Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Prace licencjackie realizowane w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

 

W latach 2014-2017

Dioksyny i furany w atmosferze rejonów przybrzeżnych (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

Izotopy rtęci w środowisku morskim (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Metale w zoobentosie w środowisku morskim (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Metody chemiczne i fizyczne oznaczania stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie (opiekun dr hab. D. Burska prof. UG)

Oceaniczne ujścia hydrotermalne (opiekun dr hab. B. Graca prof. UG)

Oznaczanie azotu całkowitego w wodzie metodą mineralizacji na mokro oraz spalania wysokotemperaturowego - porównanie metod (opiekun dr hab. K. Łukawska-Matuszewska prof. UG)

Precyzja pomiaru biochemicznego zapotrzebowania na tlen metodą manometryczną (opiekun dr hab. W. Grzybowski  prof. UG)

Pyły wulkaniczne jako źródło metali do atmosfery (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Rtęć  w rejonach polarnych (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Siarki w osadach Morza Bałtyckiego (opiekun dr hab. K. Łukawska-Matuszewska prof. UG)

WWA w aerozolach PM2,5 w atmosferze południowego Bałtyku (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

Zanieczyszczenie Bałtyku pestycydami (opiekun dr hab. B. Graca prof. UG)

 

W latach 2015-2018

Czy istnieje związek między obecnością jodków w atmosferze a zdrowiem mieszkańców rejonów nadmorskich? opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

Izotopy rtęci w środowisku morskim (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Jakość powietrza w strefie brzegowej morza  na tle sytuacji smogowych w Polsce  (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

Makrofitobentos jako bioindykator zanieczyszczenia metalami (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Precyzja pomiaru biochemicznego zapotrzebowania na tlen metodą manometryczną (opiekun dr hab. W. Grzybowski  prof. UG)

Rtęć w rejonach polarnych (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)