01.07.2015 (USBL), nr A120-211-89/15/MR z dnia 06.07.2015 (wibrosonda), nr A120-211-85/15/KS z dnia 14.07.2015 (profilomierz osadów), nr A120-211-85/15/KS z dnia 14.07.2015 (sonar boczny).