Zakład Badań Planktonu Morskiego

Zrealizowane prace magisterskie:


strony: 0 | 1 | 2 |
Rok wydania:  2017
Nazwisko autora:  Grzonka laura
Tytuł:  Species diversity and abundance distribution of pelagic Siphonophora (cnidaria) in the Atlantic sector of the Southern Ocean
Promotor:  dr Anna Panasiuk
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Rok wydania:  2017
Nazwisko autora:  Płatek Marzena
Tytuł:  Wpływ czynników środowiskowych na bioluminescencję wybranych gatunków bakterii
Promotor:  dr Agata Weydmann, dr Sylwia Śliwińska - Wilczewska
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Rok wydania:  2016
Nazwisko autora:  Mańko Maciej Karol
Tytuł:  Ontogeny of zooids' maturation in physonect siphonophores - genus Agalma case study
Promotor:  dr Agata Weydmann
Recenzenci:  prof. dr hab. M.I. Żmijewska
Rok wydania:  2016
Nazwisko autora:  Pasternak Diana
Tytuł:  Przystosowania Ssaków morskich do głębokiego nurkowania
Promotor:  dr Agata Weydmann
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Rok wydania:  2016
Nazwisko autora:  Stencel Magdalena Monika
Tytuł:  Zmiany behawioralne Orcinus orca powstałe w odpowiedzi na antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzenci:  dr Anna Panasiuk
Rok wydania:  2016
Nazwisko autora:  Żarnecka Aleksandra
Tytuł:  Analiza liczebności i rozmieszczenia populacji ssaków płetwonogich w rejonie Zatoki Admiralicji (Wyspa króla Jerzego, Shetlandy Południowe, Antartyka) w latach 2005-2015
Promotor:  dr inż. Małgorzata Korczak-Abshire
Recenzenci:  prof. dr hab. M. I. Żmijewska
Rok wydania:  2015
Nazwisko autora:  Lehmann Paula
Tytuł:  Multidyscyplinarne, wieloletnie i obszarowe podejście do badań rejonów polarnych, ze szczególnym uwzględnieniem Antarktyki
Promotor:  dr Anna Panasiuk -Chodnicka
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Rok wydania:  2015
Nazwisko autora:  Zarach Sylwia
Tytuł:  Zmienność jakosciowa i czasowo - przestrzenna meroplanktonu rejonów polarnych
Promotor:  dr Anna Panasiuk- Chodnicka
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Rok wydania:  2014
Nazwisko autora:  Kacprzak Paula
Tytuł:  Horyzontalna zmienność Pteropoda w wodach Subarktyki na przykładzie Morza Barentsa
Promotor:  dr Anna Panasiuk-Chodnicka
Recenzenci:  prof. dr hab. M.I. Zmijewska
Rok wydania:  2014
Nazwisko autora:  Wawrzynek Justyna
Tytuł:  Struktura populacji, zmienność sezonowa oraz przestrzenna Euphausiacea (Crustacea) w rejonie Zatoki Admiralicji (Szetlandy Południowe) ze szczególnym uwzględnieniem Thysanoessa macrura
Promotor:  prof. dr hab. M.I. Żmijewska
Recenzenci:  dr Anna Panasiuk-Chodnicka