Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Na wyposażeniu Zakładu znajdują się między innymi następujące urządzenia:

 

nazwa

typ model producent rok produkcji ilość

spektrometr

ASA
FTIR
AAnalyst 300
1600
Perkin Elmer   1
1
spektrofotometr UV/VIS
UV/VIS
VIS
3B LAMBDA
Cadas 200
Xion 500
Perkin Elmer
dr Lange
dr Lange
1993 1
1
1
waga laboratoryjna techniczna
min=2g max=3kg d=0,1g e=1g

analityczna
max=42g d=0,01mg
max=210g d=0,1mg

mikro

WPT 3CAND HA-202M

RadwagA&D
  1


1


1
  HS 52 HS 52 Gerhardt   1
piec muflowy L3/C6 L3/C6 Nabertherm 1996 1
komora badań cieplnych   KBC-65G Wamed 1995 1
1
1
przesiewacz wibracyjny   analysette 3 Fritsch 1995 1
system wody ultra czystej MilliQ RG Millipore   1

automatyczny analizator
rtęci gazowej

ASA Gardis 3 INSTITUTE OF PHYSICS
Wilno
  1