PRACOWNIA APARATURY OCEANOGRAFICZNEJ

pao.jpgPracownia Aparatury Oceanograficznej powstała decyzją Rady Instytutu Oceanografii w 1985 roku. Jest ona jednostką usługową w stosunku do wszystkich Zakładów i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii.

Miesięcznie wykonujemy średnio kilkadziesiąt różnego rodzaju napraw, przeróbek, adaptacji i konserwacji sprzętu naukowo-badawczego i dydaktycznego znajdującego się w Instytucie.

Oprócz tego konstruujemy i wykonujemy nowe urządzenia. Zapotrzebowanie na nie wynika z oryginalnych rozwiązań metod kontrolno-pomiarowych stosowanych przez pracowników Instytutu w eksperymentach naukowo-badawczych.