Zakład Badań Planktonu Morskiego

Publikacje:

strony: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Rok wydania:  2017
Tytuł:  Recruitment pattern of benthic fauna on artificial substrates in brackish low-diversity system (the Baltic Sea)
Nazwiska autorów:  Sokołowski A., Ziółkowska M., Bałazy P., Plichta I., Kukliński P., Mudrak-Cegiołka S.
Wydawnictwo:  Hydrobiologia 784
Strony/Typ:  125–141
Rok wydania:  2017
Tytuł:  Relative summer abundances and distribution of Pseudocalanus spp. (Copepoda: Calanoida) adults in relation to environmental variables in the Nordic Seas and Svalbard fjords
Nazwiska autorów:  Aarbakke O.S., Fevolden S.E., Weydmann A.
Wydawnictwo:  Polar Biology 40
Strony/Typ:  51–59
Rok wydania:  2017
Tytuł:  Siphonophora of the Gulf of Aqaba (Red Sea) and their associations with crustaceans
Nazwiska autorów:  Mańko M.K., Słomska A.W., Jażdżewski K.
Wydawnictwo:  Marine Biology Research http://doi/full/10.1080/17451000.2017.1296577
Strony/Typ:  1-6
Rok wydania:  2017
Tytuł:  Warming of the Subarctic waters accelerates development of a key marine zooplankton Calanus finmarchicus
Nazwiska autorów:  Weydmann A., Walczowski W., Carstensen J., Kwaśniewski S
Wydawnictwo:  Global Change Biology. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13864/full
Strony/Typ: 
Rok wydania:  2016
Tytuł:  Changes of concentrations and possibility of accumulation of bisphenol A and alkylphenols, depending on biomass and composition, in zooplankton of the Southern Baltic (Gulf of Gdansk)
Nazwiska autorów:  Staniszewska M., Nehring I., Mudrak-Cegiołka S.
Wydawnictwo:  Environmental Pollution Vol. 213
Strony/Typ:  489-501
Rok wydania:  2016
Tytuł:  Influence of environmental parameters on the development of mass-occurring Copepoda species in the southern Baltic Sea. Numerical calculations
Nazwiska autorów:  Figiela M., Musialik-Koszarowska M., Nowicki A., Lemieszek A., Dzierzbicka-Glowacka L.
Wydawnictwo:  Jokull Journal, Vol 66, No. 3
Strony/Typ:  270-283
Rok wydania:  2016
Tytuł:  Long-term changes in the total development time of Copepoda species occurring in large numbers in the Southern Baltic Sea – numerical calculations
Nazwiska autorów:  Figiela M., Musialik-Koszarowska M., Nowicki A., Lemieszek A.,Kalarus M., Druet Cz.
Wydawnictwo:  Oceanological and Hydrobiological Studies, Volume 45, Issue 1
Strony/Typ:  1-10
Rok wydania:  2016
Tytuł:  Moon jellyfish, Aurelia aurita, in the Gulf of Gdansk: threatening predator or not?
Nazwiska autorów:  Brulińska D., Olenycz M. , Ziółkowska M., Mudrak-Cegiołka S., Wołowicz M.
Wydawnictwo:  BOREAL ENVIRONMENT RESEARCH 21
Strony/Typ:  1239-6095
Rok wydania:  2016
Tytuł:  Pan-Arctic population of the keystone copepod Calanus glacialis
Nazwiska autorów:  Weydmann A., Coelho N.C., Serra E.A., Burzyński A., Pearson G.A.
Wydawnictwo:  Polar Biology 39
Strony/Typ:  2311–2318
Rok wydania:  2016
Tytuł:  Population dynamics of the main copepod species in the Gulf of Gdańsk (the southern Baltic Sea): abundance, biomass and production rates
Nazwiska autorów:  Musialik-Koszarowska M, Dzierzbicka-Głowacka L., Kalarus M., Lemieszek A, Maruszak P, Żmijewska M.I.
Wydawnictwo:  Oceanological and Hydrobiological Studies, Volume 45, Issue 2
Strony/Typ:  159-171