Pracownia Aparatury Oceanograficznej

W Pracowni Aparatury Oceanograficznej powstało i powstaje wiele oryginalnych rozwiązań:

 • kalorymetr
 • miernik temperatury - patent RP 158033
 • sonda hydrograficzna - wzór użytkowy nr 49314
 • sonda pCO2 - patent RP 149147 wspólny z Zakładem Inżynierii Chemicznej PG
 • miernik transmisji światła
 • mikrobomba kalorymetryczna
 • krioskop
 • tlenomierz wielokanałowy
 • miernik temperatury wielokanałowy
 • licznik cząstek do mikroskopu
 • regulator/mieszalnik gazów

 

a także wiele innych, tworzonych na bieżące potrzeby pracowników do konkretnych zastosowań.