Zakład Biotechnologii Morskiej

 

Miło nam poinofmować, że Pani prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec,

Kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii została

wybrana na Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Wyboru Pani Profesor dokonało Zgromadzenie Ogólne PAN

uwzględniając wkład w rozwój nauki  i najważniejsze osiągnięcie naukowe,

jakim jest wykazanie (w skali > 10.000 lat) istnienia ścisłego związku między

występowaniem toksycznego gatunku Nodularia spumigena a ociepleniem

klimatu oraz opisanie ponad stu nowych struktur cyjanometabolitów

i wykazanie ich potencjału farmakologicznego.

W dniach 27-30.09.2021 odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego "39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021". Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor UG - prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Z Zakładu ZBM współorganizatorami byli mgr Anna Fidor i mgr Robert Konkel. Pełna lista komitetu organizacyjnego z UG i wszelkie informacje o konferencji na stronie http://www.fykologia.ug.edu.pl

Wiedzę z zakresuu algologii poszerzali i wyniki swoich prac naukowych prezentowali w formie wystąpienia ustego lub posteru pracownicy, doktoranci i studenci (nazwiska autorów oraz tytuły wystąpień podano w zakładce Konferencje).

 

 

W dniach 12-13.09.2021 w Gdyni na Placu Grunwaldzkim odbył się Piknik Naukowy KLIMAT DLA NAUKI - "Doświadcz, Poznaj, Zrozum... Aby Chronić!". Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gdyni - Wojciech Szczurek. Piknik był finansowany z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Nauki i Edukacji. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, a partnerem merytorycznym Uniwersytet Gdański.

Przez dwa dni aktywnie uczestniczyły w tym wydarzeniu dr Agata Błaszczyk, dr Justyna Kobos, dr Anna Toruńska-Sitarz, mgr Anna Krakowiak i mgr Karolina Szubert  opowiadając o Mikroorganizmach Morza Bałtyckiego. Poprzez wspólne mikroskopowanie, zabawę i konkursy z nagrodami przybliżały wiedzę o bakteriach heterotroficznych, fitoplanktonie i cyjanobakteriach - zarówno o negatywnych skutkach zakwitów jak i ich potencjale biotechnologicznym. 

     
 

 

 

 

Zachęcamy do lektury - o niezbadanym potencjale Morza Bałtyckiego, błekitnej biotechnologii i innych ciekawych aspektach związanych z badaniem cyjanobakterii opowiada prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec 

https://ug.edu.pl/news/pl/1745/niezbadany-potencjal-morza-baltyckiego

Szczepy kolekcji CCNP zostały wykorzystane w badaniach prowadzonych przez firmę Waters - do zastosowania laserowej technologii REIMS w metabolice cyjanobakterii. Wyniki badan były prezentowane na konferencjach naukowych np. https://ocean.ug.edu.pl/media//zaklady/zbm/2019_CCNP_in_WATERS_Cyano-Bacteria_Utilising_Laser_REIMS.pdf

 

W dniach 09-11 czerwca 2021 odbędzie się  na platformie ZOOM XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 
Konferencja współorganizowana jest przez cztery wiodące instytucje naukowe Trójmiasta: Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Politechnikę Gdańską, Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni a także Komitet Badań Morza PAN oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.  Głównym organizatorem na Wydziale Oceanografii i Geografii UG jest prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, wraz z zespołem z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii. 
Więcej informacji o konferencji, jej program i książka abstraktów dostępne są na stronie   https://hydromicro.pl/  
 

 

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec laureatką

nagrody naukowej

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Karola Taylora

Gratulujemy !!! 

 

 

 

  • Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne dr Anna Toruńska-Sitarz w 2020 roku

      została laureatką nagrody "Nauczyciel Roku" im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 

     Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

  •      W dniu 06 marca 2020 

             prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

             została uhonorowana nagrodą

             AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI W ROKU 2020

            za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe,

            nieszablonowe myślenie,

            pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania

 

              - Gratulujemy !!!

 

 

  • W dniach 03-06.03.2020 odbyło się spotkanie członków

      grupy ICES Working Group On Harmful Algal Bloom Dynamics

      (ICES-IOC WGHABD) w IO PAN Sopot & IO UG Gdynia.

      Organizatorami tegorocznego spotkania były

      prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec & dr Justyna Kobos.

 

 

 

     Serdecznie zapraszamy do składania manuskryptów: do 20 listopada 2020.

 

 

  • Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec odbiera nagrodę

      w kategorii Naukowiec Przyszłości

      IV Forum Inteligentnego Rozwoju,

      28-29.11.2019 Uniejów
  •       Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

             laureatem

            Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

             w kategorii: 

             Naukowiec przyszłości

 

              - Gratulujemy !!!
                       

 

 

  • Dr Justyna Kobos & dr Aleksandra Zgrundo (ZFEM IO UG) & dr Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke (Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn) edytorami gościnnymi wydania specjalnego czasopisma MDPI – Water  "Phytoplankton and Phytobenthos: From Freshwater to Marine Ecosystems" (ISSN 2073-4441). Wydanie to należy do sekcji "Water Quality and Ecosystems".

       https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Phytoplankton_Phytobenthos

     Serdecznie zapraszamy do składania manuskryptów: do 31 grudnia 2020.

 

  • Prace nad treścią kursów z zakresu biotechnologii morskiej zostały zakończone. Pod koniec kwietnia kursy zostaną udostępnione na platformie Eliademy ( http://focusproject.eliademy.com/).

Celem kursów stworzonych przez partnerów projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji studentów oraz osób już pracujących w sektorze biotechnologicznym, a także zainteresowanie szerszego grona osób tematyką biotechnologii morskiej.

Każdy zainteresowany może wziąć w nich nieodpłatnie udział.

Zdanie testów z pozytywnym wynikiem zostanie nagrodzone certyfikatem.

Tematyka kursów została zaprezentowana poniżej.

Serdecznie zapraszamy

Zakład Biotechnologii Morskiej

  • Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec & dr Anna Toruńska-Sitarz edytorami gościnnymi wydania specjalnego czasopisma MDPI - Marine Drugs "Marine Bacterial Toxins"  (ISSN 1660-3397)

       https://www.mdpi.com/journal/marinedrugs/special_issues/marine_bacterial_toxins

       Możliwość wysyłania manuskryptów: do 31 maja 2019