Zakład Biotechnologii Morskiej

Kolekcja szczepów bakterii, sinic i glonów Polski Północnej CCNP (Culture Collection of Northern Poland) powstała w 2006 roku. Szczepy zostały wyizolowane z wód Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego oraz jezior Polski północnej i są hodowane na różnych podłożach stałych i płynnych. Uzyskane szczepy wykorzystywane są do wielu badań naukowych nie tylko przez pracowników, doktorantów i studentów naszej pracowni, lecz również w wielu pracowniach naukowych w Polsce i Europie.

 

Badania nad szczepami CCNP w Polsce

 

                                                        

W celach edukacyjnych i naukowych wyizolowane szczepy wysyłane były do wielu jednostek naukowych w Polsce. Badania nad szczepami CCNP prowadzono/ prowadzi się m.in. w:

1. Instytut Oceanografii UG, Gdynia

2. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia

3. Instytut Oceanologii PAN, Sopot

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg

5. Uniwersytet A. Mickiewicza, o. w Pile, Piła

6.Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań

7. Uniwersytet Łódzki, Łódź

8. Uniwersytet Warszawski, Warszawa

9. Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, Szczecin

Badania nad szczepami CCNP w Europie i Azji

                                                                                          

Badania nad szczepami wyizolowanymi z wód Bałtyku pochodzącymi z kolekcji CCNP oraz związkami wyizolowanymi z różnych szczepów CCNP prowadzono również w wielu instytucjach naukowych za granicą, m.in. w:

1. Åbo Akademi University, Finlandia
2. University of Helsinki, Finlandia
3. Technical Research Centre of Finland, Finlandia
4. IMEGO AB, Szwecja
5. Universitet of Kalmar, Szwecja
6. University of Klaipéda, Litwa
7. Ebiotec S.A., Hiszpania
8. BiotechMarine, Francja
9. Université de Strasbourg, Francja
10. Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
11. Leibniz-Institut for Baltic Sea Research, Niemcy
12. Ege University, Turcja
13. National Institute of Oceanography, Indie

 

Rozprawy doktorskie i publikacje naukowe poświęcone badaniom szczepów CCNP

 

Rozprawy doktorskie:

  • IO UG, Gdynia:

J. Kobos 2007, A. Błaszczyk 2011, I. Złoch 2011, A. Toruńska-Sitarz 2012, M. Kaczkowska 2013, B. Wojtasiewicz 2013,
Prace realizowane: K. Sutryk, N. Hohlfeld, A. Pietrasik, A. Kusiak, A. Kerlin

  • UAM, Łódź:

P. Zagajewski 2011

  • ZUT, Szczecin

F. Harasimiuk (praca realizowana)

 

Publikacje i doniesienia naukowe pracowników poza IO UG:

  • Jacewicz M., 2020, One Second Screening of Cyanobacteria Utilising Laser REMIS Technology. Metabolomics Circle 2020. Waters Corporation 2019. 
  • Soja-Woźniak M., Darecki M., Wojtasiewicz B., Bradtke K., 2018, Laboratory measurements of remote sensing reflectance of selected phytoplankton species from the Baltic Sea. Oceanologia 60, 86—96
  • Wojtasiewicz B., Stoń-Egiert J., 2016, Bio-optical characterization of selected cyanobacteria strains present in marine and freshwater ecosystems. J Appl Phycol DOI 10.1007/s10811-015-0774-3
  • Kaczyńska A., Łoś M., Węgrzyn G., 2013, An improved method for efficient isolation and purification of genomic DNA from filamentous cyanobacteria belonging to genera Anabaena, Nodularia and Nostoc. Ocean. Hydrobiol. Stud. 42(1): 8-13
  • Bukowska A., Karnkowska - Ishikawa A., Jasser I., 2012, Microcystin-encoding gene cluster in Synechococcus strains isolated from Great Mazurian Lakes. 15th International Conference on Harmful Algae. Changwon, Korea Południowa (plakat)
  • Żak A., Musiewicz K., Kosakowska A., 2012, Allelopathic activity of the Baltic cyanobacteria against microalgae, Estuarine, Coastal and Shelf Science,112, 4-104.
  • Vintila S., El-Shehawy R., 2010, Variability in the response of cyanobacterium Nodularia spumigena in nitrogen supplementation. J. Environ. Monit. 12: 1885-1890. DOI: 10.1039/c002863k.