Zakład Badań Planktonu Morskiego

Zrealizowane prace magisterskie:


strony: 0 | 1 | 2 |
Rok wydania:  2013
Nazwisko autora:  Słomska Angelika
Tytuł:  Struktura populacji Salpa thompsoni (Tunicata: Thaliacea) w Cieśninie Drake'a (Ocean Południowy) w sezonie letnim 2010 roku
Promotor:  dr Anna Panasiuk- Chodnicka
Recenzenci:  prof dr hab M.I. Żmijewska
Rok wydania:  2013
Nazwisko autora:  Szymkowicz Karolina
Tytuł:  Rola czynników antropogenicznych w kształtowaniu współczesnego środowiska morskiej Arktyki
Promotor:  dr Anna Panasiuk-Chodnicka
Recenzenci:  prof dr hab M.I. Żmijewska
Rok wydania:  2012
Nazwisko autora:  Jerzak Bartłomiej
Tytuł:  Zróznicowanie taksonomiczne i populacyjne Chaetognatha w Zatoce Admiralicji (Shetlandy Południowe, Antarktyka)
Promotor:  dr Luiza Bielecka
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Rok wydania:  2012
Nazwisko autora:  Kamińska Olga
Tytuł:  Sukces legowy pingwina przylądkowego (Spheniscus demersus) w warunkach hodowlanych
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzenci:  dr Anna Panasiuk-Chodnicka
Rok wydania:  2012
Nazwisko autora:  Mucha Malwina
Tytuł:  Wpływ człowieka na populację przedstawicieli Sirenia w Zatoce Meksykańskiej
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzenci:  dr Stella Mudrak-Cegiołka
Rok wydania:  2012
Nazwisko autora:  Sofroniuk Paulina
Tytuł:  Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze Octopodidae
Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
Recenzenci:  dr Anna Panasiuk - Chodnicka
Rok wydania:  2012
Nazwisko autora:  Wilczewska Justyna
Tytuł:  Wpływ wybranych gatunków obcych i inwazyjnych w obrębie zooplanktonu na funcjonowanie pelagialu oceanu światowego
Promotor:  dr Anna Panasiuk - Chodnicka
Recenzenci:  prof. dr. hab. Maria Iwona Żmijewska
Rok wydania:  2009
Nazwisko autora:  Linda Anna
Tytuł:  Zastosowanie produktów pochodzenia morskiego w kosmetyce
Promotor:  Mudrak Stella, dr
Recenzenci:  Żmijewska Maria Iwona, prof. dr hab.
Rok wydania:  2009
Nazwisko autora:  Modrzejewski Mateusz
Tytuł:  Stan ekosystemów polarnych w świetle globalnych zmian klimatu
Promotor:  Żmijewska Maria Iwona, prof. dr hab
Recenzenci:  Mudrak Stella, dr
Rok wydania:  2009
Nazwisko autora:  Naczk Arleta
Tytuł:  Utylitarne znaczenie planktonu morskiego
Promotor:  Mudrak Stella dr
Recenzenci:  Żmijewska Maria Iwona, prof. dr hab.