ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII MORSKIEJ

W Zakładzie Biotechnologii Morskiej prowadzone są kompleksowe badania nad produktami organizmów morskich o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym.

Główne zadania badawcze ZBM obejmują:

  • Izolację, identyfikację i charakterystykę organizmów produkujących związki biologicznie aktywne – z zastosowaniem metod genetycznych, chemicznych oraz mikroskopowych;
  • Izolację i charakterystykę związków biologicznie aktywnych – z zastosowaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas;
  • Ocenę aktywności biologicznej metabolitów w testach m.in. z zastosowaniem mikroorganizmów, enzymów uczestniczących w kluczowych szlakach metabolicznych, linii komórkowych  i skorupiaków;
  • Badania obecności genów kodujących białka biorące udział w biosyntezie związków biologicznie aktywnych oraz analizę czynników wpływających na ich ekspresję.


Zakład Biotechnologii Morskiej prowadzi również kolekcję mikroorganizmów oraz ich hodowle. Choć nazwa kolekcji to Culture Collection of Norther Poland (CCNP), w jej zasobach znajdują się również izolaty z tak egzotycznych środowisk jak Pustynia Atakama.