Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni serdecznie zaprasza

uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Gdynia do udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych

przez pracowników oraz doktorantów Instytutu, pt.:

„Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży”


W ramach proponowanych warsztatów planujemy przeprowadzenie zajęć o różnej tematyce przyrodniczej (szczegółowe informacje o pakietach w zakładce "Opis pakietów"): 

 

Pakiety biologiczno-ekologiczne:

W toni czy przy dnie? Strategie życiowe Bałtyckich glonów,

Zieloni mieszkańcy Bałtyku – jakie rośliny można spotkać na morskim brzegu,

Mikroorganizmy Morza Bałtyckiego – najmniejsi przyjaciele człowieka?

Zooplankton – fascynujący, nieznany świat mórz i oceanów,

Ochrona różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego,

Ocena stanu ekologicznego strefy przybrzeżnej Bałtyku na podstawie analiz meiobentosu,

Jakie ryby żyją w Bałtyku?

 

Pakiet geologiczny:

Procesy geologiczne kształtujące wybrzeże Zatoki Gdańskiej

 

Pakiet z zakresu oceanografii fizycznej

Tajemnice fizyki morza
Z dynamiką morza za pan brat, czyli przyjemne rozmowy na trudne tematy

 

Pakiety z zakresu oceanografii chemicznej

Źródła fosforu w morzu
Co wisi w powietrzu?

 

Główne cele realizacji projektu „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży” to:

  • rozbudzanie świadomości ekologicznej młodzieży,
  • pogłębianie wiedzy o elementach środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bioróżnorodności
    w morzach oraz roli jaką morza i oceany odgrywają w kształtowaniu klimatu,
  • kształcenie  i wychowywanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego,
  • upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, metodach badania i kontrolowania jej stanu,
  • propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.

 

Zajęcia realizowane będą od 8 do 23 czerwca oraz od 7 do 22 września  2016 r. od godziny 9.00 do godziny 13.00. Składać się będą z części teoretycznej oraz praktycznej w laboratorium, związanej z wyjściem w teren.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w warsztatach, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną, e-mail: ocesek@ug.edu.pl i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Sponsorzy i partnerzy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY