ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII MORSKIEJ

W Zakładzie Biotechnologii Morskiej prowadzone są kompleksowe badania nad produktami organizmów morskich o potencjalnym zastosowaniu biotechnologicznym.

Główne zadania badawcze ZBM obejmują:

  • Izolację, identyfikację i charakterystykę organizmów produkujących związki biologicznie aktywne – z zastosowaniem metod genetycznych, chemicznych oraz mikroskopowych;
  • Izolację i charakterystykę związków biologicznie aktywnych – z zastosowaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas;
  • Ocenę aktywności biologicznej metabolitów w testach m.in. z zastosowaniem mikroorganizmów, enzymów uczestniczących w kluczowych szlakach metabolicznych, linii komórkowych  i skorupiaków;
  • Badania obecności genów kodujących białka biorące udział w biosyntezie związków biologicznie aktywnych oraz analizę czynników wpływających na ich ekspresję.


Zakład Biotechnologii Morskiej prowadzi również kolekcję mikroorganizmów oraz ich hodowle. Choć nazwa kolekcji to Culture Collection of Norther Poland (CCNP), w jej zasobach znajdują się również izolaty z tak egzotycznych środowisk jak Pustynia Atakama.  

AKTUALNOŚCI

 

  •       Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

             laureatem

            Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

             w kategorii: 

             Naukowiec przyszłości

 

              - Gratulujemy !!!

                                 

 

  • Prace nad treścią kursów z zakresu biotechnologii morskiej zostały zakończone. Pod koniec kwietnia kursy zostaną udostępnione na platformie Eliademy ( http://focusproject.eliademy.com/).

Celem kursów stworzonych przez partnerów projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji studentów oraz osób już pracujących w sektorze biotechnologicznym, a także zainteresowanie szerszego grona osób tematyką biotechnologii morskiej.

Każdy zainteresowany może wziąć w nich nieodpłatnie udział.

Zdanie testów z pozytywnym wynikiem zostanie nagrodzone certyfikatem.

Tematyka kursów została zaprezentowana poniżej.

Serdecznie zapraszamy

Zakład Biotechnologii Morskiej