Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Aparatura jaką posiada Zakład:

Nazwa aparatury/osoba sprawująca pieczę/

Przedmioty prowadzone z wykorzystaniem aparatu

data zakupu/

zakup

wartość zakupu (zł)/koszty rocznej eksploatacji

 

koszt serwisu /koszt materiałów

/średni roczny/

Liczba habilitacji/ doktoratów/

prac magisterskich/  studentów  na zajęcia w roku

Analizator  CHN 

 

03.08.1993

 

75 023,93

serwis 20000,00 nieregularny

1 habilitacja

10 doktoratów

30 dyplomów

dr hab.  D. Burska prof. UG

Grant NCN

gazy 1000,00

 

 

Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna II rok. studiów II st. Oceanografia

Geochemia III r. st. I st. Geologia

Chemia zawiesin III r. st. I st Oceanografia

 

 

 

16 – 24 studentów/rok

Analizator rtęci Gardis 

 

30.12.2002

33 188,83

serwis nieregularny

5 doktoratów

30 dyplomów

dr hab. M. Bełdowska prof. UG

i dr D. Saniewska

Grant NCN

 

 

 

Chemia wody morskiej III r. st. I st. Oceanografia

Metale w środowisku morskim II rok. studiów II st. Oceanografia

 

 

 

70 studentów/rok

Analizator rtęci AMA-254

 

4.06.2008

 

53 080,00

serwis ok. 3500,00 (2 tyg.)

6 doktoratów

20 dyplomów

dr hab. M. Bełdowska prof. UG

i dr D. Saniewska

Grant NCN

 

dod. koszty 4000,00

 

Chemia wody morskiej III r. st. I st. Oceanografia

Metale w środowisku morskim II rok. studiów II st. Oceanografia

 

 

 

16 – 24/rok

Analizator rtęci TEKRAN

 

09.12.2011

86 234,00

serwis nieregularny

6 doktoratów

20 dyplomów

dr D. Saniewska

Grant NCN

 

 

 

Chemia wody morskiej III r. st. I st. Oceanografia

Metale w środowisku morskim II rok. studiów II st. Oceanografia

 

 

 

16 – 24/rok

Aparat MICROTOX

 

15.01.2008

47 000,00

obsługa bezserwisowa

3 doktoraty

dr hab. inż. Marta Staniszewska prof. UG

Grant NCN

 

cert. 1500,00 na 3 lata

 

Spectrofotometr Absorpcji Atomowej

 

04.08.2000

88 216,79

serwis nieregularny

1 habilitacja

1 doktorat

20 dyplomów

dr hab. A. Lewandowska prof. UG

Grant NCN

 

dod. koszty 500,00

 

Metale w środowisku morskim II rok. studiów II st. Oceanografia

Aerozole i gazy w atmosferze I rok. st. II st. Oceanografia

 

 

 

24 – 36/rok

Analizator  termooptyczny węgla

05.03.2010

165 180,50

serwis ok. 1000,00 (2 tyg.)

1 habilitacja

3 doktoraty

15 dyplomów

dr hab. A. Lewandowska prof. UG

Fundusze WFOŚ

 

gazy 5-8 tys/rok

 

Chemia atmosfery, III rok. st. I st. Oceanografia

Aerozole i gazy w atmosferze I rok. st. II st. Oceanografia

 

 

 

24-32/rok

Chromatograf jonowy Methrom (3c)

13.10.2009

334 428,84

serwis ok. 1000,00 (2 tyg.)

1 habilitacja

3 doktoraty

5 dyplomów

dr hab. A. Lewandowska prof. UG

 i dr hab. B. Graca prof. UG

 

Grant NCN

 

 

 

Chemia atmosfery, III rok. st. I st. Oceanografia

Chemia osadów, III rok. st. I st. Oceanografia Aerozole i gazy w atmosferze I rok. st. II st. Oceanografia

 

 

 

32-48/rok

Chromatograf cieczowy DIOMEX

16.06.2009

226 188,00

serwis co 5 lat

12000

(do 1 tyg.)

1 habilitacja

3 doktoraty

4 dyplomy

dr hab. inż. M. Staniszewska prof. UG

Fundusze WFOŚ

 

 

 

Chemia wody morskiej III rok. st. I st. Oceanografia

Trwałe zanieczyszczenia organiczne II rok. st. II st. Oceanografia

 

 

 

32-48/rok

Spektrofotometr Jasco V-630

08.12.2010

25 600,00

obsługa bezserwisowa

2 doktoraty

3 dyplomy

dr hab. W. Grzybowski prof. UG

Grant NCN

 

 

 

Wprowadzenie do fotochemii środowiska  II rok. st. I st. Oceanografia

Fototransformacja składników wód naturalnych I rok. st. II st. Oceanografia

 

 

 

24 - 48/rok

Spektrofluorymetr Jasco FP-6300

 

60 471,00

obsługa bezserwisowa

2 doktoraty

3 dyplomy

dr hab. W. Grzybowski prof. UG

Grant NCN

 

 

 

Wprowadzenie do fotochemii środowiska  II rok. st. I st. Oceanografia

Fototransformacja składników wód naturalnych I rok. st. II st. Oceanografia

 

 

 

24 - 48/rok

Analizator węgla Vario TOC Cube, Elementar

30.07.2013

180 000,00

serwis w razie potrzeby;  gaz, materiały: 4000

1 habilitacja

4 dyplomy

dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska prof. UG

Grant NCN

 

 

 

Spektrofotometr UV-VIS HachLange DR6000

01.11.2014

30 000,00

serwis w razie potrzeby

2 doktoraty

5 dyplomów

dr hab. Dorota Burska prof. UG

Grant NCN

 

 

 

Oceanografia chemiczna II rok. st. I st. Oceanografia

 

 

 

60 studentów/rok

Spektrofotometr UV-VIS HachLange DR3600

24.10.2019

14 760,00

serwis w razie potrzeby

 

dr hab. Dorota Burska prof. UG

i dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska prof. UG

Dotacja MNiSzW

 

 

 

Oceanografia chemiczna II rok. st. I st. Oceanografia

Instrumenty i pomiary oceanograficzne I rok. st. II st. Oceanografia

 

 

 

60 studentów/rok

Ponadto na wyposażeniu Zakładu znajduje się pracownia komputerowa z 10 stanowiskami, oraz aparatura i sprzęty służące do przygotowania i przechowywania próbek przeznaczonych do analiz np.:

1.

Piece laboratoryjne/suszarki

Szt. 7

2.

Mineralizatory

Szt. 2

3.

Homogenizator

Szt. 1

4.

Odparowywacz mini

Szt. 1

5.

Wytrząsarka

Szt. 2

6.

Wirówki

Szt. 2

7.

Wyparki

Szt. 2

8.

Liofilizatory

Szt. 2

9.

Łaźnie piaskowe/ultradźwiękowe

Szt. 4

10.

Sondy do poboru próbek

Szt. 3

11.

Mieszadła magnetyczne

Szt. 14

12.

Symulator światła słonecznego

Szt. 1

13.

Wagi laboratoryjne

Szt. 10

14.

Pompy próżniowe/wodne

Szt. 13

16.

Lodówki/Zamrażarki

Szt. 12

16.

Czujniki temperatury/ ph

Szt. 14