Zakład Biotechnologii Morskiej

2023

 • Kobos, J. „Fitoplankton w Odrze – Prymnesium parvum, tzw. „złota alga”, czy nadal może stanowić zagrożenie?” Seminarium odrzańskie, Szczecin 19.01.2023 (wystąpienie)  https://www.youtube.com/watch?v=eH7XxjjJ2LQ

2022

 • Kobos, J.; Błaszczyk, A.; Zgrundo, A.; Krakowiak, A.; Kuczyński, R. Cyanobacteria biomass in surface and integrated (0-10m) water in samples collected at coastal and open sea stations. HELCOM - EG PHYTO meeting, 24-27.10.2022, Gdynia, Poland (wystąpienie JK)
 • Kownacka, J.; Busch, B.; Göbel,J.; Gromisz, S.;  Hällfors, H.; Höglander, H.; Huseby, S.; Jaanus, A.; Jakobsen, H.H.; Johansen, M.; Johansson, M.; Jurgensone, I.; Liebeke, N.; Kobos, J.; Kraśniewski, W.; Kremp, A.; Lehtinen, S.; Olenina, I.; Wasmund, N.; v. Weber, M., Cyanobacteria biomass,  1990-2021, HELCOM Baltic Sea Environmental Fact Sheet 2022. HELCOM - EG PHYTO meeting, 24-27.10.2022, Gdynia, Poland (prezentacja)
 • Mazur-Marzec, H. “Cyanobacteria – are they really so bad?” 55th European Marine Biology Symposium, 19-23.09.2022 Gdańsk (wykład plenarny)
 • Kobos, J., Błaszczyk, A., Toruńska-Sitarz, A, Krakowiak, A. „Wpływ zakwitów sinic na jakość wód polskich kąpielisk nadmorskich i śródlądowych” Hydrobiologia w epoce Antropocenu; Jubileuszowy XXV Zjazd Hydrobiologów Polskich, 07-09.09.2022 Łódź (wystąpienie JK)
 • Clarke, D., Bresnan, E., Andersen, P., Anderson, D., Andree, K., Campás, M., Cembella, A., Davidson, K., De Rijke, M., Eikrem, W., Fernández, L., Fernández-Tejedor, M., Garces, E., Goncalves, A., Jacobsen, S., Karlson, B., Kobos, J., Kremp, A., Kulis, D., Lemoine, M. Lewis, A., Marnan, L., Mazur-Marzec, H., McKenzie, C., McKinney, A., Miller, P., Naustvoll, L. J., Pazos, Y., Poelman, M., Provoost, P., Siano, R., Sildever, S., Silva, A., Suikkanen, S., Swann, S., Vaiciute, D., Vila, M., Enevoldsen, H. “Regional changes in harmful algal events in the North Atlantic area from 2010 – 2019”. Symposium on Decadal Variability of the North Atlantic and its Marine Ecosystems: 2010-2019, Bergen, Norway: 20 – 22 June 2022 (prezentacja)  https://decadal2022.imr.no/resources/images/prosjekter/imber/Book-of-abstracts-1.pdf
 • Mazur-Marzec, H.  „Cyjanometabolity – strukturalna różnorodność, biologiczna aktywność i zastosowanie”, VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 23-24.06.2022 (wykład plenarny)
 • Konkel, R.; Fidor, A.; Grabski, M.; Toruńska-Sitarz, A.; Cegłowska, M.; Szubert, K.; Pyrć, K.; Mazur-Marzec, H. „Fantastyczne cyjanobakterie – jak je wykorzystać?  VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 23-24.06.2022 (poster)
 • Kobos, J.; Błaszczyk, A.; Mazur-Marzec, H. ICES WGHABD REPORT: POLAND 2021; Spotkanie grup roboczych WGHABD 13-17.06.2022 Weymouth, UK (wystąpienie JK)
 • Kobos, J.; Błaszczyk, A.; Toruńska-Sitarz, A.; Krakowiak, A.; Bradtke, K; Mazur-Marzec, H. „Wpływ zakwitów sinic w Morzu Bałtyckim na jakość wód polskich kąpielisk nadmorskich”; III Konferencja Polskich Badaczy Morza pt. „Stan i trendy zmian środowiska morskiego” Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 7-8.06.2022 r. (wystąpienie JK)
 • Kotlarska, E.; Toruńska-Sitarz, A.; Jurczak-Kurek, A.; Konkel, R.; Łuczkiewicz, A.; Piwosz, K.; Rychert, K.; Perliński, P.; Wolska, L.; Rybak, B.; Mazur-Marzec, H. „Współpraca z zakresu mikrobiologii i biotechnologii morskiej w polskiej przestrzeni badawczej” III Konferencja Polskich Badaczy Morza pt. „Stan i trendy zmian środowiska morskiego” Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 7-8.06.2022 r. (poster)
 • Konkel, R.; Fidor, A.; Toruńska-Sitarz, A.; Cegłowska, M.; Szubert, K.; Pyrć, K.; Mazur-Marzec, H. „Metabolity cyjanobakterii – czy tylko szkodzą?” III Konferencja Polskich Badaczy Morza pt. „Stan i trendy zmian środowiska morskiego” Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 7-8.06.2022 r. (poster)
 • Cegłowska, M.; Kwiecień, P.; Szubert, K.; Kosakowska, A.; Mazur-Marzec, H. „Aktywność i stabilność aeruginozamidów syntezowanych przez cyjanobakterie” III Konferencja Polskich Badaczy Morza pt. „Stan i trendy zmian środowiska morskiego” Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 7-8.06.2022 r. (poster)
 • Kokociński, M.; Jasser, I.; Kobos, J.; Koreiviene, J.; Mankiewicz-Boczek, J.; Soininen, J.; Szczurowska, A.; Wejnerowski ,Ł. “Environmental factors related to the distribution pattern of Raphidiopsis raciborskii and R. mediterranea in Central East Europe” Session 3. Ecology of Cyanobacteria - Toxic CHAB in Freshwaters and Coastal Systems, 12th International Conference on Toxic Cyanobacteria, 22-27.05.2022  University of Toledo, USA (presentation MK)  https://scholarworks.bgsu.edu/ictc/2022/004/7/
 • Torres, M.; Dörr, F.; Ernani, P.; Szubert, K.; Mazur-Marzec, H.; Miglione, A.; Dell’Aversano, C.; Tartaglione, L.; McCarron, P.; Beach, D.; Miles, C.; Jones, M.; Wahlsten, M.; Jukela, J.; Fewer, D.; Sivonen, K.; Schanbacher, F.; Niedermeyer, T.; Leäo, P.; Janssen, E. CyanoMetDB, a comprehensive public database of secondary metabolites from cyanobacteria Posters: Detection, Indentyfication and Diversity of CHABs, 12th International Conference on Toxic Cyanobacteria, 22-27.05.2022  University of Toledo, USA (poster)  https://scholarworks.bgsu.edu/ictc/2022/012/23/
 • Panou, M.; Cegłowska, M.; Szubert, K.; Toruńska-Sitarz, A,; Mazur-Marzec, H.; Gkelis, S. Linking environmental heterogeneity and chemo-diversity in cyanobacteria: A culture-dependent profile based analysis. Session: Secondary Cyanometabolites – Structure, Biosynthesis, Physiological Function, Environmental Significance and Biotechnical Application (Wayne Carmichael, convener). 12th International Conference on Toxic Cyanobacteria, 22-27.05.2022  University of Toledo, USA (prezentacja MP)  https://scholarworks.bgsu.edu/ictc/2022/005/8/
 • Pałka, I.; Saniewska, D.; Bielecka, L.; Kobos, J. Selenium in marine plankton in the Gulf of Gdansk/southern region the Baltic Sea. 4th Baltic Earth Conference, Jastarnia, Poland 30.05– 03.06.2022 (poster)

2021

 • Kobos J., Krakowiak A., Zakwity sinic na kąpieliskach – przyczyny powstawania i potencjalne zagrożenie dla zdrowia. REVITALIFE Konferencja naukowa „Metody rewitalizacji wód” Szczecinek 25-26.11.2021
 • Błaszczyk A., Nuc Z., Anticoagulant activity of Baltic cyanobacteria belonging to Nostocales order – preliminary study. 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (poster)
 • Kobos J., Krakowiak A., Błaszczyk A., Toruńska-Sitarz A., Misiewicz M., Matciak M.,  Unusual cyanobacterial blooms in the Puck Lagoon in 2020. 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (poster)
 • Kobos J., Krakowiak A.,, Matciak M.,, Misiewicz M., Potential influence of submarine groundwater discharge (SGD) on the development of Alexandrium ostenfeldii in the Bay of Puck. 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (poster)
 • Konkel R., Cegłowska M., Szubert K., Pyrć K., Mazur-Marzec H., Cyanobacterial metabolites – a response for the viral infections? 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (poster)
 • Szubert K., Mazur-Marzec H., What may come out of a scientific meeting? – CyanoMetDB. 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (poster)
 • Cegłowska M., Szubert K., Lenart M., Pyrć K., Kosakowska A., Mazur-Marzec H., Baltic Pseudanabaena galeata – a cyanobacterium with interesting biological activity. 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (wystąpienie)
 • Krystera K., Szubert K., Mazur-Marzec H., The antibacterial activity of metabolites produced by the Baltic cyanobacterium Anabaena CCNP1406. 39th International Conference of the Polish Phycological Society “Contemporary taxonomy of algae”, Gdynia – Łeba 27-30.09.2021 (wystąpienie)
 • Fidor A., Konkel R., Milewska A., Cegłowska M., Pyrć K., Mazur-Marzec H. Przeciwwirusowa aktywność metabolitów produkowanych przez cyjanobakterie. XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 09-11 czerwca 2021 (on-line; prezentacja posteru)
 • Konkel R., Fidor A., Cegłowska M., Wieczerzak E., Grabski M., Mazur-Marzec H. Nostoc edaphicum CCNP1411 – obiecujące źródło nowych leków? XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 09-11 czerwca 2021 (on-line; wystąpienie)
 • Cegłowska M., Toruńska-Sitarz A., Szubert K., Stoń-Egiert J., Mazur-Marzec H., Kosakowska A. Charakterystyka bałtyckiej cyjanobakterii Pseudanabaena galeata. XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 09-11 czerwca 2021 (on-line; wystąpienie)
 • Błaszczyk A., Kobos J., Mazur-Marzec H. Letnie zakwity cyjanobakterii w Zatoce Gdańskiej – zagrożenia i nadzieje. XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 09-11 czerwca 2021 (on-line; wystąpienie)
 • Szubert K., Mazur-Marzec H. Co może wyniknąć ze spotkania naukowego? – CyanoMetDB. XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 09-11 czerwca 2021 (on-line; wystąpienie)
 • Kobos J., Toruńska-Sitarz A., Kotlarska E., Łuczkiewicz A., Mazur-Marzec H., Niezależne kolekcje mikroorganizmów członków Konsorcjum Mikrobiologów Morza. XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. 09-11 czerwca 2021 (on-line; wystąpienie)
 • Mazur-Marzec H., Cegłowska M., Konkel R., Lenart M., Milewska A., Pyrć K., Cyjanobakterie  źródłem  związków  antywirusowych.   2021, spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 22.04.2021 (on-line)
 • Kobos J., Błaszczyk A., Mazur-Marzec H., 2021, ICES WGHABD REPORT: POLAND 2020;  ICES-IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics, 20-23.04. 2021 (on-line)
 • Kobos J., Toruńska-Sitarz A., 2021, The genus Lyngbya/Limnoraphis. Online workshop of the HELCOM Phytoplankton Expert Group (PEG), 20-21.04.2021 (on-line)
 • Kobos J., 2021, Bazy danych w monitoringu zakwitów sinic w Morzu Bałtyckim, IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych, Politechnika Gdańska, 14-15.04.2021 (on-line)

2020

 • Kobos J., Błaszczyk A, Mazur-Marzec H., HAB events in the Polish zone of the Baltic Sea  2017-2019. ICES-IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics (WGHABD), IO PAN Sopot – IO UG Gdynia 03-06.03.2020

2019

 • Mazur-Marzec H., 2019, Biotechnologiczny potencjał organizmów morskich. IV Forum Inteligentnego Rozwoju, 28-29.11.2019 Uniejów (wystąpienie; odbiór nagrody w kategorii Naukowiec Roku)
 • Bresnan E., Andersen P., Anderson D.,  Anglès S., Arin L., Belin C., Berdalet E., Branco M., Cembella A., Clarke D., Delgado M., Davidson K., Garces E., De Rijke M., Eikrem W.,  Fernández L., Fernández-Tejedor M., Fernández R., Gordillo M., Hafsteinn G., Jaén D., Karlson B., Kobos J., Kremp A.,  Kulis D., Lemoine M., Mamán L., Mazur-Marzec H.,  McKinney A., McKenzie C. H., Milligan S., Naustvoll L. J., Ocana A., Pazos Y., Poelman M., Provoost P.,  Reguera B., René A., Sampedro N., Siano R., Silke J., Silva A., Suikkanen S., Vila M., Viure L., and Enevoldsen H., 2019, Regional changes in harmful algal events in the North Atlantic area over the last two decades documented using the HAEDAT database, ICES Annual Science Conference in Gothenburg, Sweden 9 - 12th Sept 2019 (wystąpienie)
 • Kotlarska E., Toruńska-Sitarz A., Łuczkiewicz A., Jankowska K., 2019, Bakterie potencjalnie patogenne i lekooporne w ekosystemie Zatoki Puckiej. X Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „20 lat hydromikrobiologii – dokonania i perspektywy”. 9-11 czerwca 2019, Toruń (wystąpienie)
 • Mazur-Marzec H., Konkel R., Cegłowska M., Torunska-Sitarz A., 2019, Występowanie Nodularia spumigena w Morzu Bałtyckim i Fjoprdach Norweskich – rekonstrukcja tysiącletniej historii. X Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „20 lat hydromikrobiologii – dokonania i perspektywy”. 9-11 czerwca 2019, Toruń (wystąpienie)
 • Toruńska-Sitarz A., Cegłowska M., Szubert K., Konkel R., Błaszczyk A., Mazur-Marzec H., 2019, Różnorodność genetyczna i metaboliczna bałtyckich szczepów sinc z rodzaju Limnoraphis. X Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna „20 lat hydromikrobiologii – dokonania i perspektywy”. 9-11 czerwca 2019, Toruń (wystąpienie)
 • Cegłwska M., Toruńska-Sitarz A., Stoń-Egiert J., Kosakowska A., Mazur-Marzec H., 2019, Chemotypic, genotypic diversity and pigment composition of Pseudoanabaena from the Baltic Sea. 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (prezentacja)
 • Fidor A., Cegłowska M., Mazur-Marzec H., 2019. Structure and biological activity of cyanopeptolins produced by Baltic cyanobacterium Nostoc edaphicum. 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (prezentacja)
 • Kobos J., Błaszczyk A., Mazur-Marzec H, 2019, Massive bloom of Nodularia spumigena in the Baltic Sea – is it a symptom of climate change? 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (prezentacja)
 • Kokocińsk M., Jasser I., Kobos J., Koreiviene J., Soininen J., Szczurowska A., Mankiewicz-Boczek J., 2019, Distribution pattern of toxigenic cyanobacteria in Polish and Lithuanian lakes. 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (poster)
 • Konkel R., Mazur-Marzec H., 2019, Can the Baltic Nostoc edaphicum be a source of new anticancer drug? 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (poster)
 • Szubert K., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H., 2019, Biodiersity of Anabaena from brackish and freshwaters. 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (poster)
 • Toporowska M., Mazur-Marzec H., Pawlik-Skowrońska B., 2019, High richness of biologically active oligopeptides in Planktothrix agardhii – dominated cyanobacterial asemlages developed in different lakes and time. 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (poster)
 • Wiglusz M., Stoń-Egiert J., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H., 2019, Does the origin matter? Comparative analysis of Spirulina subsalsa CCNP1310 and 06S082 isolated from different locations in the Baltic Sea. 38th International Conference of Polish Phycological Society “Evolution and biodiversity of algae”. 4-7 June 2019, Kielce-Sandomierz (poster)
 • Mazur-Marzec H., 2019, Cyanopeptides from Baltic cyanobacteria – diversity, environmental significance and application. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (wykład na zaproszenie – invited lecture)
 • Šulčius S., Mazur-Marzec H., Vitonytė I., Kvederavičiūtė K., Kuznecova J., Šimoliūnas E., Holmfeldt K. 2019, Effect of cyanophage infection and lysis on toxin nodularin in Nodularia spumigena. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (prezentacja)
 • Toruńska-Sitarz A., Panasiak L., Mazur-Marzec H., 2019, Genotypic and phenotypic diversity of new cyanobactin producers classified to Limnoraphis genus. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (prezentacja)
 • Panou M., Cegłowska M., Szubert K., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H., Gkelis S., 2019, Profiling cyanobacteria diversity: is chemical heterogeneity driven by taxonomic distance? 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (prezentacja)
 • Pilkaityte R., Overlingė D., Mazur-Marzec H., 2019, Distribution of cyanobacterial non-ribosomal peptides in the shallow temperate lagoon. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (prezentacja)
 • Tartaglione L., Varriale F., Miles C.O, Zervou S.-K., Mazur-Marzec H., Triantis T.M., Hiskia A., Kaloudis T., Dell’Aversano C., 2019, LC-HRMS versus LC-TANDEM-MS: a comparative approach for the identification of cyanotoxins in cyanobacterial biomass. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (prezentacja)
 • Błaszczyk A., Kobos J., Mazur-Marzec H., 2019, The extreme cyanobacteria bloom in the Gulf of Gdańsk, in 2018. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Fidor A., Konkel R., Cegłowska M., Szubert K., Toruńska-Sitarz A., Edwards C., Mazur-Marzec H., 2019, Nostoc edaphicum - a rich source of bioactive products. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Konkel R., Toruńska-Sitarz A., Cegłowska M., Mazur-Marzec H., 2019, Analysis of deep sediments revealed a thousands-year presence of toxic Nodularia spumigena in the Baltic sea and Norwegian coastal waters. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Szubert K., Cegłowska M., Mazur-Marzec H., 2019, Cytotoxic metabolites of Anabaena from Baltic Sea. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Overlingė D., Cegłowska M., Toruńska-Sitarz A., Szubert K., Pilkaityte R., Mazur-Marzec H., 2019, Biotechnological potential of secondary metabolites produced by cyanobacteria from Curonian Lagoon. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Cegłowska M., Toruńska-Sitarz A., Stoń-Egiert J., Kosakowska A., Mazur-Marzec H., 2019, Pseudanabaena galeata from the Baltic Sea - toxicity, diversity and light adaptation. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Keliri E., Edwards C., Mazur-Marzec H., Antoniou M.G., 2019, Bioactive metabolites of cyanobacteria detection in an eutrophic dam in Cyprus (Polemidia Dam). 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Brzuzan P., Mazur-Marzec H., Stefaniak F., Florczyk M., Woźny M., Budzińska P., Babatunde M., 2019, Luciferase-based reporter assay for screening cyanobacterial peptides to identify inhibitors of microRNA-92b-3p. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H., Więcko A., 2019, Toxic cyanobacteria response on extreme weather events in lowland dammed river. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Toporowska M., Mazur-Marzec H., Pawlik-Skowrońska B., 2019, Extracts of Planktothrix agardhii-dominated scum samples rich in oligopeptides influenced growth, production of Chl-a and peptide composition of natural P. agardhii population. 11th International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) “Learning from the past to predict the future”. 05-11.05.2019, Kraków (poster)
 • Kobos J., Błaszczyk A., Mazur-Marzec H., 2019, Extreme cyanobacteria blooms in the Gulf of Gdańsk. Workshop and Training Course of HELCOM Phytoplankton Expert Group (PEG) 08-12.04.2019, Daugavpils (Łotwa) (prezentacja)
 • Kobos J., Mazur-Marzec H., National Report 2018 – Poland. ICES WG-HABD, NIVA, 02-05.04.2019 Oslo (Norwegia) (prezentacja)
 • Mazur-Marzec H., ICES WG-HABD, NIVA, 02-05.04.2019, Oslo (Norwegia) (prezentacja)
 • Szeligowska M., Złoch I., Toruńska-Sitarz A., 2019, Can macrophytes from the Baltic Sea be a new source of novel antibacterial compounds? 62ND International Conference for Students of Physics and Natural Sciences. 19-22.03. Wilno (Litwa) (poster)

2018

 • Mazur-Marzec H., 2018, Znaczenie środowiskowe oraz biotechnologiczny ponencjał cyjanobakterii. II Konferencja Naukowa RevitaLife 2018, Szczecinek, 22-23.11.2018 (wystąpienie na zaproszenie)
 • Kobos J., 2018, Wpływ zmian klimatu na pojawienie się zakwitów glonów. Hipotetyczne sposoby ograniczania masowego rozwoju sinic fitoplanktonowych. II Konferencja Naukowa RevitaLife 2018, Szczecinek, 22-23.11.2018 (wystąpienie na zaproszenie)
 • Toruńksa-Sitarz A., 2018, Zastosowanie markerów genetycznych w badaniach paleolimnologicznych. II Konferencja Naukowa RevitaLife 2018, Szczecinek, 22-23.11.2018 (wystąpienie na zaproszenie)
 • Fidor A., Cegłowska M., Mazur-Marzec H., 2018, Cyjanopeptoliny produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie z gatunku Nostoc edaphicum CCNP 1411. XIII Konferencja „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego”, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot, 19.10.2018 (wystąpienie)
 • Konkel R., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H., 2018, Peptydy jako narzędzie w chemotaksonomii Nodularia spumigena. XIII Konferencja „Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego”, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot, 19.10.2018 (wystąpienie)
 • Fidor A., Cegłowska M., Mazur-Marzec H., 2018, Cyanopeptolins - inhibitors of serine proteases produced by Nostoc edaphicum CCNP 1411 from the Baltic Sea. 3rd EuAlgae Training School Microalgal bioeconomy in modern society, Instituto per lo Studio degli Ecosistemi, Florencja, 24-25.09.2018 (poster)
 • Mazur-Marzec H., 2018, Biotechnological potential of Baltic cyanobacteria. Congres BIO2018, Gdańsk 18-21th September2018 (wystąpienie)
 • Kobos J., Zgrundo A., 2018, Chemical analysis of biomass of cyanobacterial blooms in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic) – preliminary results. Baltic Blue Biotechnology Alliance International Conference, Greiswald (Niemcy) 22-24. 08.2018 (poster)
 • Mazur-Marzec H., 2018, The analysis and interpretation of MS spectra of cyanobacterial peptides. Workshop „CyanoVir2018” Uniwersytet Jagielloński, 03-06.07.2018 Kraków (wystąpienie)
 • Mazur-Marzec H., 2018, Metabolic diversity of Baltic Nodularia spumigena. Workshop „CyanoVir2018” Uniwersytet Jagielloński, 03-06.07.2018 Kraków (wystąpienie)
 • Toruńska-Sitarz A., 2018, Autoregulation of nodularin production in Nodularia spumigena. Workshop „CyanoVir2018” Uniwersytet Jagielloński, 03-06.07.2018 Kraków (wystąpienie)
 • Wiglusz M., 2018, Bioactive metabolites produced by Spirulina subsalsa - case study. Workshop „CyanoVir2018” Uniwersytet Jagielloński, 03-06.07.2018 Kraków (wystąpienie)
 • Bresnan E., Andersen P., Anderson D.,  Anglès S., Arin L., Belin C., Berdalet E., Branco M., Cembella A., Clarke D., Delgado M., Davidson K., Garces E., De Rijke M., Eikrem W.,  Fernández L., Fernández-Tejedor M., Fernández R., Gordillo M., Hafsteinn G., Jaén D., Karlson B., Kobos J., Kremp A.,  Kulis D., Lemoine M., Mamán L., Mazur-Marzec H.,  McKinney A., McKenzie C. H., Milligan S., Naustvoll L. J., Ocana A., Pazos Y., Poelman M., Provoost P.,  Reguera B., René A., Sampedro N., Siano R., Silke J., Silva A., Vila M., Viure L., and Enevoldsen H., 2018, „Regional changes in harmful algal events in the North Atlantic area over the last two decades documented using the HAEDAT database”. 4th International Symposium: The Effects of Climate Change on the World’s Oceans, 4 - 8 June 2018, Washington DC, United States (prezentacja)
 • Wiglusz M., Szubert K., Cegłowska M., Mazur-Marzec H., 2018, Does Spirulina from the Baltic Sea have biotechnology potential? The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective”, Kraków, Dobczyce-Jałowcowa Góra 22-25.05.2018 (prezentacja)
 • Szubert K., Cegłowska M., Toruńska-Sitarz A., Wiglusz M., Mazur-Marzec H., 2018, Baltic-derived Anabaena as a source of metabolites with biological activity. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective”, Kraków, Dobczyce-Jałowcowa Góra 22-25.05.2018 (prezentacja)
 • Figiel T., Szubert K., Mazur-Marzec H., 2018, Potential anti-cancer activity of peptides synthesized by the Baltic cyanobacterium Lyngbya aestuarii CCNP1324. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective”, Kraków, Dobczyce-Jałowcowa Góra 22-25.05.2018 (poster)
 • Wilk-Woźniak E., Koreivienė J., Mantzouki E., Krztoń W., Walusiak E., Chmura D., Karosienė J., Kasperovičienė J., Savadova K., Vitonytė I., Kobos J., Toporowska M., Bańkowska-Sobczak A., Budzyńska A., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gagała I., Gołdyn R., Grabowska M., Jakubowska-Krebska N., Jasser I., Karpowicz M., Kokociński M., Kostrzewska-Szlakowska I., Kruk M., Kozak A., Kwasiżur K., Mankiewicz-Boczek J., Mądrecka B., Mazur-Marzec H., Messyasz B., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Niedźwiecki M., Ochocka A., Pawlik-Skowrońska B., Pasztaleniec A., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Rosińska J., Sieńska J., Szeląg-Wasielewska E., Szymański D., Wasilewicz M., 2018, Cyanotoxins and their producers in the lakes  of Central and Eastern Europe. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective”, Kraków, Dobczyce-Jałowcowa Góra 22-25.05.2018 (prezentacja)
 • Konkel R., Toruńska-Sitarz A., Mączka K., Mazur-Marzec H., 2018, How lon gis the history of toxic phytoplankton blooms in Norwegian Fjords?  The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective”, Kraków, Dobczyce-Jałowcowa Góra 22-25.05.2018 (prezentacja)
 • Sutryk K., Baziukė D., Błaszczyk A., Carlsson E., Legrand C., Overlingė D., Pilkaitytė R., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H., 2018, FOCUS. The biotechnological potential of marine natural resources – innovative e-lerning courses. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective”, Kraków, Dobczyce-Jałowcowa Góra 22-25.05.2018 (prezentacja)
 • Cegłowska M., Felczykowska A., Szubert K., Kosekowska A., Mazur-Marzec H., 2018, Pseudanabaena galeata – a source of novel anticancer metabolites. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society „Green future: algae – applications and perspective”, Kraków, Dobczyce-Jałowcowa Góra 22-25.05.2018 (prezentacja)
 • Mazur-Marzec H., 2018, Biotechnologiczne zastosowanie cyjanobakterii morskich. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, GTN i PTG, Uniwersytet Gdański, 22.02.2018 (prezentacja)

2017

 • Mazur-Marzec H., 2017, Zastosowanie peptydomiki w badaniach morskich. XIV Doroczna Konferencja Naukowa Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie; Sopot, 21.02.2017 (wykład na zaproszenie)
 • Mazur-Marzec H., 2017, Biotechnologiczny potencjał Morza Bałtyckiego. Sympozjum „Zasoby Morza Bałtyckiego potencjałem dla biotechnologii” w ramach międzynarodowego projektu Baltic Blue Biotechnologyy ALLIANCE, Gdańsk, 16.02.2017 (wykład na zaproszenie)
 • Filipkowska A., Lubecki L., Szymczak-Żyła M., Ciesielski T. M., Mazur-Marzec H., Toruńska-Sitarz A., Witak M., Breedveld G. D., Oen A. M., Ardelan M. V., Jenssen B. M., Kowalewska G., 2017, Multi-proxy investigation of recent sediments in two different european coastal areas (Poland, Norway) – anthropogenic impact on ecosystem health. ASLO 2017 Aquatic Sciences Meeting, Honolulu, Hawaje, 26.02-03.03.2017 (poster)
 • Kowalewska G., Szymczak-Żyła M., Krajewska M., Filipkowska A., Lubecki L., Mazur-Marzec H., Witak M., Ceglowska M., Ciesielski T. M., Ardelan M. V., Jenssen B. M., Breedveld G. D., Oen, A. M., Goslar, T., 2017, Climate warming today and in the past in the southern Baltic and Norwegian coast area – a multiproxy study. ASLO 2017 Aquatic Sciences Meeting, Honolulu, Hawaje, 26.02-03.03.2017 (prezentacja)
 • Szymczak-Żyła M., Krajewska M., Mazur-Marzec H., Cegłowska M., Witak M., Filipkowska A., Lubecki L., Kowalewska G., Ciesielski T. M., Breedveld G. D., Oen A. M., Ardelan M. V., Jenssen B. M., 2017, Present and past-millennia phytoplankton blooms in two different european coastal areas. ASLO 2017 Aquatic Sciences Meeting, Honolulu, Hawaje, 26.02-03.03.2017 (poster)
 • Mazur-Marzec H., Touńska-Sitarz A., Cegłowska M., Kajdana K., Konkel R., Kobos J., 2017, New finding: Reconstruction of the history of toxic Nodularia spumigena blooms in the Baltic Sea and Oslofjorden. Meeting: ICES Working Group Harmful Algae Bloom Dynamic (ICES WG HABD) Helsinki, Finlandia, 24-28.04.2017 (prezentacja)
 • Kobos J., Mazur-Marzec H., 2017, HAB events in the Polish zone of the Baltic Sea 2014-2016. Meeting: ICES Working Group Harmful Algae Bloom Dynamic (ICES WG HABD) Helsinki, Finlandia, 24-28.04.2017 (prezentacja)
 • Galecka V., Kreft E., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H., 2017, Biologiczna aktywność metabolitów produkowanych przez cyjanobakterie z gatunku Lyngbya aestuarii, Regionalny Etap Naukowego Konkursu E(x)plory, Toruń 09.05.2017 (poster) http://www.explory.pl/
 • Mazur-Marzec H., Toruńska-Sitarz A., Skalska K., Makaruk M., Judita Koreivience, 2017, Chemical and genetic diversity of Nodularia spumigena. 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”. Lublin-Kazimierz Dolny 24-27.05.2017 (prezentacja)
 • Toruńska-Sitarz A., Cegłowska M., Mazur-Marzec H., 2017, Application of sedimentary DNA in the reconstruction of cyanobacterial blooms history. 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”. Lublin-Kazimierz Dolny 24-27.05.2017 (prezentacja)
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H., 2017, The influence of drought and flood on phytoplankton community structure and cyanopeptides concentration in dammed Narew River. 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”. Lublin-Kazimierz Dolny 24-27.05.2017 (poster)
 • Kobos J., Bełdowska M., 2017, Mercury in phytoplankton of the Puck Bay (Southern Baltic Sea). 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”. Lublin-Kazimierz Dolny 24-27.05.2017 (poster)
 • Konkel R., Mazur-Marzec H., 2017, Application of nodularin as a chemical marker of Nodularia spumigena blooms in Oslofjorden. 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”. Lublin-Kazimierz Dolny 24-27.05.2017 (poster – I nagroda)
 • Mączka K., Toruńska-Sitarz A., 2017, Sedimentary DNA reveals Nodularia spumigena presence in Oslofjorden over 20 000 years. 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”. Lublin-Kazimierz Dolny 24-27.05.2017 (poster)
 • Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Mazur-Marzec H., Niedźwiecki M., Pęczuła W., 2017, Monitoring of dynamics of toxigenic Cyanobacteria assemblage in the Zemborzycki dam reservoir on Bystrzyca River in Lublin (E. Poland). 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”. Lublin-Kazimierz Dolny 24-27.05.2017 (poster)
 • Wiśniewska M., Dembowska E., Błaszczyk A., Paczuska E., 2017, Long-term changes in the dynamics of cyanobacteria in Lake Charzykowskie. 36th International Conference of the Polish Phycological Society „Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects”. Lublin-Kazimierz Dolny 24-27.05.2017 (poster)
 • Dołynny W., Toruńska-Sitarz A., 2017, Are we heading towards theend of the antibiotic era? Marine alternatives against antibiotic-resistant microbes, International Sopot Youth Conference 2017. Sopot 26.05.2017 (poster) http://stn.edu.pl/SFM2017
 • Mazur-Marzec H., 2017, MS and its application in the anaysis of cyanotoxin degradation products, Cyanobacterial peptides – biotechnological application, Interpretation of MS spectra of cyanopeptides. CyanoStop. Uniwersytet Jagieloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,  Kraków 05-06.07.2017 (wykłady na zaproszenie)
 • Szubert K., Cegłowska M., Wiglusz M., Mazur-Marzec H., 2017, Baltic-derived Pseudanabaena as a source of metabolites with anticancer activity. EUALGAE – Training School – Microalgae processes: from fundamentals to industrial scale. Almería (Hiszpania), 13-15.09.2017 (poster)
 • Szubert K., Cegłowska M., Wiglusz M., Mazur-Marzec H., 2017, Bałtycka Pseudanabaena źródłem metabolitów o działaniu antynowotworowym. IX Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologizna HYDROMIKRO 2017, Olsztyn 17-19.09.2017 (wystąpienie – I nagroda dla młodych naukowców)
 • Wiglusz M., Szubert K., Mazur-Marzec H., 2017, Biotechnologiczny potencjał szczepu Spirulina subsalsa 1310. IX Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologizna HYDROMIKRO 2017, Olsztyn 17-19.09.2017
 • Mazur-Marzec H., 2017, Cyanopeptides – structure, activity and potential application, The 24th Polish Peptide Symposium. Jastrzębia Góra 04-07.09.2017 (wystąpienie na zaproszenie)
 • Mazur-Marzec H., Toruńska-Sitarz A., Fidor A., Cegłowska M., 2017, Cyjanobakterie bałtyckie źródłem związków o zastosowaniu biotechnologicznym. I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (wystąpienie)
 • Kobos J., Toruńska-Sitarz A., Błaszczyk A., Sutryk K., Krakowiak A., Mazur-Marzec H., Cyjanobakterie w Bałtyku Południowym – 20 lat badań. I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (wystąpienie)
 • Cegłowska M., Szubert K., Wiglusz M., Kosakowska A., Mazur-Marzec H., Struktura i aktywność metabolitów produkowanych przez Pseudanabaena z Morza Bałtyckiego. I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (wystąpienie)
 • Fidor A., Mazur-Marzec H., Cegłowska M., 2017, Struktura i aktywność biologiczna cyjanopeptolin produkowanych przez bałtycką cyjanobakterię Nostoc edaphicum. I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (poster)
 • Głowicka J., Panasiak L., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H., 2017, Różnorodność bałtyckich szczepów sinic z gatunku Lyngbya aestuarii. I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (poster)
 • Wiglusz M., Szubert K., Mazur-Marzec H., 2017, Czy Spirulina z Morza Bałtyckiego może mieć farmakologiczne zastosowanie? I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (poster)
 • Figiel T., Mazur-Marzec H., 2017, Anabaenopeptyny oraz mikrocystyny – Dr Jekyll i Mr Hyde pośród peptydów produkowanych przez bałtyckie cyjanobakterie. I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (poster)
 • Sutryk K., Kaczkowska M.J., Mazur-Marzec H., 2017, Wpływ czynników środowiskowych na produkcję nierybosomalnych peptydów przez Nodularia spumigena CCNP 1401. I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (poster)
 • Toruńska-Sitarz A., Szubert K., Wiglusz M., Mazur-Marzec H., 2017, Aktywność biologiczna bałtyckiego szczepu Anabaena sp. CCNP 1406.  I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza, Sopot, 19-20.10.2017 (poster)
 • Kobos J., Toruńska-Sitarz A., 2017, Toksyczne zakwity sinic w jeziorach. Konferencja naukowa – Metody rewitalizacji wód. Szczecinek 26-27.10.2017
 • Mazur-Marzec H., Kobos J., Sutryk K., 2017, Zakwity cyjanobakterii w Morzu Bałtyckim - przyczyny i skutki – obecny stan wiedzy. Seminarium kwartalne Konsorcjum SatBałtyk, Instytut Oceanologii PAN Sopot, 20.12.2017 

2016

 • Mazur-Marzec H., 2016, Biochemical ecology of the Baltic cyanobacteria. 3rd Congress of Baltic Microbiologist 2016. 18-21.10.2016 Wilno, Litwa (wystąpienie – invited speaker)
 • Kokociński M., Gągała I., Jasser I., Kobos J., Koreivienė J., Soininen J., Szczurowska A., Dziga D., Mankiewicz-Boczek J., 2016, Which environmental factors drive the distribution of potentially toxic Cylindrospermopsis raciborskii in the East-central Europe? 10th International Conference on Toxic Cyanobacteria, 23-28.10.2016, Wuhan, Chiny (poster)
 • Pawelec A.J., Sapota M.R., Kobos J., 2016, Algal blooms on the inshore fish spawning grounds of the Gulf of Gdańsk. 51st European Marine Biology Symposium,  26-30.09.2016. Rhodos, Grecja (poster)
 • Mazur-Marzec H., Cegłowska M., Toruńska-Sitarz A., 2016, History of cyanobacterial blooms in the Baltic Sea. Application on chemical and genetic markers in the analysis of sediment. The 13th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology, 12-16.09.2016, Gdańsk (wystąpienie)
 • Mazur-Marzec H., 2016, Linkages between harmful algal blooms and other environmental problems. SCOR Annual Meeting; Sesion – Polish Oceanic Science. 4-7.09.2016, Sopot (wystąpienie)
 • Kobos J., Napiórkowska-Krzebietke A., 2016, The latest European standards in the WFD required phytoplankton analyses – comparison of previously and newly preferred methods. Internatonal Conference: Lakes, Reservoirs and Ponds: Impact-Treats-Conservation. Iława, 31.05-03.06.2016 (poster)
 • Napiórkowska-Krzebietke A., Kobos J., 2016, How to accurately estimate the biovolume of phytoplankton? XXXVth International Conference of the Polish Phycological Society „Algae in anthropogenically transformed ecosystems” 1-4 June 2016, Łódź-Stryków (wystąpienie)
 •  Kobos J., Toporowska M., Napiórkowska-Krzebietke A., Adamczuk M., Budzyńska A., Bańkowska A., Bukowska A., Domek P., Dunalska J., Frąk M., Gągała I., Gołdyn R., Grabowska M., Jakubowska N., Jasser I., Kalinski T., Karpowicz M., Kokociński M., Kostrzewska-Szlakowska I., Kozak A., Kruk M., Krztoń W., Mankiewicz-Boczek J., Mazur-Marzec H., Mądrecka B., Messyasz B., Nawrocka L., Niedźwiecki M., Ochocka A., Parraga P.A., Pasztaleniec A., Pawlik-Skowrońska B., Pełechata A., Pełechaty M., Pęczuła W., Sieńska J., Strzesak M., Szeląg-Wasielewska E., Szymański D., Walusiak E., Wasilewicz M., Wilk-Woźniak E., 2016, Polish participation in the European Multi-Lake Survey (summer 2015) – preliminary research. XXXVth International Conference of the Polish Phycological Society „Algae in anthropogenically transformed ecosystems” 1-4 June 2016, Łódź-Stryków (wystąpienie)
 • Kobos J., Bełdowska M., 2016, Rtęć w fitoplanktonie. IV Ogólnopolska  Konferencja Naukowa: Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. Gdynia, 11-13.05.2016 (wystąpienie)
 • Kobos J., Mazur-Marzec H., HAB events in the Polish zone of the Baltic Sea 2015. Meeting: ICES Working Group Harmful Algae Bloom Dynamic (ICES WG HABD), Brest, Francja, 18-12. 04. 2016 (wystąpienie)
 • Pietrasiuk A., Mazur-Marzec H., 2016, Charakterystyka chemiczna i genetyczna gatunku cyjanobakterii z rodzaju Lyngbya z Zatoki Gdańskiej. III Ogólnokrajowa Konferencja naukowa „Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój”. 18.04.2016, Gdańsk (poster)

2015

 • Hanna Mazur-Marzec, 2015, Naturalne produkty glonów i sinic Morza Bałtyckiego - zagrożenie czy nadzieja, Krajowa Konferencja Naukowa: Stan, trendy zmian oraz współczesne metody monitorowania środowiska Morza Bałtyckiego, BAŁTYK 2015, 14-16.10.2015, Sopot (wystąpienie)
 • Hanna Mazur-Marzec, Agata Błaszczyk, 2015, Oznaczanie ß-N-metylamino-L-alaniny w materiale biologicznym. 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku „Polska chemia w Mieście Wolności” 21-25 września 2015 Gdańsk (wystąpienie)
 • Hanna Mazur-Marzec, 2015, Metaboliczna różnorodność bałtyckich cyjanobakterii” VIII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna HYDROMICRO 2015, 14-16 września 2015, Gliwice (wystąpienie)
 • Hohlfeld N., Błaszczyk A., Toruńska A., Kobos J., Mazur-Marzec H., 2015, Enzyme inhibitors and antimicrobial agents produced by the Baltic cyanobacterium Nostoc cf. Edaphicum CCNP 1411, 6th Internaional Weigl Conference on Microbiology, Gdańsk 8-10 July 2015, Poland. Book of Abstract; Acta Biochemica Polonica Vol.62 Supplement 2/2015, VI.P.18, p.127;
 • Pietrasik A., Kobos J., Mazur-Marzec H., 2015, Production of linear cyanobactins by Lyngbya aestuarii from the Baltic sea, 6th Internaional Weigl Conference on Microbiology, Gdańsk 8-10 July 2015, Poland. Book of Abstract; Acta Biochemica Polonica Vol.62 Supplement 2/2015, VI.P.43, p. 140
 • Kokociński M., Gągała I., Jasser I., Karosiene J., Kasperoviciene J., Kobos J., Koreiviene J., Mankiewicz-Boczek J., Szczurowska A., Woszczyk M., 2015, Environmental factors limiting occurrence of the allien cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii. 34th International Conference of Polish Phycological Society; Algae as indicastors of Environmental Changes, 18-21 May 2015, Rzeszów-Polańczyk
 • Pietrasik A., Mazur-Marzec H., 2015, Charakterystyka chemotypowa cyjanobakterii z rodzaju Lyngbya z Zatoki Gdańskiej. V kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, I Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 20-22.03.2015 (poster)
 • Kobos J., Mazur-Marzec H., HAB events in the Polish zone of the Baltic Sea 2014. Meeting: ICES Working Group Harmful Algae Bloom Dynamic (ICES WG HABD), Lizbona, Portugalia, 13-17. 04. 2015 (wystąpienie)

2014

 • Mazur-Marzec H., Kobos J., HAB events in the Polish zone of the Baltic Sea 1990-1999 and 2001-2013. ICES-IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics (WGHABD), Haarlem, Holandia 29.04-02.05 2014,
 • Hohlfeld N., Błaszczyk A., Toruńska A., Kobos J., Mazur-Marzec H. – Biological activity of metabolites produced by Nostoc cf. edaphicum CCNP 1411 from the Gulf of Gdańsk, XXXIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna: Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health, Gdynia -Władysławowo, 19-23.05.2014
 • Kobos J.,  Jasińska A., Złoch I., Mazur-Marzec H., Life cycle strategies of diazotrophic cyanobacteria in the Gulf of Gdańsk, XXXIII Międzynarodowa Konferencja Fykologiczna: Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health, Gdynia -Władysławowo, 19-23.05.2014
 • Pietrasik A., Toruńska-Sitarz A., Błaszczyk A., Kobos J., Mazur-Marzec H., Baltic cyanobacteria of the Lyngbya genusmetabolic diversity and biological activity. XXXIII Konferencja Fykologiczna: Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health, Gdynia-Władysławowo, 19-23.05.2014
 • Hohlfeld N., Błaszczyk A., Toruńska-Sitarz A., Kobos J.,  Mazur-Marzec H.. Enzyme inhibitors and antimicrobial agents produced by the Baltic cyanobacterium Nostoc cf edaphicum. Bioinnovation International Summit, Gdańsk, 20-21.10.2014
 • Kobos J., Złoch I., Krakowiak A., Mazur-Marzec H., Short-time fluctuations of diazotrophic cyanobacteria in the Gulf of Gdańsk, Microbes in the Baltic Sea, Small things, small sea, big questions, MIR Gdynia, 18-21.11.2014
 • Pietrasik A., Toruńska-Sitarz A., Błaszczyk A., Kobos J., Mazur-Marzec H., Chemical, biological, and taxonomic characterization of the Baltic cyanobacterium of Lyngbya genus. Microbes in the Baltic Sea, Small things, small sea, big questions, MIR Gdynia, 18-21.11.2014
 • Toruńska-Sitarz A., Bartros-Fortis M., Błaszczyk A., Mazur-Marzec H., Genetic diversity of the Baltic cyanobacterium Nodularia spumigena. Microbes in the Baltic Sea, Small things, small sea, big questions, MIR Gdynia, 18-21.11.2014
 • Mazur-Marzec H., Mass spectrometry in marine natural products research, Mass spectrometry in marine natural products research”, Warsztaty Spektrometrii Mas, MOBI4Health – Centrum Biotechnologii Molekularnej dla Zdrowego Życia, 24-27 czerwca 2014, Gdańsk
 • Pietrasik A.,Różnorodność chemo- i genotypowa oraz aktywność biologiczna cyjanobakterii z rodzaju Lyngbya. Sympozjum Młodych Oceanografów,  UG IO Gdynia 28.11.2014
 • Błaszczyk A., Cegłowska M., Spoof L., Mazur-Marzec H., Meriluoto J., Izolacja, identyfikacja oraz charakterystyka aktywności biologicznej anabaenopeptyn (APs) produkowanych przez bałtyckie cyjanobakterie. XI Konferencja „Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego” Sopot, 24.10.2014 (poster).
 • Kowalewska G., Szymczak-Żyła M., Filipkowska A., Lubecki L., Złoch I., Zaborowska A., Winogradow A., Mazur-Marzec H.,Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Ciesielski T., Ardelan M., Breedveld G.D. Oen A., Wskaźniki stanu środowiska – współczesne osady z Zatoki Gdańskiej oraz z Oslofiordu. XI Konferencja „Chemia, geochemia i ochrona środowiska morskiego” Sopot, 24.10.2014 (poster).
 • Kobos J., Oznaczanie potencjalnie toksycznych cyjanobakterii. Seminarium naukowe SAUR Neptun Gdańsk, Gdańsk 21.02.2014

2013...