Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego do udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez pracowników oraz doktorantów Instytutu, pt.:

„Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży”

 

W ramach proponowanych warsztatów planujemy przeprowadzenie zajęć o różnej tematyce przyrodniczej (szczegółowe informacje o pakietach w zakładce "Opis pakietów"):
 

  • Pakiety biologiczno-ekologiczne:

Barwny świat Bałtyku – rośliny i sinice pod „lupą”.
Jakie ryby żyją w Bałtyku?
Ochrona różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego.
Zooplankton – fascynujący, nieznany świat mórz i oceanów.

 

  • Pakiet geologiczny:

Procesy geologiczne kształtujące wybrzeże Zatoki Gdańskiej.
 

  • Pakiet z zakresu oceanografii fizycznej:

Tajemnice fizyki morza.
 

  • Pakiet z zakresu oceanografii chemicznej:

Wyciśnij soki z osadów morskich.

  • Wykład RDOŚ w GdańskuGłówne cele realizacji projektu „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży” to:

  • upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, metodach badania i kontrolowania jej stanu,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży,
  • kształcenie i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego,
  • propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.


Planowanych jest łącznie 39 dni warsztatów. Zajęcia realizowane będą w miesiącach: czerwiec i wrzesień 2013 r. od godziny 9.00 do godziny 13.00 lub 14.00. Składać się będą z części teoretycznej oraz praktycznej w laboratorium, związanej z wyjściem w teren.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w warsztatach, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną, e-mail: paulina_lemke@wp.pl i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania). Udział w warsztatach jest bezpłatny.


Dziękujemy sponsorom i partnerom!