WARSZTATY OCEANOGRAFICZNE DLA MŁODZIEŻY – VI EDYCJA

18-29.09.2017

29 września 2017 r. zakończyła się VI edycja projektu edukacyjnego „Warsztaty oceanograficzne dla młodzieży. Podczas zajęć Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odwiedziło 332 uczniów oraz 15 nauczycieli z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zrealizowanego dzięki współpracy z Gminą Gdynia (umowa z dnia 15.09.2017 r.) przeprowadzono 14 zajęć z 11 bloków tematycznych mieszczących się w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w tym z biologii i ekologii morza (W toni czy przy dnie? Strategie życiowe Bałtyckich glonów, Zieloni mieszkańcy Bałtyku – jakie rośliny można spotkać na morskim brzegu, Mikroorganizmy Morza Bałtyckiego – najmniejsi przyjaciele człowieka?, Zooplankton – fascynujący, nieznany świat mórz i oceanów, Ochrona różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego, Ocena stanu ekologicznego strefy przybrzeżnej Bałtyku na podstawie analiz meiobentosu, Jakie ryby żyją w Bałtyku?), geologii morza, (Procesy geologiczne kształtujące wybrzeże Zatoki Gdańskiej) fizyki morza (Tajemnice fizyki morza. Z dynamiką morza za pan brat, czyli przyjemne rozmowy na trudne tematy) oraz chemii morza i ochrony środowiska morskiego (Źródła fosforu w morzu, Co wisi w powietrzu?).

Uczniowie i nauczyciele z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników i doktorantów Instytutu Oceanografii UG, w trakcie których mieli możliwość zapoznania się powszechnie stosowanymi technikami badawczymi, a także z nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w badaniach naukowych. Struktura zajęć obejmowała wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne, a także, przy sprzyjającej pogodzie, wyjście w teren. Podczas „Warsztatów oceanograficznych dla młodzieży” prowadzący przekazywali uczniom wiedzę przyrodniczą o morzach i oceanach, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego.Prowadzący starali się aby uczestnicy warsztatów mogli jak najwięcej zadań wykonywać samodzielnie. Uczniowie pod okiem doświadczonych pedagogów uczyli się rozwiązywać problemy badawcze, mieli również okazję zapoznać się z techniką poboru prób środowiskowych oraz metodami obserwacji i analizy zebranych materiałów.

W trakcie „Warsztatów oceanograficznych dla młodzieży” uczniowie zostali zapoznani z wpływem różnych czynników naturalnych i cywilizacyjnych oraz ich konsekwencjami dla ekosystemu Morza Bałtyckiego. Edukatorzy przedstawili uczniom procesy zachodzące w morzu oraz w strefie oddziaływania morza z lądem i atmosferą. Istotna część zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach „Warsztatów oceanograficznych dla młodzieży” poświęcona była bioróżnorodności organizmów bałtyckich, zagrożeniom oraz zmianom zachodzącym w środowisku morskim pod wpływem antropopresji, np.: zanieczyszczania, eutrofizacja, zmiany klimatu.

Bardzo ważnym założeniem prowadzonych zajęć było uzmysłowienie młodym ludziom jak ogromna jest ich rola w kształtowania środowiska przyrodniczego.

 

Galeria - link

 

Informację przygotowały:

dr Dorota Pryputniewicz-Flis, dr Halina Kendzierska