Zakład Badań Planktonu Morskiego

Zrealizowane prace magisterskie:


strony: 0 | 1 | 2 |
Rok wydania:  2009
Nazwisko autora:  Podolak Agnieszka
Tytuł:  Naturalne i antropogeniczne przyczyny śmiertelności w morzu
Promotor:  Żmijewska Maria Iwona, prof. dr hab.
Recenzenci:  Mudrak Stella, dr.
Rok wydania:  2009
Nazwisko autora:  Prokudo Monika
Tytuł:  Znaczenie Temora longicornis w zooplanktonie ekosystemów morskich
Promotor:  Bielecka Luiza, dr
Recenzenci:  Żmijewska Maria Iwona, prof. dr hab.
Rok wydania:  2009
Nazwisko autora:  Szymańska Małgorzata
Tytuł:  Produkty pochodzenia morskiego w przemyśle spożywczym
Promotor:  Mudrak Stella, dr
Recenzenci:  Żmijewska Maria Iwona, prof. dr hab.