\n Instytut Oceanografii
INSTYTUT OCEANOGRAFII UG
 
 
 
 
Sekretariat mgr Katarzyna Sztygiel   
 
 
 
Zakład Biologii i Ekologii Morza dr hab. Waldemar Surosz,
prof. UG
 
Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf mgr inż. Jędrzej Czajkowski
 
 
Zakład Badań Planktonu Morskiego dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka,
prof. UG
 
Stacja Morska
im. Profesora Krzysztofa Skóry
dr Iwona Pawliczka vel Pawlik
 
 
Zakład Biotechnologii Morskiej prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
 
Pracownia Aparatury Oceanograficznej inż. Andrzej Kosiń
 
 
Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich prof. dr hab. Maciej Wołowicz
 
Pracownia Systemów Informacji Geograficznej – GIS dr hab. Jacek Urbański, prof. UG
 
 
Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich dr hab. Urszula Janas, prof. UG
 
Kolekcja Kultur Glonów Bałtyckich prof. dr hab. Adam Latała
 
 
Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego prof. dr hab. Jerzy Bolałek
 
 
 
Pracownia Ochrony Środowiska Morskiego prof. dr hab. Jerzy Bolałek
 
 
 
Pracownia Chemii Morza i Atmosfery prof. dr hab. Lucyna Falkowska
 
 
 
Pracownia Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych dr hab. inż. Marta Staniszewska, prof. UG
 
 
Zakład Geofizyki prof. dr hab. Jarosław Tęgowski
 
 
Zakład Geologii Morza dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG
 
 
Zakład Oceanografii Fizycznej dr Aleksandra Dudkowska
 
 
 
Pracownia Dynamiki Morza dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG
 
 
 
Pracownia Teledetekcji i Analizy Przestrzennej dr hab. Agnieszka Herman, profesor UG