Zakład Biologii i Ekologii Morza

Główne kierunki badań

Badania prowadzone w pracowni dotyczą m. in.:

  • Wpływu czynników stresujących na wzrost i ultrastruktury komórkowe sinic bałtyckich
  • identyfikacja toksycznych gatunków cyanobakterii
  • identyfikacja i oznaczanie w środowisku stężenia hepato i neurotoksyn produkowanych przez cyanobakterie
  • badania nad przyczynami i skutkami zakwitów toksycznych gatunków cyanobakterii.