Zakład Biotechnologii Morskiej

 

  •      Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

             nominowana do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej

            CZŁOWIEK ROKU

             za wkład w rozwój gospodarki w Polsce, za przyszłościowe,

            nieszablonowe myślenie,

            pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania

 

              - Gratulujemy !!!

 

  • Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec & dr Anna Toruńska-Sitarz edytorami gościnnymi wydania specjalnego Marine Drugs "Bioactive Compound from Marine Microorganisms"  (ISSN 1660-3397)

       https://www.mdpi.com/journal/marinedrugs/special_issues/Bioactive_Compound_Marine_Microorganisms

     Serdecznie zapraszamy do składania manuskryptów: do 20 listopada 2020.

 

 

  • Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec odbiera nagrodę

      w kategorii Naukowiec Przyszłości

      IV Forum Inteligentnego Rozwoju,

      28-29.11.2019 Uniejów
  •       Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

             laureatem

            Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

             w kategorii: 

             Naukowiec przyszłości

 

              - Gratulujemy !!!
                       

 

 

  • Dr Justyna Kobos & dr Aleksandra Zgrundo (ZFEM IO UG) & dr Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke (Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn) edytorami gościnnymi wydania specjalnego czasopisma MDPI – Water  "Phytoplankton and Phytobenthos: From Freshwater to Marine Ecosystems" (ISSN 2073-4441). Wydanie to należy do sekcji "Water Quality and Ecosystems".

       https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/Phytoplankton_Phytobenthos

     Serdecznie zapraszamy do składania manuskryptów: do 31 grudnia 2020.

 

  • Prace nad treścią kursów z zakresu biotechnologii morskiej zostały zakończone. Pod koniec kwietnia kursy zostaną udostępnione na platformie Eliademy ( http://focusproject.eliademy.com/).

Celem kursów stworzonych przez partnerów projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji studentów oraz osób już pracujących w sektorze biotechnologicznym, a także zainteresowanie szerszego grona osób tematyką biotechnologii morskiej.

Każdy zainteresowany może wziąć w nich nieodpłatnie udział.

Zdanie testów z pozytywnym wynikiem zostanie nagrodzone certyfikatem.

Tematyka kursów została zaprezentowana poniżej.

Serdecznie zapraszamy

Zakład Biotechnologii Morskiej

  • Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec & dr Anna Toruńska-Sitarz edytorami gościnnymi wydania specjalnego czasopisma MDPI - Marine Drugs "Marine Bacterial Toxins"  (ISSN 1660-3397)

       https://www.mdpi.com/journal/marinedrugs/special_issues/marine_bacterial_toxins

       Możliwość wysyłania manuskryptów: do 31 maja 2019