Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego do udziału
w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez pracowników oraz doktorantów Instytutu, pt.:„Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży”W ramach proponowanych warsztatów planujemy przeprowadzenie zajęć o różnej tematyce przyrodniczej
(szczegółowe informacje o pakietach w zakładce "Opis pakietów"): 


Pakiety biologiczno-ekologiczne:

Barwny świat Bałtyku – rośliny i sinice pod „lupą”
Mikroorganizmy Morza Bałtyckiego
Ochrona różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego
Zooplankton – fascynujący, nieznany świat mórz i oceanów
Jakie ryby żyją w Bałtyku?

Pakiet geologiczny:

Procesy geologiczne kształtujące wybrzeże Zatoki Gdańskiej

Pakiety z zakresu oceanografii fizycznej

Tajemnice fizyki morza
Z dynamiką morza za pan brat, czyli przyjemne rozmowy na trudne tematy

Pakiety z zakresu oceanografii chemicznej

Źródła fosforu w morzu
Co wisi w powietrzu?  

Główne cele realizacji projektu „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży” to:

  •  rozbudzanie świadomości ekologicznej młodzieży,
  •  pogłębianie wiedzy o elementach środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem
     zagadnień bioróżnorodności w morzach oraz roli jaką morza i oceany odgrywają w kształtowaniu klimatu,
  •  kształcenie  i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego,
  • upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, metodach badania i kontrolowania jej stanu,
  • propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.

 

Zajęcia realizowane będą w czerwcu 2015 r. od godziny 9.00 do godziny 13.00. Składać się będą
z części teoretycznej oraz praktycznej w laboratorium, związanej z wyjściem w teren.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w warsztatach, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną,
e-mail: ocesek@ug.edu.pl i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
najlepiej w lutym 2015 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Sponsorzy i partnerzy

Gmina Gdynia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku