Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego do udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez pracowników oraz doktorantów Instytutu, pt.:


„Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży”


W ramach proponowanych warsztatów planujemy przeprowadzenie zajęć o różnej tematyce przyrodniczej (szczegółowe informacje o pakietach w zakładce "Opis pakietów"):
 

  • Pakiety biologiczno-ekologiczne:

Barwny świat Bałtyku – rośliny i sinice pod „lupą”.
Ochrona różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego.
Zooplankton – fascynujący, nieznany świat mórz i oceanów.

 

  • Pakiet geologiczny:

Procesy geologiczne kształtujące wybrzeże Zatoki Gdańskiej.
 

  • Pakiet z zakresu oceanografii fizycznej:

Tajemnice fizyki morza.
 

  • Pakiet z zakresu oceanografii chemicznej:

Wyciśnij soki z osadów morskich.

  • Wykład RDOŚ w Gdańsku pt. "Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego na obszarach morskich"Główne cele realizacji projektu „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży” to:

  • upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, metodach badania i kontrolowania jej stanu,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży,
  • kształcenie i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego,
  • propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.


Planowanych jest łącznie 60 dni warsztatów. W miesiącach: czerwiec i wrzesień 2012 r. zajęcia realizowane będą od godziny 9.00 do godziny 14.00 (5 godzin). Składać się będą z części teoretycznej oraz praktycznej w laboratorium, związanej z wyjściem w teren. Łącznie w tych miesiącach planujemy przeprowadzić 36 dni edukacyjnych.

W miesiącach pozostałych: październik, listopad i grudzień (wtorek i czwartek) planowana jest realizacja 24 dni edukacyjnych w godzinach od 9.00 do 12.00 (3 godziny). Zajęcia składać się będą z części teoretycznej oraz praktycznej w laboratorium.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w warsztatach, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną, e-mail: paulina_lemke@wp.pl lub telefonicznie (58) 523 68 92. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Dziękujemy partnerom i sponsorom!