Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Prace licencjackie realizowane w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

 

PRACOWNIA CHEMII MORZA I ATMOSFERY
dr hab. Anita Lewandowska, prof. nadzw.  INFORMACJE
Antonina Konarzewska Dioksyny i furany w atmosferze rejonów przybrzeżnych
Karolina Skalska WWA w aerozolach strefy brzegowej morza

 

PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO
dr hab. Bożena Graca, prof. nadzw.
Jowita Orłowska Oceaniczne ujścia hydrotermalne-geneza, warunki biotyczne i abiotyczne oraz znaczenie środowiskowe
dr Katarzyna Łukawska-Matuszewska
Agata Szczepańska Oznaczanie azotu całkowitego w wodzie metodą mineralizacji na mokro oraz spalania wysokotemperaturowego - porównanie metod
Bartłomiej Buras Występowanie siarki w osadach w Morzu Bałtyckim

 

PRACOWNIA TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH
dr hab. Waldemar Grzybowski, prof. nadzw.
Zofia Kostkiewicz Precyzja pomiaru biochemicznego zapotrzebowania na tlen metodą manometryczną
dr inż. Marta Staniszewska  INFORMACJE
Hanna Komorowska Właściwości i obieg w środowisku morskim bisfenolu A