Oferta edukacyjna Instytutu Oceanografii UG
pt. „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży”

 

      Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, Instytut Oceanografii UG podjął działalność wpisującą się w szeroko rozumiane zadania informacyjno-edukacyjne związane z tematyką morską, w szczególności z funkcjonowaniem i ochroną przyrody Morza Bałtyckiego.

      W dniach 13-30 września 2010 roku w Instytucie Oceanografii odbyły się „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży” realizowane w ramach umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Gminą Gdynia. Wrześniowa edycja projektu była pilotażowa.

     

    Celem projektu jest:

  • popularyzacja i wzbogacenie ogólnej przyrodniczej wiedzy o morzach i oceanach, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego;
  • uświadomienie znaczenia i roli Bałtyku dla naszego kraju oraz pokazanie przyszłych szans i zagrożeń;
  • informowanie o oddziaływaniu czynników naturalnych i cywilizacyjnych, i ich konsekwencjach dla przyrody Morza Bałtyckiego;
  • zwiększanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska morskiego – kształtowanie proekologicznych postaw młodzieży.

       W warsztatach uczestniczyło łącznie ponad 400 uczniów z 16 gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Uczniowie wysłuchali ciekawych wykładów, prelekcji, brali udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i zajęciach terenowych. Wszystkie zajęcia poza plenerowe odbyły się w kampusie akademickim w Gdyni. Zajęcia poprowadzili doświadczeni nauczyciele akademiccy: profesorowie, doktorzy i magistrowie.

       W ramach warsztatów zrealizowane zostały zagadnienia z 5 różnych bloków tematycznych mieszczących się w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i ochrony środowiska morskiego, w tym z biologii i ekologii morza (Barwny świat Bałtyku – rośliny i sinice pod „lupą”, Ochrona różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego), geologii morza (Procesy geologiczne kształtujące wybrzeże Zatoki Gdańskiej), fizyki morza (Tajemnice fizyki morza), chemii morza (Wyciśnij soki z osadów morskich).

       Prowadzący warsztaty przekazywali uczniom szeroką wiedzę przyrodniczą o morzach i oceanach, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego. Pod okiem doświadczonych pedagogów młodzież uczyła się samodzielnie rozwiązywać problemy badawcze, miała okazję zapoznać się z techniką poboru prób środowiskowych oraz metodami obserwacji i analizy zebranych materiałów przy użyciu aparatury naukowo-badawczej. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w badaniach naukowych.

 

Informację przygotowała:
dr Luiza Bielecka