Zakład Biologii i Ekologii Morza

Zakład Biologii i Ekologii Morza

Temat pracy licencjackiej

Promotor

Charakterystyka morfologiczna wybranych gatunków ramienic z Zatoki Gdańskiej

dr Ilona Złoch

Zróżnicowanie wielkości i kształtów otolitów ryb bałtyckich

prof. UG dr hab. Mariusz Sapota

 

Tempo wzrostu ryb – sposoby określania

prof. UG dr hab. Mariusz Sapota

 

Dobowa zmienność występowania ichtiofauny w eulitoralu Zatoki Gdańskiej

prof. UG dr hab. Mariusz Sapota

 

Znaczenie obcych gatunków ryb w Bałtyku

prof. UG dr hab. Mariusz Sapota

 

Podstawowy model zależności troficznych ichtiofauny eulitoralu Zatoki Gdańskiej

prof. UG dr hab. Mariusz Sapota

 

Określanie jakości gamet ryb

prof. UG dr hab. Konrad Ocalewicz

 

Cytogenetyczna baza danych ryb morskich Morza Bałtyckiego

prof. UG dr hab. Konrad Ocalewicz

 

Cytogenetyczna baza danych ryb słodkowodnych i dwuśrodowiskowych Morza Bałtyckiego

prof. UG dr hab. Konrad Ocalewicz

 

Porównanie parametrów eksploatacyjnych włoków i ich wpływ na wielkość połowów

dr Anna Pawelec