V edycja „Warsztatów oceanograficznych dla młodzieży”

odbyła się w dniach 17-22.06.2016 r. i 5-22.09.2016 r.

Została przygotowana przez dyrekcję, pracowników i doktorantów Instytutu Oceanografii UG we współpracy z Gminą Gdynia (umowa z dnia 29.04.2016 r.) oraz pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

W przygotowanie merytoryczne projektu oraz organizację i przeprowadzenie zajęć w ramach V edycji warsztatów zaangażowani byli:

  • dyrekcja Instytutu Oceanografii UG
  • koordynator projektu: dr Dorota Pryputniewicz-Flis
  • administrator projektu: mgr Katarzyna Sztygiel
  • edukatorzy: dr hab. Luiza Bielecka, prof. nadzw., dr hab. Anita Lewandowska, dr Justyna Kobos, dr Marcin Paszkuta, dr Anna Pawelec, dr Dorota Pryputniewicz-Flis, dr Anna Toruńska-Sitarz, dr Barbara Wojtasik, dr Aleksandra Zgrundo, mgr Halina Kendzierska, mgr Lena Marszewska, mgr Krzysztof Koszarowski, mgr Justyna Szuszkiewicz, mgr Anna Krakowiak, mgr Karolina Trzcińska, mgr Agnieszka Jędruch, mgr Iga Nehring, mgr Agnieszka Grajewska, mgr Zuzanna Sylwestrzak, mgr Katarzyna Sztygiel, mgr Magdalena Machuta.

 

Wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które wsparły ten ważny projekt edukacyjny Instytutu Oceanografii i pomogły w jego realizacji pragniemy serdecznie podziękować.

Dziękujemy również edukatorom i uczestnikom warsztatów, którzy udostępnili zdjęcia dokumentujące warsztaty oraz mgr Marcinowi Hebdzie i mgr inż. Kamilowi Jaworskiemu za pomoc w przygotowaniu strony internetowej, jak również obsługę techniczną warsztatów.

Dyrekcja Instytutu Oceanografii UG, koordynator projektu i administrator projektu