Dyrektor Instytutudr hab.
Mariusz Sapota
prof. nadzw.
Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Organizacji i Rozwoju
dr hab.
Dorota Burska
Zastępca Dyrektora Instytutu
ds. Dydaktycznych
dr
Agnieszka Kubowicz-Grajewska
 
 
Tabor Pływający k/h Oceanografdr inż. Jacek Hałaczkiewicz
Sekretariatmgr Beata Kwiatkowska,
mgr Katarzyna Sztygiel
 
 
 

 
Zakład Biologii i Ekologii Morzadr hab.
Waldemar Surosz
prof. nadzw.
Pracownia Ekologii Roślin Morskichdr hab.
Waldemar Surosz
prof. nadzw.
Pracownia Ichtiologiidr hab.
Mariusz Sapota
prof. nadzw.
 
 
Zakład Biotechnologii Morskiejprof. dr hab.
Hanna Mazur-Marzec
 
 
 
 
Zakład Badań Planktonu Morskiego
Pracownia Planktonu Antarktykidr
Anna Panasiuk
 
 
 
Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiegoprof. dr hab.
Jerzy Bolałek
Pracownia Ochrony Środowiska Morskiegoprof. dr hab.
Jerzy Bolałek
Pracownia Chemii Morza i Atmosferyprof. dr hab.
Lucyna Falkowska
Pracownia Trwałych Zanieczyszczeń Organicznychdr inż.
Marta Staniszewska
 
Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskichdr hab. Urszula Janas, prof. nadzw.
 
 
 
 
Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskichprof. dr hab.
Maciej Wołowicz
Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskichdr hab.
Adam Sokołowski
prof. nadzw.
Pracownia Ekologii Estuariówprof. dr hab.
Maciej Wołowicz
Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskichprof. dr hab.
Adam Latała
 
Zakład Geologii Morzadr hab.
Małgorzata Witak
prof. nadzw.
Pracownia Stratygrafii i Sedymentologiidr hab.
Małgorzata Witak
prof. nadzw.
Pracownia Geofizyki Morskiejdr hab.
Jarosław Tęgowski
prof. nadzw.
Pracownia Geologii Stosowanejdr hab.
Leszek Łęczyński
prof. nadzw.
 
Zakład Oceanografii Fizycznejprof. dr hab.
Adam Krężel
Pracownia Dynamiki Morzadr hab.
Witold Cieślikiewicz
prof. nadzw.
Pracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennejprof. dr hab.
Adam Krężel
 
 
Kolekcja Kultur Glonów Bałtyckich (CCBA)prof. dr hab.
Adam Latała
 
 
 
 
Pracownia Aparatury Oceanograficznejinż.
Jerzy Drzazgowski
 
 
 
 
Stacja Morska w Heludr
Iwona Pawliczka vel Pawlik