Zakład Biotechnologii Morskiej

 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich integralnie związana jest z badaniami aktualnie realizowanymi w Zakładzie Biotechnologii Morskiej i skupia się wokół następujących zagadnień:

 

  1. Optymalizacja warunków hodowli,  produkcji i izolacji peptydów produkowanych przez cyjanobakterie
  2. Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach materiału biologicznego
  3. Ocena aktywności antybakteryjnej cyjanobakterii
  4. Zastosowanie linii komórkowych w ocenie aktywności antynowotworowej metabolitów sinic
  5. Związki pozyskiwane z morza o potencjalnym zastosowaniu jako leki przeciwzakrzepowe
  6. Charakterystyka molekularna cyjanobakterii
  7. Czynniki regulujące produkcję metabolitów biologicznie aktywnych przez sinice
  8. Zakwity sinic w Morzu Bałtyckim i jeziorach województwa pomorskiego

 

Proponowane tematy prac licencjackich 2018/2019
Temat pracy Promotor
Biologicznie aktywne metabolity cyjanobakterii morskich – związki o działaniu cytotoksycznym i antynowotworowym prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec; maksymalnie 3 osoby
Przeciwgrzybowa aktywność sinic dr Agata Błaszczyk
Testy biochemiczne jako narzędzie w poszukiwaniu związków biologicznie aktywnych pochodzących z morza dr Agata Błaszczyk
Toksyny cyjanobakterii w wodach przybrzeżnych i śródlądowych województwa pomorskiego dr Agata Błaszczyk
Antybakteryjna aktywność sinic dr Anna Toruńska-Sitarz
Metabolity wtórne bakterii – przyczyny produkcji, czynniki regulujące syntezę dr Anna Toruńska-Sitarz
Izolacja i optymalizacja warunków hodowli cyjanobakterii z osadów Zatoki Gdańskiej dr Justyna Kobos