Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Publikacje za lata 2017- 1.10.2022

 1. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Nehring Iga, Ożarowska Agnieszka, Zaniewicz Grzegorz, Meissner Włodzimierz: Elimination of endocrine disrupting phenolic compounds via feathers and claws in seabirds moulting in the Baltic and Russian Arctic, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 853, 2022, Numer artykułu: 158641, s. 1-12, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.158641, 200 punktów, IF(10,753)
 2. Brodecka-Goluch Aleksandra, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Kotarba Maciej J., Borkowski Andrzej, Idczak Jakub, Bolałek Jerzy: Biogeochemistry of three different shallow gas systems in continental shelf sediments of the South-Eastern Baltic Sea (Gulf of Gdańsk): carbon cycling, origin of methane and microbial community composition, Chemical Geology, vol. 597, 2022, Numer artykułu: 120799, s. 1-21, DOI:10.1016/j.chemgeo.2022.120799, 140 punktów, IF(4,685)
 3. Korejwo Ewa, Saniewska Dominika, Bełdowski Jacek, Bałazy Piotr, Saniewski Michał: Mercury concentration and speciation in benthic organisms from Isfjorden, Svalbard, Marine Pollution Bulletin, vol. 184, 2022, Numer artykułu: 114115, s. 1-9, DOI:10.1016/j.marpolbul.2022.114115, 100 punktów, IF(7,001)
 4. Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Brocławik Olga, Brodecka-Goluch Aleksandra, Rzepa Grzegorz, Manecki Maciej, Bolałek Jerzy: Biogeochemical and mineralogical effects of Fe-P-S dynamics in sediments of continental shelf sea: impact of salinity, oxygen conditions, and catchment area characteristics, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 807, nr pt 3, 2022, Numer artykułu: 151035, s. 1-16, DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.151035, 200 punktów, IF(10,753)
 5. Makowska Krystyna, Staniszewska Marta, Bodziach Karina, Calka Jaroslaw, Gonkowski Sławomir: Concentrations of bisphenol a (BPA) in fresh pork loin meat under standard stock-farming conditions and after oral exposure - a preliminary study, Chemosphere, Elsevier, vol. 295, 2022, Numer artykułu: 133816, s. 1-7, DOI:10.1016/j.chemosphere.2022.133816, 140 punktów, IF(8,943)
 6. Malinowska Martyna , Lewandowska Anita, Król Maciej, Lange Borys, Bielawska Michalina: The use of the novel optical method SEZO AM (WiRan Ltd.) for measurements of particulate matter (PM10–2.5) in port areas - case study for Port of Gdynia (Poland), Atmosphere, MDPI, vol. 13, nr 4, 2022, Numer artykułu: 590, s. 1-24, DOI:10.3390/atmos13040590, 70 punktów, IF(3,11)
 7. Reckermann Marcus, Omstedt Anders, Soomere Tarmo, Aigars Juris, Akhtar Naveed, Bełdowska Magdalena, Bełdowski Jacek, Cronin Tom, Czub Michał, Eero Margit: Human impacts and their interactions in the Baltic Sea region, Earth System Dynamics, vol. 13, nr 1, 2022, s. 1-80, DOI:10.5194/esd-13-1-2022, łączna liczba autorów: 27, 140 punktów, IF(5,458)
 8. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Szymczak Ewa, Kuliński Karol, Bełdowski Jacek, Voss Maren, Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota: Processes affecting the transformation of mercury in the coastal zone in the vicinity of two river mouths in the southern Baltic Sea, Marine Chemistry, vol. 238, 2022, Numer artykułu: 104065, s. 1-12, DOI:10.1016/j.marchem.2021.104065, 140 punktów, IF(3,994)
 9. Wiśniewska Kinga, Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Lewandowska Anita: Airborne microalgal and cyanobacterial diversity and composition during rain events in the southern Baltic Sea region, Scientific Reports, Nature Publishing Group, vol. 12, 2022, Numer artykułu: 2029, s. 1-9, DOI:10.1038/s41598-022-06107-9, 140 punktów, IF(4,996)
 10. Wiśniewska Kinga, Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Savoie Mireille, Lewandowska Anita: Quantitative and qualitative variability of airborne cyanobacteria and microalgae and their toxins in the coastal zone of the Baltic Sea, Science of the Total Environment, Elsevier, vol. 826, 2022, Numer artykułu: 154152, s. 1-10, DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.154152, 200 punktów, IF(10,753)
 11. Bańkowska-Sobczak Agnieszka, Pryputniewicz-Flis Dorota, Kozłowicz Łukasz , Idźkowski Jakub, Brenk Grzegorz, Burska Dorota: Attempts to develop a non-invasive method of phosphorus removal from eutrophic lakes, 2022, 36th Congress of the International Society of Limnology 2022, referat wygłoszony
 12. Bełdowska Magdalena: Czy Bałtyk jest najbardziej zanieczyszczonym morzem na świecie?, 2022, VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2022, referat wygłoszony
 13. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Nehring Iga, Ożarowska Agnieszka, Zaniewicz Grzegorz, Meissner Włodzimierz: Odmienne szlaki dystrybucji alkilofenoli w organizmach ptaków wodnych, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 14. Burska Dorota, Pryputniewicz-Flis Dorota, Szymczak Ewa, Witak Małgorzata: Sezonowe zmiany ilości i jakości materii deponowanej w Zatoce Puckiej, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 15. Cichecka Aleksandra, Saniewska Dominika, Saniewski Michał: Wpływ nowo powstałych rejonów peryglacjalnych na obieg rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Wyspa Króla Jerzego), 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 16. Hetko Dominika, Witak Małgorzata, Bełdowska Magdalena: Akumulacja rtęci przez florę okrzemkową osadów powierzchniowych Zalewu Puckiego, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 17. Hetko Dominika, Witak Małgorzata, Bełdowska Magdalena: Tafocenozy okrzemkowe Zalewu Puckiego nośnikiem rtęci zdeponowanej w osadach ujść rzecznych, 2022, VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2022, referat wygłoszony
 18. Jarzynowska Małgorzata, Saniewska Dominika, Saniewski Michał, Bałazy Piotr: Rtęć i metylortęć w organizmach bentosowych zamieszkujących obszar Zatoki Admiralicji (Antarktyka), 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 19. Jędruch Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewska Dominika, Grajewska Agnieszka, Bełdowska Magdalena, Meissner Włodzimierz, Kalisińska Elżbieta, Pacyna Józef M.: Rtęć w ekosystemie południowego Bałtyku: obecny status i kierunek zmian, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 20. Kwiatkowska Julia, Wojdasiewicz Adriana, Bełdowska Magdalena, Panasiuk Anna: Rtęć w planktonie galaretowatym na przykładzie dwóch odmiennych gatunków i różnych środowisk, 2022, VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2022, referat wygłoszony
 21. Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Brodecka-Goluch Aleksandra, Idczak Jakub, Bolałek Jerzy: Rola pokmarków w kształtowaniu warunków biogeochemicznych w osadach głębokowodnych obszarów Basenu Gdańskiego, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 22. Płońska Patrycja, Saniewska Dominika: Akumulacja i translokacja mikro- i makroelementów w okrywach ciała oraz ciałku miękkim bentosu Szetlandów Południowych (Antarktyda), 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 23. Płońska Patrycja, Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: Rzeka jako potencjalne źródło rtęci w środowisku morskim, 2022, VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2022, referat wygłoszony
 24. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Gębka Karolina: Wpływ zagospodarowania zlewni na odpływ rtęci z gleby do wody rzecznej i morza, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 25. Wilman Bartłomiej, Bełdowska Magdalena, Rychter Agata: Wybrane drogi detoksykacji małży Rangia cuneata i Dreissena polymorpha z toksycznej rtęci (Hg), 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 26. Wilman Bartłomiej, Bełdowska Magdalena, Rychter Agata: Wykorzystanie małży Rangia cuneata i Dreissena polymorpha jako bioindykatorów zanieczyszczenia rtęcią (Hg) zalewu wiślanego, 2022, VII Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen 2022, referat wygłoszony
 27. Wiśniewska Kinga, Lewandowska Anita, Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Malinowska Martyna : Sinice i mikroglony w powietrzu strefy brzegowej Bałtyku, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, referat wygłoszony
 28. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Nehring Iga, Ożarowska Agnieszka, Zaniewicz Grzegorz, Meissner Włodzimierz: Pióra ptaków jako narzędzia biomonitoringu środowiska, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 29. Korejwo Ewa, Panasiuk Anna, Bełdowska Magdalena, Wawrzynek-Borejko Justyna, Paturej Alicja, Bełdowski Jacek: Rtęć całkowita w zooplanktonie antarktycznym w rejonie Południowych Szetlandów, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 30. Kwasigroch Urszula, Bełdowska Magdalena, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Brocławik Olga, Brodecka-Goluch Aleksandra, Jędruch Agnieszka: Rozmieszczenie i biodostępność rtęci w rdzeniach osadów Basenu Gdańskiego, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 31. Lis Patrycja, Staniszewska Marta, Bełdowska Magdalena, Bełdowski Jacek, Jędruch Agnieszka: Rola kidziny w przenoszeniu alkilofenoli w środowisku strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 32. Machuta Magdalena, Pryputniewicz-Flis Dorota, Kendzierska Halina, Janas Urszula, Burska Dorota: Dobowe strumienie soli azotu na granicy woda-osad w płytkowodnej strefie Zatoki Puckiej, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 33. Malinowska Martyna , Lewandowska Anita: Porównanie sezonowej zmienności stężeń aerozoli PM2,5 i PM10 w powietrzu na terenach portowych (Port Gdynia) z wykorzystaniem metod optycznych (SEZO AM i EDM 180) , 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 34. Nehring Iga, Staniszewska Marta: Porównanie matczynego transferu pochodnych fenolu u fok i człowieka, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 35. Popławska Angela , Prusiński Piotr, Wilman Bartłomiej, Rychter Agata, Kornijów Ryszard, Bełdowska Magdalena: Zmiany sezonowe rtęci całkowitej (HgTOT) w organizmach krabika amerykańskiego (Rhitropanopeus harrisii) i w osadach z Zalewu Wiślanego, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 36. Pouch Anna, Rudnicka Paulina, Szubska Marta, Korejwo Ewa, Wilman Bartłomiej, Zaborska Agata, Bełdowska Magdalena, Bełdowski Jacek, Kukliński Piotr, Lo Giudice Angelina: Akumulacja zanieczyszczeń organicznych i metali w organizmach bentosowych z Isfjorden (zachodni Spitsbergen), 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 37. Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota, Bełdowska Magdalena, Wilman Bartłomiej, Kornijów Ryszard: Wpływ prac pogłębiarskich prowadzonych w podejściu do portu w Tolkmicku na skład chemiczny osadów powierzchniowych Zalewu Wiślanego, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 38. Sokołowski Adam, Jankowska Emilia, Bałazy Piotr, Jędruch Agnieszka: Rozmieszczenie i zasięg siedlisk bentosowych w Zatoce Puckiej, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 39. Wilman Bartłomiej, Zakrzewska Martyna, Bełdowska Magdalena, Normant-Saremba Monika: Czy poziom zanieczyszczenia rtęcią kraba wełnistoszczypcego (Eriocheir sisnesis) z Zalewu Wiślanego jest bezpieczny dla potencjalnego konsumenta?, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 40. Zakrzewska Martyna, Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena: Rtęć w chorych rybach z Zatoki Puckiej, 2022, III Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian środowiska morskiego" 2022, poster
 41. Zarzeczańska Agnieszka, Płońska Patrycja, Popławska Angela , Bełdowski Jacek, Łęczyński Leszek, Bełdowska Magdalena: S/S Stuttgart shipwreck as a source of mercury to surface sediments of the Gulf of Gdansk, 2022, International Sopot Youth Conference "Where the world is heading?" 2022, poster
 42. Bełdowska Magdalena, Jędruch Agnieszka, Sieńska Dorota, Chwiałkowski Wojciech, Magnuszewski Artur, Kornijów Ryszard: The impact of sediment, fresh and marine water on the concentration of chemical elements in water of the ice-covered lagoon, Environmental Science and Pollution Research, vol. 28, nr 43, 2021, s. 61189-61200, DOI:10.1007/s11356-021-14936-w, 100 punktów, IF(5,19)
 43. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Falkowska Lucyna, Nehring Iga, Ożarowska Agnieszka, Zaniewicz Grzegorz, Meissner Włodzimierz: Distribution paths of endocrine disrupting phenolic compounds in waterbirds (Mergus merganser, Alca torda, Clangula hyemalis) from the Southern Baltic, Science of the Total Environment, vol. 793, 2021, Numer artykułu: 148556, s. 1-12, DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.148556, 200 punktów, IF(10,753)
 44. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Falkowska Lucyna, Nehring Iga, Ożarowska Agnieszka, Zaniewicz Grzegorz, Meissner Włodzimierz: Gastrointestinal and respiratory exposure of water birds to endocrine disrupting phenolic compounds, Science of the Total Environment, vol. 754, 2021, Numer artykułu: 142435, s. 1-12, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.142435, 200 punktów, IF(10,753)
 45. Buch Joanna Klaudia, Lewandowska Anita, Staniszewska Marta, Wiśniewska Kinga, Bartkowski Karolina Venessa: The influence of transport on PAHs and other carbonaceous species' (OC, EC) concentration in aerosols in the coastal zone of the Gulf of Gdansk (Gdynia), Atmosphere, vol. 12, nr 8, 2021, Numer artykułu: 1005, s. 1-20, DOI:10.3390/atmos12081005, 70 punktów, IF(3,11)
 46. Graca Bożena, Rychter Agata, Staniszewska Marta, Smolarz Katarzyna, Sokołowski Adam, Bodziach Karina: Bioaccumulation of phenolic endocrine disruptors in the clam Rangia cuneata: storage in shells and influence of size and sex, Environmental Research, vol. 197, 2021, Numer artykułu: 111181, s. 1-11, DOI:10.1016/j.envres.2021.111181, 100 punktów, IF(8,431)
 47. Gromiec Marek, Ossowski Tadeusz, Niemirycz Elżbieta, Kobusińska Marta, Szymkiewicz Romuald: Nowoczesne technologie w gospodarce wodnej - poprawa ilości i jakości zasobów wód w Polsce, Technologia Wody, nr 2 (76), 2021, s. 4-9, 5 punktów
 48. Jędruch Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewska Dominika, Durkalec Maciej, Nawrocka Agnieszka, Kalisińska Elżbieta, Kowalski Artur, Pacyna Józef M.: Status and trends of mercury pollution of the atmosphere and terrestrial ecosystems in Poland, Ambio, vol. 50, nr 9, 2021, s. 1698-1717, DOI:10.1007/s13280-021-01505-1, 140 punktów, IF(6,943)
 49. Kwasigroch Urszula, Bełdowska Magdalena, Jędruch Agnieszka, Łukawska-Matuszewska Katarzyna: Distribution and bioavailability of mercury in the surface sediments of the Baltic Sea, Environmental Science and Pollution Research, vol. 28, nr 27, 2021, s. 35690-35708, DOI:10.1007/s11356-021-13023-4, 100 punktów, IF(5,19)
 50. Lengier Monika, Szymczycha Beata, Brodecka-Goluch Aleksandra, Kłostowska Żaneta, Kuliński Karol: Benthic diffusive fluxes of organic and inorganic carbon, ammonium and phosphates from deep water sediments of the Baltic Sea, Oceanologia, vol. 63, nr 3, 2021, s. 370-384, DOI:10.1016/j.oceano.2021.04.002, 100 punktów, IF(2,526)
 51. Malinowska Martyna , Lewandowska Anita, Bielawska Michalina: The influence of agriculture on the chemical composition of aerosols in the coastal zone of the Southern Baltic Sea (Gdynia), Ecocycles, European Ecocycles Society, vol. 7, nr 2, 2021, s. 23-34, DOI:10.19040/ecocycles.v7i2.199, 5 punktów
 52. Reindl Andrzej, Saniewska Dominika, Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewski Michał: Alimentary exposure and elimination routes of rare earth elements (REE) in marine mammals from the Baltic Sea and Antarctic coast, Science of the Total Environment, vol. 754, 2021, Numer artykułu: 141947, s. 1-9, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.141947, 200 punktów, IF(10,753)
 53. Rudovica Vita, Rotter Ana, Gaudêncio Susana P., Novoveská Lucie, Akgül Füsun, Akslen-Hoel Linn Kristin, Alexandrino Diogo A. M., Anne Olga, Bełdowska Magdalena, Graca Bożena: Valorization of marine waste: use of industrial by-products and beach wrack towards the production of high added-value products, Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A., vol. 8, 2021, Numer artykułu: 723333, s. 1-39, DOI:10.3389/fmars.2021.723333, łączna liczba autorów: 49, 100 punktów, IF(5,247)
 54. Sokołowski Adam, Jankowska Emilia, Bałazy Piotr, Jędruch Agnieszka: Distribution and extent of benthic habitats in Puck Bay (Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea), Oceanologia, vol. 63, nr 3, 2021, s. 301-320, DOI:10.1016/j.oceano.2021.03.001, 100 punktów, IF(2,526)
 55. Stojanowska Agnieszka, Górka Maciej, Lewandowska Anita, Wiśniewska Kinga, Modelska Magdalena, Widory David: Can Abies alba needles be used as bio-passive samplers to assess air quality?, Aerosol and Air Quality Research, vol. 21, nr 11, 2021, Numer artykułu: 210097, s. 1-23, DOI:10.4209/aaqr.210097, 100 punktów, IF(4,53)
 56. Szewc Karolina, Graca Bożena, Dołęga Anna: Atmospheric deposition of microplastics in the coastal zone: characteristics and relationship with meteorological factors, Science of the Total Environment, vol. 761, 2021, Numer artykułu: 143272, s. 1-8, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.143272, 200 punktów, IF(10,753)
 57. Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Wiśniewska Kinga, Konarzewska Zofia, Cieszyńska Agata, Felpeto Aldo Barreiro , Lewandowska Anita U., Latała Adam: The current state of knowledge on taxonomy, modulating factors, ecological roles, and mode of action of phytoplankton allelochemicals, Science of the Total Environment, vol. 773, 2021, Numer artykułu: 145681, s. 1-18, DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.145681, 200 punktów, IF(10,753)
 58. Wiśniewska Kinga, Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Lewandowska Anita, Konik Marta: The effect of abiotic factors on abundance and photosynthetic performance of airborne cyanobacteria and microalgae isolated from the Southern Baltic Sea Region, Cells, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), vol. 10, 2021, Numer artykułu: 103, s. 1-19, DOI:10.3390/cells10010103, 140 punktów, IF(7,666)
 59. Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota, Idźkowski  Jakub , Kozłowicz Łukasz , Brenk Grzegorz: Non-invasive removal of phosphorus from lakes using processed calcite-based materials, W: Chemical lake restoraton: technologies, innovations and economic perspectives / Zamparas Miltiadis G., Kyriakopoulos Grigorios L. (red.), 2021, Springer, ISBN 978-3-030-76379-4, s. 145-170, DOI:10.1007/978-3-030-76380-0_6, 20 punktów
 60. Wojdasiewicz Adriana, Bełdowska Magdalena, Panasiuk Anna: Rtęć w planktonie galaretowatym na przykładzie pelagicznej osłonicy (Salpa  thompsoni), W: Środowisko przyrodnicze jako obszar badań / Młynarczyk Adam, vol. 3, 2021, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-356-3, s. 97-106, 20 punktów
 61. Hetko Dominika, Witak Małgorzata, Bełdowska Magdalena: Diatom flora as a carrier of mercury preserved in the surface sediments of the Puck Lagoon (southern Baltic Sea), 2021, International Conference “Marine Geology: Marginal Seas - Past and Future” 2021, referat wygłoszony
 62. Jędruch Agnieszka, Hetko Dominika, Popławska Angela , Bełdowska Magdalena: Mały może więcej? Rola mikroorganizmów w transferze rtęci w morskim łańcuchu pokarmowym, 2021, XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna "Mikroorganizmy wodne - zagrożenia i nadzieje" 2021, referat wygłoszony
 63. Hetko Dominika, Witak Małgorzata, Bełdowska Magdalena: Role of the recent diatom assemblage in accumulation of labile and stable forms of mercury in the sediments of the Puck Lagoon (southern Baltic Sea), 2021, 39th International Conference of the Polish Phycological Society "Contemporary taxonomy of algae" 2021, poster
 64. Machaniec Elżbieta, Wojtasik Barbara, Różański Krzysztof M., Lewandowska Klaudia, Wojtasik Jan, Burska Dorota: Benthic foraminifera from sediments of selected reservoirs of Coraholmen, Svalbard as an environmental indicators, 2021, XXXVIII International Polar Symposium "Environmental changes in polar regions: new problems - new solutions" 2021, poster
 65. Wiśniewska Kinga, Lewandowska Anita, Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Budzałek Gracjana, Malinowska Martyna : The atmospheric cleaning of the airborne microalgae and cyanobacteria in the coastal zone of the Gulf of Gdańsk, 2021, 39th International Conference of the Polish Phycological Society "Contemporary taxonomy of algae" 2021, poster
 66. Wojtasik Barbara, Różański Krzysztof M., Burska Dorota, Machaniec Elżbieta, Wojtasik Jan, Lewandowska Klaudia: Meiobenthos assemblages selected reservoirs of Coraholmen, Svalbard, 2021, XXXVIII International Polar Symposium "Environmental changes in polar regions: new problems - new solutions" 2021, poster
 67. Zakrzewska Martyna, Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena: Rtęć w chorych rybach z Zatoki Puckiej, 2021, III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne 2021, poster
 68. Brocławik Olga, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Brodecka-Goluch Aleksandra, Bolałek Jerzy: Impact of methane occurrence on iron speciation in the sediments of the Gdansk Basin (Southern Baltic Sea), Science of the Total Environment, vol. 721, 2020, Numer artykułu: 137718, s. 1-14, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.137718, 200 punktów, IF(7,963)
 69. Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Saniewska Dominika, Korejwo Ewa, Saniewski Michał: Meteorological phenomenon as a key factor controlling variability of labile particulate mercury in rivers and its inflow into coastal zone of the sea, Environmental Research, vol. 184, 2020, Numer artykułu: 109355, s. 1-1, DOI:10.1016/j.envres.2020.109355, 100 punktów, IF(6,498)
 70. Gębka Karolina, Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: Mobility of mercury in soil and its transport into the sea, Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, nr 8, 2020, s. 8492-8506, DOI:10.1007/s11356-019-06790-8, 100 punktów, IF(4,223)
 71. Górka Maciej, Kosztowniak Elżbieta, Lewandowska Anita, Widory David: Carbon isotope compositions and TC/OC/EC levels in atmospheric PM10 from Lower Silesia (SW Poland): spatial variations, seasonality, sources and implications, Atmospheric Pollution Research, vol. 11, nr 7, 2020, s. 1099-1114, DOI:10.1016/j.apr.2020.04.003, 70 punktów, IF(4,352)
 72. Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewska Dominika, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: Fur and faeces - Routes of mercury elimination in the Baltic grey seal (Halichoerus grypus grypus), Science of the Total Environment, vol. 717, 2020, Numer artykułu: 137050, s. 1-8, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.137050, 200 punktów, IF(7,963)
 73. Idczak Jakub, Brodecka-Goluch Aleksandra, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Graca Bożena, Gorska Natalia, Klusek Zygmunt, Pezacki Patryk, Bolałek Jerzy: A geophysical, geochemical and microbiological study of a newly discovered pockmark with active gas seepage and submarine groundwater discharge (MET1-BH, central Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea), Science of the Total Environment, vol. 742, 2020, Numer artykułu: 140306, s. 1-18, DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.140306, 200 punktów, IF(7,963)
 74. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena: Mercury forms in the benthic food web of a temperate coastal lagoon (southern Baltic Sea) , Marine Pollution Bulletin, vol. 153, 2020, Numer artykułu: 110968, s. 1-11, DOI:10.1016/j.marpolbul.2020.110968, 100 punktów, IF(5,553)
 75. Kendzierska Halina, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Burska Dorota, Janas Urszula: Benthic fluxes of oxygen and nutrients under the influence of macrobenthic fauna on the periphery of the intermittently hypoxic zone in the Baltic Sea, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, vol. 530-531, 2020, Numer artykułu: 151439, s. 1-11, DOI:10.1016/j.jembe.2020.151439, 70 punktów, IF(2,171)
 76. Kobusińska Marta, Lewandowski Krzysztof, Panasiuk Anna, Łęczyński Leszek, Urbaniak Magdalena, Ossowski Tadeusz, Niemirycz Elżbieta: Precursors of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in Arctic and Antarctic marine sediments: environmental concern in the face of climate change, Chemosphere, vol. 260, 2020, Numer artykułu: 127605, s. 1-10, DOI:10.1016/j.chemosphere.2020.127605, 140 punktów, IF(7,086)
 77. Korejwo Ewa, Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: Fractionation of mercury in aerosols of the southern Baltic coastal zone, Atmospheric Environment, Pergamon Press, vol. 235, 2020, Numer artykułu: 117623, s. 1-10, DOI:10.1016/j.atmosenv.2020.117623, 100 punktów, IF(4,798)
 78. Niemirycz Elżbieta, Kobusińska Marta: Przenoszenie powietrzem trwałych zanieczyszczeń organicznych na dalekie odległości - nowe znaczenie problemu w czasie pandemii SARS-CoV-2, Technologia Wody, nr 3-4 (71-72), 2020, s. 4-8, 5 punktów
 79. Reindl Andrzej, Falkowska Lucyna: Food source as a factor determining birds’ exposure to hazardous organic pollutants and egg contamination, Marine and Freshwater Research, vol. 71, nr 4, 2020, s. 557-568, DOI:10.1071/MF19159, 70 punktów, IF(2,07)
 80. Ryl Jacek, Ossowski Tadeusz, Niemirycz Elżbieta, Elektorowicz Maria: Możliwości wykorzystania spektroskopii fotoelektronów w analizie jakości środowiska wodnego, Technologia Wody, nr 5 (73), 2020, s. 16-21, 5 punktów
 81. Saniewski Michał, Balazy Piotr, Saniewska Dominika: Anthropogenic radioactive isotopes in Actiniaria from the Svalbard archipelago, Marine Pollution Bulletin, vol. 157, 2020, Numer artykułu: 111369, s. 1-1, DOI:10.1016/j.marpolbul.2020.111369, 100 punktów, IF(5,553)
 82. Siedlewicz Grzegorz, Korejwo Ewa, Szubska Marta, Grabowski Miłosz, Kwasigroch Urszula, Bełdowski Jacek: Presence of mercury and methylmercury in Baltic Sea sediments, collected in ammunition dumpsites, Marine Environmental Research, vol. 162, 2020, Numer artykułu: 105158, s. 1-12, DOI:10.1016/j.marenvres.2020.105158, 100 punktów, IF(3,13)
 83. Staniszewska Marta, Nehring Iga, Falkowska Lucyna, Bodziach Karina: Could biotransport be an important pathway in the transfer of phenol derivatives into the coastal zone and aquatic system of the Southern Baltic?, Environmental Pollution, vol. 262, 2020, Numer artykułu: 114358, s. 1-10, DOI:10.1016/j.envpol.2020.114358, 100 punktów, IF(8,071)
 84. Uścinowicz Szymon, Witak Małgorzata, Miotk-Szpiganowicz Grażyna, Burska Dorota, Cieślikiewicz Witold, Jegliński Wojciech, Jurys Leszek, Sydor Paweł, Pawlyta Jacek, Piotrowska Natalia: Climate and sea level variability on a centennial time scale over the last 1500 years as inferred from the Coastal Peatland of Puck Lagoon (southern Baltic Sea), Holocene, vol. 30, nr 12, 2020, s. 1801-1816, DOI:10.1177/0959683620950451, 140 punktów, IF(2,769)
 85. Wiśniewska Kinga, Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Lewandowska Anita: The first characterization of airborne cyanobacteria and microalgae in the Adriatic Sea region, PLoS ONE, vol. 15, nr 9, 2020, Numer artykułu: e0238808, s. 1-17, DOI:10.1371/journal.pone.0238808, 100 punktów, IF(3,24)
 86. Buch Joanna, Lewandowska Anita: Czy w rejonie stacji im. H. Arctowskiego (Antarktyka) skład chemiczny opadów może być determinowany aktywnością wulkanów? , W: Poszerzamy horyzonty: tom 19, cz. 3: monografia / Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (red.), 2020, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-32-0, s. 77-90, 5 punktów
 87. Saniewska Dominika: Mercury cycling in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea), W: Environmental health: management and prevention practices / Makan Abdelhadi (red.), 2020, IntechOpen, ISBN 978-1-78984-895-3, s. 1-19, DOI:10.5772/intechopen.86159, 5 punktów
 88. Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Matciak Maciej: Pomiary w toni wodnej, W: Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego: skrypt do zajęć dla studentów studiów magisterskich na kierunku Oceanografia: praca zbiorowa / Szymczak Ewa (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-945891-2-7, s. 41-47, 20 punktów
 89. Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Matciak Maciej: Pomiary w toni wodnej, W: Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego: skrypt do zajęć dla studentów studiów licencjackich na kierunku Oceanografia: praca zbiorowa    / Szymczak Ewa (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-945891-1-0, s. 36-42, 20 punktów
 90. Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Burska Dorota: Stężenie soli biogenicznych oraz koncentracja materii zawieszonej i chlorofilu, W: Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego: skrypt do zajęć dla studentów studiów magisterskich na kierunku Oceanografia: praca zbiorowa / Szymczak Ewa (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-945891-2-7, s. 93-101, 20 punktów
 91. Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Burska Dorota: Zmienność natlenienia, pH i zasolenia w toni wodnej, W: Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego: skrypt do zajęć dla studentów studiów licencjackich na kierunku Oceanografia: praca zbiorowa    / Szymczak Ewa (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-945891-1-0, s. 77-85, 20 punktów
 92. Bełdowski Jacek, Lang Thomas , Reuter Matthias, Vanninen Paula , Brenner Matthias, Popiel Stanisław, Szala Mateusz, Fabisiak Jacek, Tengberg Andreas, Bełdowska Magdalena: Dumped munitions as a pressure factor for the Baltic Ecosystem, 2020, 3rd Baltic Earth Conference "Earth system changes and Baltic Sea coasts" 2020, referat wygłoszony
 93. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Nehring Iga, Falkowska Lucyna: Biokumulacja i biomagnifikacja 4-nonylofenolu w wybranych ptakach wodnych z rejonu południowego Bałtyku, 2020, Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników 2020, referat wygłoszony
 94. Brocławik Olga, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Brodecka-Goluch Aleksandra, Bolałek Jerzy: Występowanie siarczków żelaza w osadach Morza Bałtyckiego, 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, referat wygłoszony
 95. Brodecka-Goluch Aleksandra, Idczak Jakub, Gorska Natalia, Bolałek Jerzy: Geophysical and geochemical characteristics of four different pockmark sites located in the Gdańsk Basin, 2020, 3rd Baltic Earth Conference "Earth system changes and Baltic Sea coasts" 2020, referat wygłoszony
 96. Falkowska Lucyna: Co nowego do nauki o morzu wniósł projekt 2015/17/B/ST10/03418 finansowany przez NCN: "Transfer związków endokrynnie aktywnych na najwyższym poziomie troficznym- badania eksperymentalne z udziałem bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus)", 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, referat wygłoszony
 97. Konopko Barbara, Szymczak Ewa, Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota: Ładunek węgla, azotu i fosforu wprowadzany ciekami do Zatoki Admiralicji w okresie antarktycznego lata (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe), 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, referat wygłoszony
 98. Konopko Barbara, Szymczak Ewa, Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota: Particulate organic carbon and nutrients introduced by creeks into the Admiralty Bay (King George Island, Southern Shetlands), 2020, 4th International Scientific Conference NARBAC 2020 "Natural Resources of Border Areas under a Changing Climate"  2020, referat wygłoszony
 99. Korejwo Ewa, Saniewska Dominika, Bełdowski Jacek, Balazy Piotr, Saniewski Michał: Rtęć całkowita i metylortęć w organizmach dennych w wybranym fiordzie (Isfjorden, Svalbard), 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, referat wygłoszony
 100. Nehring Iga, Staniszewska Marta, Falkowska Lucyna, Bodziach Karina: Endokrynnie aktywne pochodne fenolu u bałtyckiej foki szarej Halichoerus grypus, 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, referat wygłoszony
 101. Saniewski Michał, Bałazy Piotr, Saniewska Dominika: Anthropogenic radioisotopes (90Sr and 137Cs) in Antarctic fauna and flora, 2020, SCAR Open Science Conference "Antarctic Science - Global Connections" 2020, referat wygłoszony
 102. Siedlewicz Grzegorz, Korejwo Ewa, Szubska Marta, Grabowski Miłosz, Kwasigroch Urszula, Bełdowski Jacek: Stężenia metylortęci w osadach Morza Bałtyckiego z rejonu zatopień amunicji, 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, referat wygłoszony
 103. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Nehring Iga, Falkowska Lucyna: 4-nonylofenol w łańcuchu troficznym Zatoki Gdańskiej, 2020, Wirtualna Konferencja Młodych Przyrodników 2020, poster
 104. Grajewska Agnieszka, Saniewska Dominika, Reindl Andrzej, Falkowska Lucyna, Saniewski Michał: Pierwiastki ziem rzadkich (REE) – wnikanie i eliminacja u ssaków morskich zamieszkujących różne obszary litologiczne, 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, poster
 105. Korejwo Ewa, Saniewska Dominika, Bełdowski Jacek, Bałazy Piotr, Saniewski Michał: Total mercury and methylmercury in benthic organisms from Isfjorden, Svalbard, 2020, Arctic Change 2020 Virtual Conference 2020, poster
 106. Saniewska Dominika, Korejwo Ewa, Majewska Patrycja, Saniewski Michał, Bałazy Piotr, Bełdowski Jacek: Bioaccumulation of mercury in the first chains of Antarctic marine coastal food web (Admiralty Bay), 2020, SCAR Open Science Conference "Antarctic Science - Global Connections" 2020, poster
 107. Saniewska Dominika, Korejwo Ewa, Majewska Patrycja, Saniewski Michał, Bałazy Piotr, Bełdowski Jacek: Bioakumulacja rtęci w pierwszych ogniwach łańcucha troficznego w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji), 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, poster
 108. Tarasiewicz Paweł, Grzybowski Waldemar: Wpływ rozpuszczonej materii organicznej (DOM) na fotodegradację glifosatu wywołaną ultrafioletem słonecznym w środowisku wodnym, 2020, XIV Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2020, poster
 109. Bajkiewicz-Grabowska Elżbieta, Kobusińska Marta, Zalewski Mariusz, Niemirycz Elżbieta: Sezonowa struktura odpływu rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego, Technologia Wody, nr 6 (68), 2019, s. 8-15, 5 punktów
 110. Bełdowski Jacek, Szubska Marta, Siedlewicz Grzegorz, Korejwo Ewa, Grabowski Miłosz, Bełdowska Magdalena, Kwasigroch Urszula, Fabisiak Jacek, Łońska Edyta, Szala Mateusz: Sea-dumped ammunition as a possible source of mercury to the Baltic Sea sediments   , Science of the Total Environment, vol. 674, 2019, s. 363-373, DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.04.058, łączna liczba autorów: 11, 200 punktów, IF(6,551)
 111. Brodecka-Goluch Aleksandra, Siudek Patrycja, Bolałek Jerzy: Impact of sampling techniques on the concentration of ammonia and sulfide in pore water of marine sediments, Oceanological and Hydrobiological Studies, vol. 48, nr 2, 2019, s. 184-195, DOI:10.1515/ohs-2019-0017, 40 punktów, IF(0,753)
 112. Burska Dorota, Szymczak Ewa: The conditions of sedimentation of Gdańsk Bay sediments (Baltic Sea, Poland) in the light of lithological features and carbon content , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , Institute of Physics Publishing Ltd., vol. 362, 2019, Numer artykułu: 012098, s. 1-10, DOI:10.1088/1755-1315/362/1/012098, 5 punktów
 113. Burska Dorota, Pryputniewicz-Flis Dorota, Bańkowska-Sobczak Agnieszka, Brenk Grzegorz, Woszczyk Tomasz: The efficiency of P-removal from natural waters with sorbents placed in water permeable nonwovens, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , Institute of Physics Publishing Ltd., vol. 362, 2019, Numer artykułu: 012099, s. 1-11, DOI:10.1088/1755-1315/362/1/012099, 5 punktów
 114. Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Szymczak Ewa, Saniewska Dominika: Temporal changes in the content of labile and stabile mercury forms in soil and their inflow to the southern Baltic Sea, Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 182, 2019, Numer artykułu: 109434, s. 1-10, DOI:10.1016/j.ecoenv.2019.109434, 100 punktów, IF(4,872)
 115. Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewska Dominika, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: Changes in total mercury, methylmercury, and selenium blood levels during different life history stages of the Baltic grey seal (Halichoerus grypus grypus), Science of the Total Environment, vol. 676, 2019, s. 268-277, DOI:10.1016/j.scitotenv.2019.04.204, 200 punktów, IF(6,551)
 116. Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Reindl Andrzej: Evaluation of claws as an alternative route of mercury elimination from the herring gull (Larus argentatus), Oceanological and Hydrobiological Studies, vol. 48, nr 2, 2019, s. 165-173, DOI:10.1515/ohs-2019-0015, 40 punktów, IF(0,753)
 117. Grzybowski Waldemar, Szewczun Aleksandra, Tarasiewicz Paweł: Dark recovery of photodegraded dissolved organic matter as a source of a protein-like fluorophore in natural waters, Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, vol. 371, 2019, s. 182-187, DOI:10.1016/j.jphotochem.2018.11.015, 70 punktów, IF(3,306)
 118. Janas Urszula, Burska Dorota, Kendzierska Halina, Pryputniewicz-Flis Dorota, Łukawska-Matuszewska Katarzyna: Importance of benthic macrofauna and coastal biotopes for ecosystem functioning – Oxygen and nutrient fluxes in the coastal zone, Estuarine Coastal and Shelf Science, vol. 225, 2019, Numer artykułu: 106238, s. 1-15, DOI:10.1016/j.ecss.2019.05.020, 100 punktów, IF(2,333)
 119. Jaśniewicz Damian, Klusek Zygmunt, Brodecka-Goluch Aleksandra, Bolałek Jerzy: Acoustic investigations of shallow gas in the southern Baltic Sea (Polish Exclusive Economic Zone): a review, Geo-Marine Letters, vol. 39, nr 1, 2019, s. 1-17, DOI:10.1007/s00367-018-0555-5, 70 punktów, IF(1,429)
 120. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena, Kwasigroch Urszula: Forms of mercury in the Baltic mussel (Mytilus trossulus): Human and ecosystem health risk assessment, Environmental Research, vol. 179, nr Part A, 2019, Numer artykułu: 108755, s. 1-13, DOI:10.1016/j.envres.2019.108755, 100 punktów, IF(5,715)
 121. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena, Ziółkowska Marcelina: The role of benthic macrofauna in the trophic transfer of mercury in a low-diversity temperate coastal ecosystem (Puck Lagoon, southern Baltic Sea)     , Environmental Monitoring and Assessment, vol. 191, 2019, Numer artykułu: 137, s. 1-25, DOI:10.1007/s10661-019-7257-y, 70 punktów, IF(1,903)
 122. Kajta M. , Wnuk A., Rzemieniec J. , Lason W., Mackowiak M., Chwastek E. , Staniszewska Marta, Nehring Iga, Wojtowicz A. K.: Triclocarban disrupts the epigenetic status of neuronal cells and induces AHR/CAR-mediated apoptosis, Molecular Neurobiology, vol. 56, nr 5, 2019, s. 3113-3131, DOI:10.1007/s12035-018-1285-4, 100 punktów, IF(4,5)
 123. Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Graca Bożena, Brocławik Olga, Zalewska Tamara: The impact of declining oxygen conditions on pyrite accumulation in shelf sediments (Baltic Sea), Biogeochemistry, vol. 142, nr 2, 2019, s. 209-230, DOI:10.1007/s10533-018-0530-2, 100 punktów, IF(4,161)
 124. Pałka Izabela: Selen - antagonista rtęci w organizmie człowieka, Tutoring Gedanensis, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 4, nr 1, 2019, s. 13-16, 5 punktów
 125. Płońska Patrycja: Czy ptaki mogą być indykatorami zanieczyszczenia środowiska rtęcią?, Tutoring Gedanensis, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 4, nr 1, 2019, s. 17-20, 5 punktów
 126. Reindl Andrzej, Falkowska Lucyna, Grajewska Agnieszka: Halogenated organic compounds in the eggs of aquatic birds from the Gulf of Gdansk and Wloclawek Dam (Poland), Chemosphere, vol. 237, 2019, Numer artykułu: 124463, s. 1-7, DOI:10.1016/j.chemosphere.2019.124463, 140 punktów, IF(5,778)
 127. Saniewska Dominika, Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Siedlewicz Grzegorz, Bełdowski Jacek, Wilman Bartłomiej: Impact of hydrotechnical works on outflow of mercury from the riparian zone to a river and input to the sea , Marine Pollution Bulletin, vol. 142, 2019, s. 361-376, DOI:10.1016/j.marpolbul.2019.03.059, 100 punktów, IF(4,049)
 128. Saniewski Michał, Zalewska Tamara, Suplińska Maria, Falkowska Lucyna, Grajewska Agnieszka, Nehring Iga, Saniewska Dominika, Staniszewska Marta, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: 137Cs and 40K in gray seals Halichoerus grypus in the southern Baltic Sea, Environmental Science and Pollution Research, vol. 26, nr 17, 2019, s. 17418-17426, DOI:10.1007/s11356-019-05145-7, 100 punktów, IF(3,056)
 129. Skalska Karolina, Lewandowska Anita, Staniszewska Marta, Reindl Andrzej, Witkowska Agnieszka, Falkowska Lucyna: Sources, deposition flux and carcinogenic potential of PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in the coastal zone of the Baltic Sea (Gdynia, Poland), Air Quality Atmosphere and Health, vol. 12, nr 11, 2019, s. 1291-1301, DOI:10.1007/s11869-019-00741-5, 70 punktów, IF(2,87)
 130. Szymczak Ewa, Burska Dorota: Distribution of Suspended Sediment in the Gulf of Gdansk off the Vistula River mouth (Baltic Sea, Poland), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , Institute of Physics Publishing Ltd., vol. 221, nr 1, 2019, Numer artykułu: 012053, s. 1-9, DOI:10.1088/1755-1315/221/1/012053, 5 punktów
 131. Wilman Bartłomiej, Bełdowska Magdalena, Normant-Saremba Monika: Labile and stable mercury in Harris mud crab (Rhithropanopeus harrisii) from the southern Baltic Sea - Considerations for a role of non-native species in the food web, Marine Pollution Bulletin, vol. 148, 2019, s. 116-122, DOI:10.1016/j.marpolbul.2019.07.064, 100 punktów, IF(4,049)
 132. Wiśniewska Kinga, Lewandowska Anita, Staniszewska Marta: Air quality at two stations (Gdynia and Rumia) located in the region of Gulf of Gdansk during periods of intensive smog in Poland, Air Quality Atmosphere and Health, vol. 12, nr 7, 2019, s. 879-890, DOI:10.1007/s11869-019-00708-6, 70 punktów, IF(2,87)
 133. Wiśniewska Kinga, Lewandowska Anita, Śliwińska-Wilczewska Sylwia: The importance of cyanobacteria and microalgae present in aerosols to human health and the environment - review study, Environment International, vol. 131, 2019, Numer artykułu: 104964, s. 1-11, DOI:10.1016/j.envint.2019.104964, 140 punktów, IF(7,577)
 134. Falkowska Lucyna: In mari via mea, W: 50 spotkań na 50-lecie UG / Gwizdała Jerzy Piotr (red.), 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-8-37865-919-8, s. 201-219
 135. Bełdowska Magdalena, Saniewska Dominika, Pyta Halina, Korejwo Ewa: Frakcjonowanie rtęci w aerozolach z zastosowaniem termodesorpcji, 2019, XI Konferencja Naukowa "Ochrona powietrza w teorii i praktyce" 2019, referat wygłoszony
 136. Bełdowska Magdalena, Jędruch Agnieszka, Gębka Karolina, Wilman Bartłomiej, Kwasigroch Urszula, Saniewska Dominika: Remobilizacja rtęci z lądu i osadów morskich w rejonie południowego Bałtyku, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 137. Bełdowski Jacek, Szubska Marta, Siedlewicz Grzegorz, Korejwo Ewa, Jakacki Jaromir, Czub Michał, Kotwicki Lech, Grabowski Miłosz, Bełdowska Magdalena, Vanninen Paula : Amunicja zatopiona w Morzu Bałtyckim - obecny stan wiedzy, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 138. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Nehring Iga, Falkowska Lucyna: Bisfenol A w łańcuchu troficznym Zatoki Gdańskiej, 2019, III Konferencja Naukowa Doktorantów Nauk Przyrodniczych 2019, referat wygłoszony
 139. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Falkowska Lucyna, Nehring Iga, Meissner Włodzimierz: Inhalacja - droga wnikania EDC's do płuc lodówki (Clangula hyemalis) zimującej w rejonie południowego Bałtyku, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 140. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Falkowska Lucyna: Ocena narażenia lodówki (Clangula hyemalis) zimującej w rejonie południowego Bałtyku na związki endokrynnie aktywne, 2019, Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa "Mater naturae" - osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych 2019, referat wygłoszony
 141. Brodecka-Goluch Aleksandra, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Jaśniewicz Damian, Graca Bożena, Brocławik Olga, Klusek Zygmunt, Idczak Jakub, Bolałek Jerzy: Zmienność czasowa i zróżnicowanie przestrzenne stężeń metanu w osadach Basenu Gdańskiego w latach 2009-2019 , 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 142. Burska Dorota, Bielawski Krzysztof Piotr: Projekt Narodowego Centrum Badań Bałtyckich jako punkt Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 143. Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Szymczak Ewa, Saniewska Dominika: Czasowe zmiany zawartości labilnych i stabilnych form rtęci w glebie i ich dopływ do południowego Bałtyku, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 144. Grzybowski Waldemar: Glifosat w środowisku wodnym - wprowadzenie do stanu wiedzy, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 145. Idczak Jakub, Jaśniewicz Damian, Brodecka-Goluch Aleksandra, Klusek Zygmunt, Gorska Natalia, Pezacki Patryk, Bolałek Jerzy: Interdyscyplinarne akustyczno-geochemiczne badania pokmarków gazowych na dnie w rejonie centralnej części Zatoki Gdańskiej (poligon MET1), 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 146. Jaśniewicz Damian, Idczak Jakub, Klusek Zygmunt, Brodecka-Goluch Aleksandra, Gorska Natalia, Bolałek Jerzy, Pezacki Patryk: Diverse acoustic manifestations of shallow gas in the Gdańsk Bay (Southern Baltic Sea), 2019, Underwater Acoustics Conference 2019, referat wygłoszony
 147. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena: Formy rtęci w omułku bałtyckim (Mytilus trossulus) z Zatoki Puckiej, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 148. Kwasigroch Urszula, Bełdowska Magdalena, Bełdowski Jacek, Jędruch Agnieszka, Brocławik Olga, Łukawska-Matuszewska Katarzyna: Frakcjonowanie rtęci w osadach Basenu Gdańskiego, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 149. Lengier Monika, Szymczycha Beata, Brodecka-Goluch Aleksandra, Kłostowska Żaneta, Kuliński Karol: Osady Morza Bałtyckiego jako źródło C, N, P, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 150. Lengier Monika, Szymczycha Beata, Brodecka-Goluch Aleksandra, Kłostowska Żaneta, Kuliński Karol: Role of sediments in functioning of the Baltic Sea ecosystem - the return fluxes of C, N, P , 2019, IV International Sopot Youth Conference "Where the World is heading?" 2019, referat wygłoszony
 151. Lewandowska Anita, Staniszewska Marta, Wiśniewska Kinga, Machuta Magdalena, Bodziach Karina: Toxic and hazardous substances in PM1 and PM2.5 aerosols over Gdynia, 2019, 3rd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development 2019, referat wygłoszony
 152. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Szymczak Ewa, Bełdowski Jacek, Kuliński Karol: Przemiany rtęci w strefie brzegowej w rejonie ujścia rzek, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 153. Saniewski Michał, Zalewska Tamara, Suplińska Maria, Grajewska Agnieszka, Saniewska Dominika, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: Aktywność 137Cs i 40K w fokach szarych Halichoerus grypus w południowym Bałtyku, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, referat wygłoszony
 154. Saniewski Michał, Bałazy Piotr, Saniewska Dominika: Antarctic glaciers melting as secondary source of anthropogenic radioisotopes of 90Sr and 137Cs in benthic organisms – preliminary results, 2019, 5th European Conference on Scientific Diving 2019, referat wygłoszony
 155. Wilman Bartłomiej, Bełdowska Magdalena, Normant-Saremba Monika: Labile and stabile mercury in Harris mud crab (Rhithropanopeus harrisii) from the southern Baltic Sea - considerations for a role of non-native species in the food web, 2019, IV International Sopot Youth Conference "Where the World is heading?" 2019, referat wygłoszony
 156. Bełdowska Magdalena, Gębka Karolina, Saniewska Dominika: Impact of meteorological conditions on the variability of labile particulate mercury in rivers and its inflow into the southern Baltic Sea, 2019, 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2019, poster
 157. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Falkowska Lucyna: Poziom troficzny a biokumulacja 4-nonylofenolu w wybranych ptakach wodnych, 2019, Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa "Mater naturae" - osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych 2019, poster
 158. Brocławik Olga, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Brodecka-Goluch Aleksandra, Bolałek Jerzy: Występowanie form żelaza i fosforu w osadach Basenu Gdańskiego, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, poster
 159. Burska Dorota, Szymczak Ewa: The conditions of sedimentation of Gdańsk Bay sediments (Baltic Sea, Poland) in the light of lithological features and carbon content, 2019, 5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS) 2019, poster
 160. Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewska Dominika, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: Does the maternal transfer of mercury poses a threat to a grey seal pup?, 2019, 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2019, poster
 161. Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewska Dominika, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: Sierść i odchody fok - efektywna droga eliminacji i ważna składowa obiegu rtęci w środowisku, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, poster
 162. Grzybowski Waldemar, Szewczun Aleksandra, Tarasiewicz Paweł: Regeneracja fotodegradowanej rozpuszczonej materii organicznej, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, poster
 163. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena: Formy rtęci w organizmach makrozoobentosowych Zatoki Puckiej, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, poster
 164. Korejwo Ewa, Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: Mercury fractionation in aerosols of the southern Baltic coastal zone, 2019, 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2019, poster
 165. Korejwo Ewa, Saniewska Dominika, Bełdowski Jacek, Bałazy Piotr: Total mercury in sediments and organisms from Isfjord, Svalbard, 2019, 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2019, poster
 166. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Szymczak Ewa, Bełdowski Jacek, Kuliński Karol: Factors affecting the transformation of Hg in the coastal zone in the vicinity of river mouth (southern Baltic Sea), 2019, 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2019, poster
 167. Staniszewska Marta, Nehring Iga, Bodziach Karina, Falkowska Lucyna: Krążenie pochodnych fenolu w środowisku morskim: pokarm - odchody bałtyckiej foki szarej, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, poster
 168. Szewc Karolina, Graca Bożena, Dołęga Anna: Źródła i czynniki determinujące depozycję atmosferyczną mikroodpadów z tworzyw sztucznych w strefie brzegowej południowego Bałtyku, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, poster
 169. Tarasiewicz Paweł, Grzybowski Waldemar: Fotodegradacja glifosatu i herbicydu Roundup w środowisku wodnym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego z zakresu radiacji słonecznej, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, poster
 170. Wiśniewska Kinga, Baran Klaudia, Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Lewandowska Anita: Aerolized algae as a potential human health threat - current knowledge status, 2019, IV International Sopot Youth Conference "Where the World is heading?" 2019, poster
 171. Wiśniewska Kinga, Lewandowska Anita, Śliwińska-Wilczewska Sylwia: Airborne cyanobacteria and microalgae of the Southern Europe areas, 2019, 38th International Conference of the Polish Phycological Society "Evolution and biodiversity of algae" 2019, poster
 172. Wiśniewska Kinga, Lewandowska Anita, Śliwińska-Wilczewska Sylwia: Sinice i mikroglony w aerozolach atmosferycznych - znaczenie, obecny stan wiedzy, 2019, II Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2019, poster
 173. Bełdowska Magdalena, Zgrundo Aleksandra, Kobos Justyna: Mercury in the diatoms of various ecological formations, Water Air and Soil Pollution, vol.  229, nr 5, 2018, Numer artykułu: 168, s. 1-13, DOI:10.1007/s11270-018-3814-1, 25 punktów, IF(1,774)
 174. Bełdowska Magdalena, Saniewska Dominika, Gębka Karolina, Kwasigroch Urszula, Korejwo Ewa, Kobos Justyna: Simple screening technique for determination of adsorbed and absorbed mercury in particulate matter in atmospheric and aquatic environment, Talanta, Elsevier BV, vol. 182, 2018, s. 340-347, DOI:10.1016/j.talanta.2018.01.082, 40 punktów, IF(4,916)
 175. Bełdowska Magdalena, Kobos Justyna: The variability of Hg concentration and composition of marine phytoplankton, Environmental Science and Pollution Research, vol. 25, nr 30, 2018, s. 30366-30374, DOI:10.1007/s11356-018-2948-4, 30 punktów, IF(2,914)
 176. Bełdowski Jacek, Szubska Marta, Bełdowska Magdalena, Jankowska Katarzyna, Kotlarska Ewa, Graca Bożena: Seasonal changes of mercury speciation in the coastal sediments, Journal of Soils and Sediments, vol. 18, nr 12, 2018, s. 3424-3436, DOI:10.1007/s11368-018-1993-4, 30 punktów, IF(2,669)
 177. Brocławik Olga, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Bolałek Jerzy: Impact of the 2014 Major Baltic Inflow on benthic fluxes of ferrous iron and phosphate below the permanent halocline in the southern Baltic Sea, Oceanological and Hydrobiological Studies, vol. 47, nr 3, 2018, s. 275-287, DOI:10.1515/ohs-2018-0026, 15 punktów, IF(0,674)
 178. Brodecka-Goluch Aleksandra, Łukawska-Matuszewska Katarzyna: Porewater dissolved organic and inorganic carbon in relation to methane occurrence in sediments of the Gdańsk Basin (southern Baltic Sea), Continental Shelf Research, vol. 168, 2018, s. 11-20, DOI:10.1016/j.csr.2018.08.008, 30 punktów, IF(2,134)
 179. Dobrzycka-Krahel Aldona, Graca Bożena: Effect of salinity on the distribution of Ponto-Caspian gammarids in a non-native area - environmental and experimental study, Marine Biology Research, vol. 14, nr 2, 2018, s. 183-190, DOI:10.1080/17451000.2017.1406666, 25 punktów, IF(1,291)
 180. Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Saniewska Dominika, Kuliński Karol, Bełdowski Jacek: Watershed characteristics and climate factors effect on the temporal variability of mercury in the southern Baltic Sea rivers, Journal of Environmental Sciences-China, vol. 68, 2018, s. 55-64, DOI:10.1016/j.jes.2017.11.030, 30 punktów, IF(3,556)
 181. Graca Bożena, Zgrundo Aleksandra, Zakrzewska Danuta, Rzodkiewicz Monika , Karczewski Jakub : Origin and fate of nanoparticles in marine water - preliminary results, Chemosphere, vol. 206, 2018, s. 359-368, DOI:10.1016/j.chemosphere.2018.05.022, 35 punktów, IF(5,108)
 182. Graca Bożena, Zakrzewska Danuta, Szymczycha Beata: Sorption of Cr, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, and Co to nano-TiO2 in seawater, Water Science and Technology, vol. 77, nr 1, 2018, s. 145-158, DOI:10.2166/wst.2017.527, 20 punktów, IF(1,624)
 183. Grzybowski Waldemar, Tarasiewicz Paweł, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Szewczun Aleksandra: Do we need a catalyst in the determination of dissolved organic carbon in environmental samples? , Analytical Methods, RSC Publications, vol. 10, nr 26, 2018, s. 3280-3283, DOI:10.1039/c8ay01121d, 25 punktów, IF(2,378)
 184. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena, Kwasigroch Urszula, Normant-Saremba Monika, Saniewska Dominika: Mercury fractionation in marine macrofauna using thermodesorption technique: method and its application, Talanta, Elsevier BV, vol. 189, 2018, s. 534-542, DOI:10.1016/j.talanta.2018.07.047, 40 punktów, IF(4,916)
 185. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena, Graca Bożena: Seasonal variation in accumulation of mercury in the benthic macrofauna in a temperate coastal zone (Gulf of Gdańsk), Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 164, 2018, s. 305-316, DOI:10.1016/j.ecoenv.2018.08.040, 30 punktów, IF(4,527)
 186. Kobusińska Marta, Witt Maria, Łęczyński Leszek, Niemirycz Elżbieta: Optimisation of sample pre-treatment method for the determination of triclosan in marine sediments by high-performance liquid chromatography and marine benthic quality assessment in the southern Baltic Sea, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, vol. 98, nr 5, 2018, s. 453-476, DOI:10.1080/03067319.2018.1477135, 20 punktów, IF(1,267)
 187. Kwasigroch Urszula, Bełdowska Magdalena, Jędruch Agnieszka, Saniewska Dominika: Coastal erosion-a "new" land-based source of labile mercury to the marine environment, Environmental Science and Pollution Research, vol. 25, nr 28, 2018, s. 28682-28694, DOI:10.1007/s11356-018-2856-7, 30 punktów, IF(2,914)
 188. Lewandowska Anita, Staniszewska Marta, Witkowska Agnieszka, Machuta Magdalena, Falkowska Lucyna: Benzo(a)pyrene parallel measurements in PM1 and PM2.5 in the coastal zone of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea) in the heating and non-heating seasons, Environmental Science and Pollution Research, vol. 25, nr 20, 2018, s. 19458-19469, DOI:10.1007/s11356-018-2089-9, 30 punktów, IF(2,914)
 189. Lewandowska Anita, Bełdowska Magdalena, Witkowska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Wiśniewska Kinga: Mercury bonds with carbon (OC and EC) in small aerosols (PM1) in the urbanized coastal zone of the Gulf of Gdansk (southern Baltic), Ecotoxicology and Environmental Safety, vol. 157, 2018, s. 350-357, DOI:10.1016/j.ecoenv.2018.03.097, 30 punktów, IF(4,527)
 190. Lewandowski Krzysztof, Cieślikiewicz Witold, Kobusińska Marta, Niemirycz Elżbieta: Sorption of pentachlorophenol (PCP) in the marine bottom sediments-batch sorption experiment at varying pressure, Environmental Science and Pollution Research, vol. 25, nr 11, 2018, s. 10799-10807, DOI:10.1007/s11356-017-1076-x, 30 punktów, IF(2,914)
 191. Łukawska Matuszewska Katarzyna, Grzybowski Waldemar, Szewczun Aleksandra, Tarasiewicz Paweł: Constituents of organic alkalinity in pore water of marine sediments , Marine Chemistry, vol. 200, 2018, s. 22-32 , DOI:10.1016/j.marchem.2018.01.012, 40 punktów, IF(2,713)
 192. Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Graca Bożena: Pore water alkalinity below the permanent halocline in the Gdańsk Deep (Baltic Sea) - concentration variability and benthic fluxes, Marine Chemistry, vol. 204, 2018, s. 49-61, DOI:10.1016/j.marchem.2018.05.011, 40 punktów, IF(2,713)
 193. Nehring Iga, Falkowska Lucyna, Staniszewska Marta, Pawliczka Vel Pawlik Iwona, Bodziach Karina: Maternal transfer of phenol derivatives in the Baltic grey seal Halichoerus grypus grypus, Environmental Pollution, vol. 242, nr B, 2018, s. 1642-1651, DOI:10.1016/j.envpol.2018.07.113, 40 punktów, IF(5,714)
 194. Niemirycz Elżbieta, Gromiec Marek: Wisła - historia badań wód Królowej Polskich Rzek w przekroju ujściowym do Morza Bałtyckiego, Gospodarka Wodna, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., nr 7, 2018, s. 201-203, 9 punktów
 195. Reindl Andrzej, Bolałek Jerzy: Organochlorine contaminants in the Vistula Lagoon sedimentation zone as possible source of lagoon recontamination, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 190, nr 7, 2018, s. 1-8, DOI:10.1007/s10661-018-6804-2, 25 punktów, IF(1,959)
 196. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Bełdowski Jacek, Saniewski Michał, Gębka Karolina, Szubska Marta, Wochna Agnieszka: Impact of intense rains and flooding on mercury riverine input to the coastal zone, Marine Pollution Bulletin, vol. 127, 2018, s. 593-602, DOI:10.1016/j.marpolbul.2017.12.058, 40 punktów, IF(3,782)
 197. Saniewska Dominika, Gębka Karolina, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Bełdowska Magdalena, Wochna Agnieszka: The effect of land use in the catchment and meteorological conditions on the riverine transport of dissolved organic carbon into the Puck Lagoon (southern Baltic), Environmental Monitoring and Assessment, vol. 190, nr 9, 2018, Numer artykułu: 536, s.  1-15, DOI:10.1007/s10661-018-6857-2, 25 punktów, IF(1,959)
 198. Sokołowski Adam, Brulińska Dominika, Mirny Zuzanna, Burska Dorota, Pryputniewicz-Flis Dorota: Differing responses of the estuarine bivalve Limecola balthica to lowered water pH caused by potential CO2 leaks from a sub-seabed storage site in the Baltic Sea: an experimental study, Marine Pollution Bulletin, vol. 127, 2018, s. 761-773, DOI:10.1016/j.marpolbul.2017.09.037, 40 punktów, IF(3,241)
 199. Staniszewska Marta, Nehring Iga, Falkowska Lucyna, Bodziach Karina: Analytical methods for determination of bisphenol A, 4-tert-octylphenol and 4-nonylphenol in herrings and physiological fluids of the grey seal, MethodsX, Elsevier BV, vol. 5, 2018, s. 1124-1128, DOI:10.1016/j.mex.2018.09.007, 15 punktów
 200. Szymczycha Beata, Kłostowska Żaneta, Kuliński Karol, Winogradow Aleksandra, Jakacki Jaromir, Klusek Zygmunt, Grabowski Miłosz, Brodecka-Goluch Aleksandra, Graca Bożena, Stokowski Marcin: Deep submarine groundwater discharge indicated by pore water chloride anomalies in the Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea, E3S Web of Conferences, EDP Sciences, vol. 54, 2018, s. 1-4, DOI:10.1051/e3sconf/20185400035, łączna liczba autorów: 12, 15 punktów
 201. Bolałek Jerzy: (red.)Zalew Wiślany, 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, 486 s., 20 punktów
 202. Bełdowska Magdalena, Sokołowski Adam: Metale w Zalewie Wiślanym, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 364-373, 20 punktów
 203. Bolałek Jerzy, Burska Dorota, Graca Bożena, Łukawska-Matuszewska Katarzyna: Makroskładniki wody w polskiej części Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 137-144, 20 punktów
 204. Bolałek Jerzy, Graca Bożena, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Rychter Agata: Skład chemiczny wód interstycjalnych Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 224-231, 20 punktów
 205. Bolałek Jerzy, Reindl Andrzej, Staniszewska Marta: Związki cynoorganiczne w Zalewie Wiślanym, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 357-363, 20 punktów
 206. Burska Dorota, Pryputniewicz-Flis Dorota, Bolałek Jerzy, Zalewski Mariusz: Substancje biogeniczne w wodach Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 190-210, 20 punktów
 207. Burska Dorota, Szymczak Ewa: Zawiesiny w wodach Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 115-128, 20 punktów
 208. Kistowski Mariusz, Szydłowski Jerzy: Problemy regionalizacji fizycznogeograficznej terenów młodoglacjalnych i nadmorskich Pomorza w świetle dotychczasowej ewolucji poglądów i wykonanych podziałów, W: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski / Kistowski Mariusz, Myga-Piątek Urszula, Solon Jerzy (red.), Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk , nr 266, 2018, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-61590-89-7, s. 43-66, 20 punktów
 209. Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota, Bolałek Jerzy: Odczyn wód Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 161-169, 20 punktów
 210. Pryputniewicz-Flis Dorota, Bolałek Jerzy, Burska Dorota, Zalewski Mariusz: Substancje biogeniczne w rzekach dopływających do Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 170-189, 20 punktów
 211. Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota, Zalewski Mariusz, Bolałek Jerzy: Warunki tlenowe w wodach Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 145-160, 20 punktów
 212. Reindl Andrzej, Bolałek Jerzy: Metan w osadach Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 232-238, 20 punktów
 213. Reindl Andrzej, Bolałek Jerzy: Monitoring wód Zalewu Wiślanego, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 405-409, 20 punktów
 214. Staniszewska Marta: Pochodne fenolu w Zalewie Wiślanym, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 353-356, 20 punktów
 215. Staniszewska Marta, Reindl Andrzej, Bolałek Jerzy: Węglowodory w Zalewie Wiślanym, W: Zalew Wiślany / Bolałek Jerzy (red.), 2018, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19974-6, s. 339-343, 20 punktów
 216. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Szymczak Ewa, Bełdowski Jacek, Kuliński Karol: Mercury transformation in the coastal zone in the vicinity of the river mouth, 2018, XII International Scientific and Technical Conference "Element cycle in the environment. Bioaccumulation, toxicity, prevention" 2018, referat wygłoszony
 217. Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Nehring Iga, Falkowska Lucyna: Ptaki jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska pochodnymi fenolu, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 218. Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Saniewska Dominika: Transformations of mercury in soil and its impact on the riverine transport of labile form of Hg into the sea, 2018, 19th International Conference on Heavy Metals in the Environment  2018, poster
 219. Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Saniewska Dominika, Saniewski Michał: Wpływ czynników meteorologiczno-hydrologicznych na dopływ labilnej rtęci wraz z zawiesiną do Zatoki Puckiej, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 220. Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewska Dominika, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: Transfer selenu z samic bałtyckich fok szarych (Halichoerus grypus grypus) do potomstwa podczas laktacji, 2018, XII International Scientific and Technical Conference "Element cycle in the environment. Bioaccumulation, toxicity, prevention" 2018, poster
 221. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena, Kwasigroch Urszula, Saniewska Dominika: Frakcjonowanie rtęci w organizmach morskich: metoda termodesorpcji i jej zastosowanie, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 222. Korejwo Ewa, Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: Frakcjonowanie rtęci w aerozolach strefy południowego Bałtyku, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 223. Kwasigroch Urszula, Bełdowska Magdalena, Bełdowski Jacek: Frakcjonowanie rtęci w osadach powierzchniowych Morza Bałtyckiego, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 224. Lewandowski Krzysztof: Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na sorpcję pentachlorofenolu (PCP) w osadach dennych Zatoki Gdańskiej, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 225. Plechoć David, Pałka Izabela, Płońska Patrycja, Gregorczyk Kamila, Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: Czynniki wpływające na odpływ rtęci całkowitej z gleby do rzeki i do morza, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 226. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Szymczak Ewa, Bełdowski Jacek, Kuliński Karol: Processes affecting the transformation of Hg in the coastal zone in the vicinity of river mouth (southern Baltic Sea), 2018, 19th International Conference on Heavy Metals in the Environment  2018, poster
 227. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Szymczak Ewa, Bełdowski Jacek, Kuliński Karol: Procesy wpływające na rozmieszczenie Hg w strefie brzegowej w rejonie ujść rzek (Zatoka Gdańska), 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 228. Staniszewska Marta, Boniecka Helena: Czy urobek czerpalny w polskiej strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego jest zanieczyszczony?, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 229. Szewc Karolina, Staniszewska Marta, Graca Bożena: Mikroodpady z tworzyw sztucznych jako nośnik związków endokrynnie aktywnych do środowiska morskiego, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 230. Tarasiewicz Paweł, Grzybowski Waldemar: Rozkład glifosatu pod wpływem ultrafioletu z zakresu radiacji słonecznej, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 231. Wilman Bartłomiej, Bełdowska Magdalena, Normant-Saremba Monika: Rtęć w krabiku amerykańskim (Rhithropanopeus harrisii), 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 232. Wiśniewska Kinga, Lewandowska Anita, Staniszewska Marta, Bełdowska Magdalena: Czynniki kształtujące wielkości depozycji wybranych substancji niebezpiecznych do podłoża w atmosferze zewnętrznej i wewnętrznej w rejonie Zatoki Gdańskiej, 2018, XIII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2018, poster
 233. Szymczak Ewa, Burska Dorota: Distribution of suspended sediment in the Gulf of Gdańsk off the vistula river mouth (Baltic Sea, Poland) , 164-164 s., 2018, 4th World Multidisciplinary Earth Science Symposium - WMESS 2018, streszczenie
 234. Bełdowska Magdalena, Mudrak-Cegiołka Stella: Mercury concentration variability in the zooplankton of the southern Baltic coastal zone, Progress in Oceanography, vol. 159, 2017, s. 73-85, DOI:10.1016/j.pocean.2017.09.009, 45 punktów, IF(4,27)
 235. Falkowska Lucyna, Grajewska Agnieszka, Staniszewska Marta, Nehring Iga, Szumiło-Pilarska Emilia, Saniewska Dominika: Inhalation - Route of EDC exposure in seabirds (Larus argentatus) from the Southern Baltic, Marine Pollution Bulletin, vol. 117, nr 1-2, 2017, s. 111-117, DOI:10.1016/j.marpolbul.2017.01.060, 40 punktów, IF(3,241)
 236. Graca Bożena, Szewc Karolina, Zakrzewska Danuta, Dołęga Anna, Szczerbowska-Boruchowska Magdalena: Sources and fate of microplastics in marine and beach sediments of the Southern Baltic sea : a preliminary study, Environmental Science and Pollution Research, vol. 24, nr 8, 2017, s. 7650-7661, DOI:10.1007/s11356-017-8419-5, 30 punktów, IF(2,8)
 237. Jędruch Agnieszka, Kwasigroch Urszula, Bełdowska Magdalena, Kuliński Karol: Mercury in suspended matter of the Gulf of Gdańsk: Origin, distribution and transport at the land-sea interface, Marine Pollution Bulletin, vol. 118, nr 1-2, 2017, s. 354-367, DOI:10.1016/j.marpolbul.2017.03.019, 40 punktów, IF(3,241)
 238. Lewandowska Anita, Śliwińska-Wilczewska Sylwia, Woźniczka Dominika: Identification of cyanobacteria and microalgae in aerosols of various sizes in the air over the Southern Baltic Sea, Marine Pollution Bulletin, vol. 125, nr 1-2, 2017, s. 30-38, DOI:10.1016/j.marpolbul.2017.07.064, 40 punktów, IF(3,241)
 239. Nehring Iga, Staniszewska Marta, Falkowska Lucyna: Human hair, Baltic grey seal (Halichoerus grypus) fur and herring gull (Larus argentatus) feathers as accumulators of bisphenol A and alkylphenols, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, vol. 72, nr 4, 2017, s. 552-561, DOI:10.1007/s00244-017-0402-0, 25 punktów, IF(2,421)
 240. Nehring Iga, Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Staniszewska Marta, Pawliczka Vel Pawlik Iwona, Saniewska Dominika: Transfer of mercury and phenol derivatives across the placenta of Baltic grey seals (Halichoerus grypus grypus)  , Environmental Pollution, vol. 231, 2017, s. 1005-1012  , DOI:10.1016/j.envpol.2017.08.094, 40 punktów, IF(4,358)
 241. Niemirycz Elżbieta, Szlinder-Richert Joanna, Roots Ott, Falkowska Lucyna, Pazdro Ksenia, Zaborska Agata, Verta Matti, Witt Maria, Reindl Andrzej, Kobusińska Marta: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), polychlorinated dibenzofurans (PCDF) and dioxin-like polychlorinated biphenyls (Dl-PCB) in the Baltic and Arctic fish and the further trophic transfer of these pollutants to seabirds, Journal of Marine Science: Research & Development,  OMICS International, vol. 7, nr 1, 2017, Numer artykułu: 1000221, s. 1-7, DOI:10.4172/2155-9910.1000221, łączna liczba autorów: 11, 1 punkt
 242. Reindl Andrzej, Bolałek Jerzy: Biological factor controlling methane production in surface sediment in the Polish part of the Vistula Lagoon, Oceanological and Hydrobiological Studies, vol. 46, nr 2, 2017, s. 223-230, DOI:10.1515/ohs-2017-0022, 15 punktów, IF(0,461)
 243. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: Mercury fractionation in soil and sediment samples using thermo-desorption method, Talanta, Elsevier BV, vol. 168, 2017, s. 152-161, DOI:10.1016/j.talanta.2017.03.026, 40 punktów, IF(4,244)
 244. Staniszewska Marta, Graca Bożena, Sokołowski Adam, Nehring Iga, Wasik Andrzej, Jendzul Anna: Factors determining accumulation of bisphenol A and alkylphenols at a low trophic level as exemplified by mussels Mytilus trossulus, Environmental Pollution, vol. 220, nr B, 2017, s. 1147-1159, DOI:10.1016/j.envpol.2016.11.020, 40 punktów, IF(4,358)
 245. Szumiło-Pilarska Emilia, Falkowska Lucyna, Grajewska Agnieszka, Meissner Włodzimierz: Mercury in feathers and blood of gulls from the Southern Baltic coast, Poland, Water Air and Soil Pollution, vol. 228, nr 4, 2017, Numer artykułu: 138, s. 1-13, DOI:10.1007/s11270-017-3308-6, 25 punktów, IF(1,769)
 246. Wiśniewska Kinga, Lewandowska Anita, Witkowska Agnieszka: Factors determining dry deposition of total mercury and organic carbon in house dust of residents of the Tri-city and the surrounding area (Baltic Sea coast), Air Quality Atmosphere and Health, vol. 10, nr 7, 2017, s. 821-832, DOI:10.1007/s11869-017-0471-2, 25 punktów, IF(2,662)
 247. Wojtasik Barbara, Świrydowicz Sławomir, Burska Dorota, Nowiński Kamil: Radionuclide activities in sediments on the northern coast of Spitsbergen, Polish Polar Research, vol. 38, nr 3, 2017, s. 291-312, DOI:10.1515/popore-2017-0019, 20 punktów, IF(1,231)
 248. Zaborska Agata, Kosakowska Alicja, Bełdowski Jacek, Bełdowska Magdalena, Szubska Marta, Walkusz-Miotk Jolanta, Żak Adam, Ciechanowicz Agnieszka, Wdowiak Maciej: The distribution of heavy metals and 137Cs in the central part of the Polish maritime zone (Baltic Sea) - the area selected for wind farm acquisition, Estuarine Coastal and Shelf Science, vol. 198, nr B, 2017, s. 471-481, DOI:10.1016/j.ecss.2016.12.007, 35 punktów, IF(2,413)
 249. Eilola Kari, Lindqvist Stina, Almroth-Rosell Elin, Edman Moa, Wåhlström Iréne, Bartoli Marco, Burska Dorota, Janas Urszula, Kendzierska Halina, Pryputniewicz-Flis Dorota: Linking process rates with modelling data and ecosystem characteristics, SMHI reports. Oceanography, nr 61, 2017, SMHI, 56 s.
 250. Szymczak Ewa, Burska Dorota, Pryputniewicz-Flis Dorota: Charakterystyka rozkładu wielkości cząstek in situ w wodach Zalewu Wiślanego, W: Geoekosystem wybrzeży morskich, 3, monitoring funkcjonowania i przemian wybrzeży morskich w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji: praca zbiorowa / Kostrzewski Andrzej, Winowski Marcin (red.), 2017, Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, ISBN 978-83-932529-9-2, s. 173-176, 20 punktów
 251. Bełdowska Magdalena: Wpływ anomalii pogodowych na obieg rtęci w strefie brzegowej południowego Bałtyku, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, referat wygłoszony
 252. Brodecka-Goluch Aleksandra, Graca Bożena, Bolałek Jerzy: Wpływ obecności metanu na skład chemiczny wód porowych osadów z rejonu Zatoki Gdańskiej , 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, referat wygłoszony
 253. Gębka Karolina, Zalewska Tamara, Apanel Anna: Test mikrojądrowy jako wskaźnik oddziaływania substancji chemicznych na organizmy ichtiofauny morskiej, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, referat wygłoszony
 254. Saniewska Dominika, Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Szubska Marta, Bełdowski Jacek: Wpływ działalności człowieka na odpływ rtęci z gleby do wody rzecznej , 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, referat wygłoszony
 255. Szymczak Ewa, Burska Dorota, Pryputniewicz-Flis Dorota: Charakterystyka rozkładu wielkości cząstek in situ w wodach Zalewu Wiślanego, 2017, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Geoekosystem Wybrzeży Morskich" 2017, referat wygłoszony
 256. Bełdowska Magdalena, Saniewska Dominika, Gębka Karolina, Kwasigroch Urszula: Anthropogenic and natural factors affecting the input of labile mercury into marine coastal zone, 2017, 13th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2017, poster
 257. Gębka Karolina, Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: The leaching of mercury from soils and its inflow to the sea due to intense precipitation, 2017, 13th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2017, poster
 258. Gębka Karolina, Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena: Wpływ podtopień na biodostępność rtęci w zlewni południowego Bałtyku, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 259. Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Nehring Iga, Osowska Natalia, Staniszewska Marta, Saniewska Dominika, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: Maternal transfer of mercury in the blood of organisms standing on the top of trophic chain, 2017, 13th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2017, poster
 260. Grajewska Agnieszka, Falkowska Lucyna, Saniewska Dominika, Osowska Natalia, Pawliczka Vel Pawlik Iwona: Rtęć we krwi samic i szczeniąt bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus) z hodowli Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 261. Janas Urszula, Kendzierska Halina, Słomińska Marta, Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota: Ocena wpływu fauny bentosowej na funkcjonowanie przybrzeżnych biotopów Zatoki Puckiej, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 262. Jędruch Agnieszka, Bełdowska Magdalena: Rola makrozoobentosu w transferze rtęci w morskim łańcuchu troficznym, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 263. Kozak Natalia, Pryputniewicz-Flis Dorota, Łukawska-Matuszewska Katarzyna, Machuta Magdalena, Kendzierska Halina, Janas Urszula, Burska Dorota: Czynniki warunkujące strumienie Si na granicy woda-osad w Zatoce Puckiej, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 264. Kwasigroch Urszula, Bełdowska Magdalena, Saniewska Dominika, Jędruch Agnieszka: Coastal erosion as a source of bioavailable mercury to the marine environment, 2017, 13th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2017, poster
 265. Kwasigroch Urszula, Bełdowska Magdalena, Jędruch Agnieszka, Saniewska Dominika: Erozja wybrzeża jako źródło labilnej rtęci do środowiska morskiego, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 266. Lengier Monika, Pryputniewicz-Flis Dorota, Burska Dorota: C, N, P w zawiesinie Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe, Antarktyka), 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 267. Lewandowska Anita, Wiśniewska Kinga, Staniszewska Marta: Dopływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych do strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej z aerozolami PM1 i PM2.5 w okresie grzewczym, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 268. Machuta Magdalena, Pryputniewicz-Flis Dorota, Hulth Stefan, Burska Dorota: Amonifikacja w osadach powierzchniowych Zatoki Puckiej w sezonie wegetacyjnym, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 269. Nehring Iga, Bodziach Karina, Staniszewska Marta, Falkowska Lucyna: Guano jako źródło bisfenolu A, 4-tert-oktylofenolu i 4-nonylofenolu w wodzie morskiej, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 270. Saniewska Dominika, Bełdowski Jacek, Bełdowska Magdalena, Saniewski Michał, Gębka Karolina, Szubska Marta: Impact of intense rains and flooding on mercury riverine input to the coastal zone, 2017, 13th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2017, poster
 271. Saniewska Dominika, Bełdowska Magdalena, Gębka Karolina, Kwasigroch Urszula: Labile and stable forms of mercury in soil and sediment samples – development of a thermo-desorption method for Hg fractionation, 2017, 13th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2017, poster
 272. Saniewska Dominika, Gębka Karolina, Bełdowska Magdalena, Szubska Marta, Saniewski Michał: Outflow of mercury from soil to the river caused by river engineering, 2017, 13th International Conference on Mercury as a Global Pollutant 2017, poster
 273. Szewc Karolina, Graca Bożena: Mikroodpady z tworzyw sztucznych w Bałtyku, 2017, I Konferencja Naukowa Polskich Badaczy Morza "Stan i trendy zmian w morzach i oceanach" 2017, poster
 274. Wojtasik Barbara, Krzysztof M. Różański, Burska Dorota, Wojtasik Jan: Zróżnicowanie fosylnych Foraminifera zbiorników wodnych wyspy Coraholmen, Svalbard, 2017, XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Bentos w sieci troficznej" 2017, poster