ZAKŁAD CHEMII MORZA I OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Główne kierunki badań​

  • Wymiana substancji chemicznych, komponentów aerozoli i gazów, w strefie kontaktu morza i atmosfery;
  • Biogeochemiczny obieg materii (C, N, P, Si, Fe  i makroskładniki) w środowisku morskim;
  • Fototransformacja substancji organicznych w środowisku wodnym;
  • Zmiany środowiska morskiego pod wpływem antropopresji;
  • Transfer substancji toksycznych w morskim łańcuchu troficznym;
  • Czynniki determinujące kumulację i transfer trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) i związków endokrynnie aktywnych (EDCs) w elementach abiotycznych i biotycznych środowiska morskiego.