Zakład Biotechnologii Morskiej

Autor: dr Justyna Kobos

Od wielu lat w sezonie letnim obserwujemy występowanie zakwitów sinic w Morzu Bałtyckim. Najczęściej zakwity te tworzą gatunki Nodularia spumigena  (produkuje toksynę nodularynę) oraz Aphanizomenon flosaquae. Ponadto w strefie brzegowej mogą licznie występować potencjalnie toksyczne gatunki z rodzaju Dolichospermum (produkujące toksyny mikrocystyny i anatoksyny). Toksyny produkowane przez sinice mogą być groźne dla zdrowia ludzi i  zwierząt, powodując zaburzenia układu pokarmowego, nerwowego i podrażnienia skóry. Ponadto, w trakcie zakwitów sinic współwystępują w toni wodnej oraz osiadają na trychomach sinic różne mikroorganizmy, które mogą również produkować wiele związków o działaniu szkodliwym dla zdrowia ludzi. Dlatego, gdy sinice występują masowo w strefie przybrzeżnej mogą być przyczyną zamknięcia kąpielisk. Co roku przez kilka-kilkanaście dni z tego powodu zamykane są również trójmiejskie kąpieliska. Informację o stanie wód na kąpieliskach można na bieżąco sprawdzać na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa

 

Data Informacje ogólne
11.09.2021 Chociaż sezon wakacyjny już się skończył, to temperatura powietrza nadal wyskoka (ponad 22 °C), pogoda cały czaz piękna i zachęca do spędzania czasu nad morzem. I choć już nie ma sprzyjających warunków do występowania masowych zakwitów sinic w Morzu Bałtyckim, to jeszcze raz wybrałyśmy się w teren - tym razem nad Zatokę Pucką, by sprawdzić czy obecne są tam bruzdnice, zwłaszcza toksyczny gatunek, który może tworzyć masowe, bioluminescencyjne zakwity - Alexandrium ostenfeldii

Próbki do badań fitoplanktonu pobierano z dwóch kąpielisk w Rewie (zarówno

od strony Zatoki Gdańskiej jak i od stony Zatoki Puckiej),

przy molo w Osłoninie oraz przy molo w Rzucewie.

Temperatura wody na kąpieliskach wynosiła 17-19 °C, woda była przejrzysta,

w Rewie widoczne były pływające meduzy, w Osłoninie liczne były małe rybki. 

W strefie brzegowej w Rzucewie było bardzo dużo makroglonów.

1. Rewa - plaża od strony Zatoki Gdańskiej 2. Rewa - plaża od strony Zatoki Puckiej
3. Osłonino 4. Rzucewo

Miejsca do badań próbek nie były wybrane przypadkowo. W ubiegłych latach, właśnie w tym rejonie, kikakrotnie odnotowywano bioluminescencyjne zakwity wody. Ostatnie udokumentowane doniesienia o "świecącej na niebiesko nocą wodzie" pochodzą właśnie z Rewy (30/31.08.2012) i Osłonina (20/21.09.2018). Niestety, wstępna analiza próbek pobranych z tych kąpielisk wykazała, iż obecnie nie wystęują tam bruzdnice z rodzaju Alexandrium. A to właśnie gatunek A. ostenfeldii należy do tych nielicznych organizmów, które dzięki enzymowi - lucyferazie, mogą emitować świecenie. Luminescencja występuje jako krótki (0,1 s) niebieski błysk, gdy organizm jest stymulowany - zwykle przez zaburzenia mechaniczne. Dlatego też nocą, gdy wzburzy się wodę w której licznie występują bruzdnice, na przykład ruchem ręki, rzuceniem kamyka, pływaniem lub falami - można zaobserwować pod powierzchnią niebieskie iskrzące się światło.

Jeśli zaobserwujesz takie zjawisko w wodach Zatoki Puckiej - prosimy o informację!

 

 

W sezonie 2021 również postanowiliśmy

umieszczać informacje o stanie wód na wybranych kąpieliskach.

Regularny monitoring prowadzony będzie raz w tygodniu z 4 kąpielisk

(mapka), ale w trakcie zakwitu dodatkowo informacje mogą być uzupełnione

również z innych kąpielisk.  

 

Data Informacje ogólne
22.08.2021

Spędzając urlop na Kaszubach warto pojechać do Wdzydz, nad jezioro Wdzydzkie, zwane również kaszubskim morzem, Wielką Wodą lub Szerzewą. Jest to jezioro, a właściwie pięć połączonych jezior: Wdzydze, Radolne, Gołuń, Jelenie i Słupinko, położone w Borach Tucholskich, w powiecie kościerskim (województwo pomorskie). Idealne miejsce dla wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu nad wodą, zwłaszcza dla żeglarzy. I choć wakacje się kończą, temperatura wody wynosi już niecałe 19 °C, to nadal nie brakuje miłośników kąpieli. Na kąpieliskach nie obserwowano zakwitów sinic, więc wszystkie był udostępnione do użytku.

Pływając po jeziorze łódką lub rowerkiem wydawaje się, że woda jest czysta, to przyglądając się uważnie, można zaobserwować unoszące się skupiska drobnych, zielonych mikroorganizmów - to sinice, które mogą tworzć mniejsze lub większe kolonie. A w niektórych zatoczkach, do których spycha je wiatr, są wyraźnie widoczne tworząc zielone zakwity. Analiza mikroskopowa próbek pobranych z cześci jeziora Jelenie wykazała, iż w toni masowo występują potencjalnie toksyczne gatunki z rodzaju Dolichospermum (gł. D. lemmermannii) oraz gatunki z rodzaju Cuspidropsix, Planktothrix agardhii i Limnothrix redekei. Ponadto, po sedymentacji, w próbce obserwowano wiele gatunków zielenic, bruzdnic, złotowiciowców, euglenin, kryptofitów i okrzemek. Istny raj dla fitoplanktoniarza :) 

  

 

Data Informacje ogólne
12.08.2021

Na zaproszenie pracowników UM w Szczecinku – pana Andrzeja Wasąg (kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) oraz pani Bogumiły Rybińskiej (kierownik Referatu Ochrony Środowiska) wraz z mgr Anną Krakowiak pojechałam ocenić stan kąpielisk w jeziorze Trzesiecko (jezioro  rynnowe w woj. zachodniopomorskim na terenie miasta Szczecinek). Na jeziorze znajdują się trzy kąpieliska (1 – „plaża miejska”, 2 – „plaża wojskowa”, 3 – „Mysia Wyspa”)

Od kilku dni obserwowano zmiany zabarwienia wód, zwłaszcza w okolicach kąpieliska 1 i 2, dlatego na polecenie UM w Szczecinku kąpieliska te były raz zamknięte, raz otwarte. Niestety, informacja ta nie zawsze była zgłaszana do GIS i odnotowywana w serwisie kąpieliskowym.

W dniu dzisiejszym zachmurzenie niewielkie, temperatura powietrza ok 27-28 °C, temperatura wody 21-22 °C. Od pierwszego spojrzenia na wodę – zarówno na kąpielisku 1 i 2 (oraz przy kąpieliskach), wiedziałyśmy, że obserwujemy „piękny” zakwit sinic. Jedynie na kąpielisku 3 nie było widać powierzchniowych zakwitów, jedynie sinice unoszące się w toni wodnej. Analiza mikroskopowa wykazała, iż zakwit tworzą potencjalnie toksyczne gatunki z rodzaju Dolichospermum (głównie D. flosaquae oraz pojedyncze D. circinalis, D. crassum i D. planktonicum). Odnotowano również pojedyncze skupiska Aphanizomenon flosaquae.

 

 

Data Informacje ogólne
06.08.2021

Pogoda zmienna – w ciągu dnia nadal temperatura powietrza ponad 20°C, jednak noce są już zdecydowanie chłodniejsze. Do tego często pojawiają się przelotne opady deszczu i burze. W dniu dzisiejszym zachmurzenie duże, silny wiatr i duże fale również w strefie brzegowej. Na kąpielisku w Gdyni-Redłowie czerwone flagi – zakaz kąpieli z powodu zbyt dużej fali.

Tak intensywne mieszanie wód nie służy rozwojowi sinic. I choć temperatura wody nadal powyżej 20 °C, to zakwit podpowierzchniowy sinic (żółty kolor na mapach SHMI; kolor szary - chmury) obserwowany jest jedynie w centralnej części Bałtyku.  Poniżej zdjęcia satelitarne z trzech kolejnych dni – 05-07.08.2021

Kąpielisko: Gdynia Redłowo   Kąpielisko: Gdynia - Bulwar Nadmorski
 
  

 

Data Informacje ogólne
29.07.2021

Koleny wyjazd w teren by sprawdzić jaka sytuacja na kąpieliskach potwierdził dotychczasowe obserwacje. Pogoda bez zmian, zachmurzenie zmienne, umiarkowane - pomimo krótkotrwałych opadów występujących w ostatnich dniach również w Trójmieście, temperatura powietrza w dzień nadal wysoka - ok. 24 °C. Temperatura wody w warstwie powierzchniowej na kąpieliskach również wynosiła 23-24 °C. Jak donoszą różne media, cytując dane IMGW, 14 lipca odnotowaną najwyższą temperaturę wody dla Bałtyku: 26,6 °C (w Zatoce Fińskiej). Morze Bałtyckie w tym roku jest wyjatkowo ciepłe, w polskiej strefie brzegowej również czyste - nadal nie obserwujemy sinic. Temperatura wody nie jest jedym czynnikiem wpływającym na rozwój tych mikroorganizmów. Duże falowanie nie sprzyja formowania się zakwitu. Pomimo, iż nadal zdjęcia satelitarne SHMI wskazują, iż w niektórych częściach Bałtyku sinice są obecne - zwłąszcza w warstwach podpowierzchniowych (kolor żółty).

W dniu dzisiejszym wszystkie kąpieliska były otwarte. Najmniejszą przyjemność z kąpieli mieli jednak użytkownicy plaży przy Małym Molo w Sopocie. Tu ilość makroglonów w strefie brzegowej była tak duża, że miało się wrażenie, że chodzi się po jakimś grząskim terenie.

        
Kąpielisko 1. Gdańsk: Molo w Brzeźnie Kąpielisko 2. Sopot: Pomarańczowa Plaża
Kąpielisko 3. Sopot: Małe Molo Kąpielisko 4. Gdynia Redłowo

 

Data Informacje ogólne

23-25. 07.2021

W trzydniowym rejsie udział wzięli prof. UG dr hab. Luiza Bielecka  z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich (kierownik), dr Justyna Kobos i dr Agata Błaszczyk z Zakład Biotechnologii Morskiej oraz studenci I roku MSU na kierunku Oceanografia: Klaudia Wojciechowska i Jakub Obszarski. Pogoda dopisała, przez dwa pierwsze dni zachmurzenie umiarkowane do dużego, trzeciego dnia bezchmurnie. Temperatura powietrza ok. 23-25 °C. Próbki do badań planktonu (zarówno zooplanktonu jak i fitoplanktonu) pobierano z 13 stacji (mapka). 
Zależało mi również na pobraniu próbek z zakwitu sinic, niestety jak widać na zdjęciach satelitarnych SHMI zakwit przesunął się w kierunku wybrzeża Szwecji. Temperatura wody wynosiła ponad 20 °C do głębokości 10-15 m na stacjach P140-P5; natomiast do 20 m w Zatoce Gdańskiej (na stacji LIVIA nawet do 30m) i na stacjach P16 i Ł7.

Na podstawie wstępnych analiz można stwierdzić, iż w fitoplanktoni dominują okrzemki z rodzaju Chaetoceros, odnotowano również pojedyncze nici Nodularia spumigena - często jednak były to już nici z komórkami obumarłymi, na których osiadły bakterie i drobne okrzemki z rodzaju Nitzschia. Co ciekawe, nie obserwowano akinet w niciach Nodularia, jednak w materii otaczającej te starzejące się nici często występowały akinety sinic z rodzaju Anabaena. Tylko raz zaobserwowano również nić z komórkami wegetatywnymi Anabaena. Sinice z rodzaju Aphanizomenon flosaquae obserwowano jedynie w wodach Zatoki Gdańskiej i na stacjach przybrzeżnych P16 i Ł7. Nie odnotowano ich w całym pionie wody w stacjach najdalej położonych od brzegu. Gatunków z rodzaju Dolichospermum nie stwierdzono w żandej z analizowanych próbek.

Natomiast licznie występował w próbkach zooplankton. Występowały głównie wioślarki, widłonogi i wrotki. Czasem licznie obserwowane były larwy małży. Sporadycznie odnotowano obecność meduz.

Podczas rejsu wspominałam poprzednie lata - zwłaszcza te, w których w tym czasie obserwowano masowe zakwity sinic w wodach Zatoki Gdańskiej. szczególnie intensywne zakwity były w 2012, 2015 i największy w 2018 roku. Właśnie dokładnie teraz mijają 3 lata, gdy zakwit obserwowany był nie tylko w centralnej części Bałtyku, ale i w całej Zatoce Gdańskiej i wzdłuż wybrzeża od strony morza otwartego. Wówczas wiele kąpielisk było zamkniętyc z powody zakwitu sinic prawie 2 tygodnie. W tym roku upalne lato i ciepła woda sprzyja turystom. Czy tak będzie do końca wakacji - zobaczymy. W 2015 roku masowy zakwit był wyątkowo w sierpniu. Czy w 2021 też będzie? A moze kierunek wiatru sprawi (a wyjątkowo mamy klimat kontynentalny i wiatry głównie pólnocno-zachodnie), że tak jak dotychczas - zakwit będzie odsunięty od polskiego wybrzeża.

 

Data Informacje ogólne
20.07.2021

Pogoda nadal piękna, choć upał nieco zelżał. Zachmurzenie umiarkowane, temperatura powietrza w Trójmieście wynosi ok. 23 °C. Na zdjęciach satelitarnych SHMI ( http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#) obserwujemy nadal utrzymujący sie zakwit sinic w zachodniej części Morza Bałtyckiego, ale dotychczas wiatr i falowanie nie przesunęły masy sinic do polskiego wybrzeża. W dniu dzisiejszym wszystkie kąpieliska są otwarte, wyjątek stanowi kąpielisko w Mechelinkach ( https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa).

Temperatura wody w strefie przybrzeżnej dziś w południe na badanych kąpieliskach wynosiła 23-24 °C. Woda bardzo czysta i ciepła - zachęcająca do kąpeili. Na kąpielisku w Gdańśku-Brzeźnie widać było jeszcze unoszące się pojedyncze listki rzęsy wodnej, a w Gdyni-Redłowie nieliczne makroglony. 

    
Kąpielisko 1. Gdańsk: Molo w Brzeźnie Kąpielisko 2. Sopot: Pomarańczowa Plaża
Kąpielisko 3. Sopot: Małe Molo Kąpielisko 4. Gdynia Redłowo

 

 

Data Informacje ogólne
16.07.2021

Temperatura powietrza niezmiennie wysoka (24-26 °C). Na zdjęciach satelitarnych SHMI ( http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen# obserwujemy, że sinice ponownie pojawiają się również w centralnej części Bałtyku (żółty kolor oznacza zakwity podpowierzchniowe, pomarańczowy - zakwity powierzchniowe, szary - chmury uniemożliwiające zlokalizowanie zakwitu). 

W Zatoce Gdańskiej z powodu sinic zamknięte są w dniu dzisiejszym cztery kapieliska: Mechelinki, Hel (Mała Plaża), Gdynia - Babie Doły oraz Rewa - plaża od strony Zatoki Gdańskiej https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa

Zielone smugi unoszące się na wodzie na kąpielisku w Gdańsku-Brzeźnie (wejście nr 50) - to nie sinice ani makroglony lecz rzęsa wodna. Rzęsa wodna jest to rodzaj drobnych roślin wodnych, jedne z namniejszych roślin zielnych. Występuje kosmopolitycznie w wodach śródlądowych. W sprzyjających warunkach potrafi podwoić swoją liczebność w ciągu 48h. Brakuje doniesień o tak licznym występowaniu tego organizmu w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej.

    

 

Data Informacje ogólne
14.07.2021

Pogoda nadal zmienna, jednego dnia słonecznie, następnego pada deszcz i gwałtowne burze. Niezmiennie tylko jest wyjątkowo ciepło. Temperatura powietrza w ciągu dnia w cieniu wynosi nawet 26-27 °C. Temperatura wody w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej również wysoka (21-24 °C). Pomino tego, iż warunki wydają się być optymalne dla rozwoju sinic, to te częste zmiany pogody, opady i falowanie sprawiają, że zakwit utrzymuje się jedynie od zachodniej części Morza Bałtyckiego ( http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#).

Zakwity sinic odnotowywane są od strony otwartego morza. W dniu dzisiejszym 3 kąpieliska (w Lubiatowie, Białogórze i Dębkach) są zamknięte z powodu sinic. W Zatoce Gdańskiej z powodu sinic zamknięte jest kąpielisko w Rewie oraz w Mikoszewie. Pozostałe kąpieliska są otwarte ( https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa).

Bezpośrednia analiza kąpielisk w dniu dzisiejszym wykazała, iż największym problemem dla miłośników pływania i zabaw w wodzie może być obecność makroglonów. Zarówno w kąpieliskach w Sopocie jak i Gdyni-Redłowie odnotowano ich znaczną ilość. Choć same makroglony nie produkują toksyn, to są miejscem życia wielu bakterii i innych mikroorganizmów.

         
Kąpielisko 1. Gdańsk: Molo w Brzeźnie Kąpielisko 2. Sopot: Pomarańczowa Plaża
Kąpielisko 3. Sopot: Małe Molo Kąpielisko 4. Gdynia Redłowo
   

 

Data Informacje ogólne
11.07.2021 Zakwit sinic utrzymuje się obecnie w Zatoce Botnickiej i zachodniej części Bałtyku - prawie wzdłuż całego polskiego wybrzeża od strony otwartego morza. Jendak wiatr i fale nie przywiały tej masy sinic do samego wybrzeża, co sprawdzono na kąpieliskach w Mielnie. Tego dnia słonecznie, temperatura powietrza ok. 26 °C, ale temperatura wody chłodniejsza niż w Zatoce Gdańskiej i wynosiła 19,2 °C. Woda czyta, rześka, przyjemna do kąpieli :)

 

Data Informacje ogólne
07.07.2021

Pogoda ostatnio zmienna - naprzemian upały i opady deszczu. W dniu dzisiejszym do południa temperatura powietrza nadal wysoka (ok. 26 °C), zachmurzenie umiarkowane do dużego. Po południu opad deszczu. Temperatura wody na badanych kąpieliskach wynosiła 21-23 °C. Nie odnotowano zakwitu sinic, jedynie mniejsze lub większe ilości makroglonów. 

Zakwit sinic obserwowany jest w zachodniej części Bałtyku. Potwierdzają to zdjęcia satelitarne SHMI ( http://(http:/www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#) oraz zdjęcia satelitarne z przelotu Sentiel-3, o czym podano również na stronach IMGW-PIB ( https://imgw.pl/wydarzenia/uwaga-zakwity-sinic-w-jeziorach-i-morzu-baltyckim?fbclid=IwAR2LKmVLLBUXSrth3pOvzUXsYfB9l5y0VM6LGJ5QsbDES7f01bSCPkyZEXo). Kierunek wiatru i prądy wody sprawiają, że choć zakwity nie są obserwowane w Zatoce Gdańskiej, to od 06 lipca 11 kąpielisk od strony otwartego morza zostało zamknięte z powodu zakwitów sinic ( https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa).

 
Kąpielisko 1. Gdańsk: Molo w Brzeźnie Kąpielisko 2. Sopot: Pomarańczowa Plaża
Kąpielisko 3. Sopot: Małe Molo Kąpielisko 4. Gdynia Redłowo

 

Data Informacje ogólne

01.07.2021

Temperatura powietrza w południe wynosiła ok 23 °C. Zgodnie z przewidywaniami, w wczorajsze ochłodzenie i opady deszczu oraz wiatr, spowodowały mieszanie się wód. Efektem tego jest odpłynięcie sinic od strefy brzegowej. W południe wszystkie trójmiejskie kąpieliska zostały otwarte. Zachmurzenie duże do umiarkowanego, temperatura wody zachęcała do kąpieli (21,4-22,3 °C). Na zdjęciach satelitarnych SHMI szary kolor oznacza zachmurzenia uniemożliwiające obserwację zasięgu zakwitu sinic http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#.

Kapielisko 1. Gdańsk: Molo w Brzeźnie Kąpielisko 2. Sopot: Pomarańczowa Plaża
Kąpielisko 3. Sopot: Małe Molo Kąpielisko 4. Gdynia Redłowo

 

Data Informacje ogólne
30.06.2021

Dziś nadal bardzo ciepło, temperatura powietrza ok. 26 ºC (godz. 17.00). Zachmurzenie duże, do umiarkowanego, przez chwilę w godzinach popołudniowych w Gdyni pokropił deszcz. Zapowiadane są burze i przelotne opady deszczu. Jeśli dotrą nad morze, to istnieje prawdopodobieństwo, że obserwowane zakwity sinic na powierzchni wód m.in. w Zatoce Puckiej (zdjęcia wykonywane podczas pobierania próbek z pontonu z Zalewu Puckiego), oraz te obserwowane w strefie brzegowej zostaną wymieszane w toni wodnej i nie będą się (chwilowo) kumulować przy powierzchni.

Już w dniu dzisiejszym zaobserwowano gwałtowną zmianę w jakości wód w strefie brzegowej na kąpielisku w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim. Woda nie jest już zielona z powodu sinic, lecz przede wszystkim z dużej ilości makroglonów. Nadal kąpieliska w Gdyni i Sopocie są zamknięte z powodu sinic https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/98.

Rejs po Zalewie Puckim Kąpielisko: Gdynia - Bulwar Nadmorski

Zakwity sinic w wodach Zatoki Gdańskiej

(oraz Zalewu Wiślanego)

wna zdjęciach satelitarnych prezentowanych 

na stronie FB - Polska z Sentinela

https://www.facebook.com/200379853830769/posts/1045630502639029/

 

Data Informacje ogólne
29.06.2021

Pogoda w Trójmieście piękna, słońce i delikatny wiatr zachęcają do spędzenia dnia na plaży. Temperatura powietrza ok 25 °C; temperatura wody w strefie brzegowej na kąpieliskach od 21,8 – 24,3 °C. Zdjęcia satelitarne SHMI ( http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#) wyraźnie wskazują, iż zasięg cyjanobakterii na Bałtyku jest coraz większy. I podobnie jak w 2018 roku znaczne ilości sinic w toni wodnej występują już nie tylko w części centralnej i południowej Bałtyku, lecz również w części zachodniej. Może to oznaczać, że zakwit sinic będzie widoczny też na polskim wybrzeżu od strony otwartego morza. Podczas rejsu badawczego statkiem Oceanograf po zewnętrznej części Zatoki Puckiej obserwowano unoszące się plamy cyjanobakterii, które wiatr i fale przesuwały, również w kierunku lądu.  Natomiast w strefie przybrzeżnej do południa masowy zakwit sinic obserwowany był jedynie na kąpieliskach w Gdyni.

   
Kapielisko 1. Gdańsk: Molo w Brzeźnie Kąpielisko 2. Sopot: Pomarańczowa Plaża
Kąpielisko 3. Sopot: Małe Molo Kąpielisko 4. Gdynia Redłowo
Kąpielisko 5. Gdynia: Bulwar Nadmorski Kąpielisko 6. Gdynia: Plaża Śródmieście
  https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapielisko/97 

Jakość wody na kąpieliskach może ulec zmianie w ciągu kilku godzini.

Próbki do badań i zdjęcia kąpielisk wykonywane były w godzniach przedpołudniowych    (między 9.00-12.15). 

Wówczas jedynie kąpielisko w Gdyni-Redłowie było zamknięte, natomiast w momencie pobierania próbek w Gdyni Śródmieście (ok. godziny 12.10), kąpielisko to było jeszcze dopuszczone do użytku. Jednak po jakimś czasie i to kąpielisko zostało zamknięte z powodu zakwitu sinic. Również w godzinach popołudniowych zamknięto większość kąpielisk w Sopocie z powodu występowania sinic. Niestety nie mamy próbek ani zdjęć z kąpielisk wykonanych w godzinach popołudniowych, by móc przedstawić jak intensywne są te zakwity na tych kąpieliskach (powyżej zdjęcie zamkniętych kąpielisk pobrane w godzinach wieczornych z Serwisu kąpieliskowego).

 

 

 

Data Informacje ogólne
24.06.2021

Temperatura powietrza wynosiła 22-24 °C, niebo pokryte chmurami (co widać też na zdęciach satelitanych SHMI http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#). W godzinach popołudniowych niewielkie opady deszczu.

Podczas rejsu statkiem badawczym Oceanograf, pobierano próbki wody powierzchniowej z 8 stacji m.in. do analizy jakościowej i ilościowej fitoplanktonu. Temperatura wody powierzchniowej wynosiła ok. 20 °C. W toni obserwowano podpowierzchniowy zakwit sinicy Aphanizomenon flosaquae

 

 

Data Informacje ogólne

22.06.2021

Pogoda nadal piękna. Do południa słonecznie, temepratura powietrza wynosiła 27-30 °C; w godzinach popołudniowych wyraźnie odczuwalne ochłodzenie. Jednak burze i nawałnice, które występowały w Polsce (równiez na Pomorzu), ominęły badane trójmieskie kąpieliska.

Temperatura wody wynosiła 18,9-19,6 °C. Woda przejrzysta, zwłaszcza na kąpielisku w Gdańsku Brzeeżnie (nr 1). W strefie przybrzeżnej widoczne makroglony - pojedyncze (kapielisko 1 i 4) lub liczne (kąpielisko 2 i 3).

Choć jak wskazują zdjęcia satelitarne SHMI ( http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#) zakwit sinic widoczny jest nie tylko w centralnej części Bałtyku, ale zbliża się do Zatoki Gdańskiej. Na podstawie analizy mikrospopowej (mikroskop odwrócony; sedymentacja 50 ml) stwierdzono współwystępowanie wielu różnych gatunków bruzdnic, okrzemek, wiciowców, pojedyncze zielenice, eugleniny i orzęski Mesodinium rubrum. Z sinic licznie występowały kolonijne, pikoplanktonowe gatunki z rzędu Chrococcales oraz nitkowate sinice z rodzaju Aphanizomenon i Anabaena. Odnotowano pojedyncze nici Pseudanabaena i toksycznego gatunku Nodularia spumigena. W spróbkach nie stwierdzono gatunków z rodzaju Dolichospermum

Kapielisko 1. Gdańsk: Molo w Brzeźnie Kąpielisko 2. Sopot: Pomarańczowa Plaża
Kąpielisko 3. Sopot: Małe Molo Kąpielisko 4. Gdynia Redłowo

 

Data Informacje ogólne
21.06.2021

Przez ostatnie kilka dni w rejonie Zatoki Gdańskiej (i nie tylko) utrzymuje się bardzo wysoka temperatura powietrza (ponad 30 °C). Szybko ogrzewają się warstwy powierzchniowe wody. Warunki te sprzyjają rozwojowi sinic. Na zdjęciach satelitarnych SHMI ( http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#) można zaobserwować już nie tylko podpowierzchniowy ale i powierzchniowy zakwit, obejmujący coraz większą powierzchnię wód Bałtyku. Temperatura wody na plaży przy bulwarze w Gdyni w dniu dzisiejszym wynosiła 19,6 °C (godz. 9:30). Dotychczas nie zanotowano masowego występowania sinic na tym kąpielisku.

     

 

Data Informacje ogólne

16.06.2021

 

 

 

Od kilku dni temperatura powietrza wynosi ok 20 °C, słonecznie, niewielki wiatr.

Stan wody na kąpieliskach: Temp. wody na kąpieliskach ok. 18 °C, przejrzystość dobra, miejscami widoczne makroglony. W toni wodnej dominują okrzemki, bruzdnice (Heterocapsa triquetra, H. rotudnata), wiciowce, spośród sinic obecne są kolonijne m.in. Anathece,  pojedyncze nici Pseudanabaena, Planktolyngbya, Anabaena  oraz pojedyncze skupiska Aphanizomenon flosauae. Jedynie na kąpielisku w Gdyni Redłowie odnotowano pojedyncze nici Nodularia spumigena.

Na zdjęciach satelitarnych SHMI obserwuje się jedynie niewielkie podpowierzchniowe zakwity sinic w części centralnej Bałtyku http://www.smhi.se/data/oceanografi/algsituationen#

Kapielisko 1. Gdańsk: Molo w Brzeźnie Kąpielisko 2. Sopot: Pomarańczowa Plaża
 

Kąpielisko 3. Sopot: Małe Molo Kąpielisko 4. Gdynia Redłowo