ZAKŁAD BADAŃ PLANKTONU MORSKIEGO

Główne zainteresowania naukowe:

biologia i ekologia morskiego zooplanktonu wód borealnych (Zatoka Gdańska, Morze Bałtyckie) i polarnych (Arktyka i  Antarktyka)
 

Program badawczy:

  • wpływ czynników środowiskowych na faunę pelagiczną
  • zmienność sezonowa w ekosystemie pelagialu
  • zmienność morfologiczna,morfometryczna i genetyczna kluczowych gatunków zooplanktonu, w szczególności Copepoda i Siphonophora;
  • strategie zyciowe i behawioralne wybranych gatunków fauny pelagicznej;
  • czynniki wpływające na skład meroplanktonu i jego funcjonowanie;


Zakład Badań Planktonu Morskiego posiada bogatą i unikatową kolekcję prób planktonowych z Morza Bałtyckiego i z wód polarnych wykorzystywaną przez pracowników, doktorantów i studentów.