Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

Prace magisterskie realizowane w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

 

W latach 2015-2017

Frakcjonowanie rtęci w aerozolach w strefie brzegowej południowego Bałtyku (opiekun dr D. Saniewska)

Odchody jako wtórne źródło zanieczyszczenia alkilofenolami strefy brzegowej Bałtyku (opiekun dr hab. inż. M. Staniszewska prof. UG)

Pestycydy chloroorganiczne i rtęć w aerozolach w okresie wiosennym nad Aglomeracją Trójmiejską (opiekun prof. dr hab. Lucyna Falkowska)

Podstawowy skład chemiczny zawiesin w Zatoce Admiralicji w sezonie wegetacyjnym 2015 (opiekun dr hab. Dorota Burska prof. UG)

Substancje odżywcze w Zatoce Admiralicji w sezonie wegetacyjnym 2015 (opiekun dr hab. Dorota Burska prof. UG)

Transfer rtęci organicznej z samicy foki szarej ( Halichoerus grypus) do potomstwa (opiekun prof. dr hab. Lucyna Falkowska)

Wpływ inwestycji wyprowadzania oczyszczonych ścieków i burzówki w głąb zbiornika wodnego na warunki środowiskowe strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej (opiekun dr hab. Dorota Burska prof. UG)

Wpływ komunikacji miejskiej na zanieczyszczenia atmosfery (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

 

W latach 2016-2018

Depozycja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w atmosferze wewnętrznej i zewnętrznej w rejonie Zatoki Gdańskiej (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

Strumienie rozpuszczonego krzemu na granicy woda- osad w obecności zespołów bentosowych w strefie przybrzeżnej (opiekun dr hab. Dorota Burska prof. UG)

Zastosowanie czujników monometrycznych w analizie biochemicznego zapotrzebowania na tlen wód naturalnych (opiekun dr hab. W. Grzybowski prof. UG)

Zawieszony węgiel w rozpływie wód wiślanych (opiekun dr hab. Dorota Burska prof. UG)

Związki endokrynnie aktywne w tkankach morskich ptaków (opiekun dr hab. inż. M. Staniszewska prof. UG)

 

W latach 2017-2019

Krzemionka biogeniczna w rozpływie wód wiślanych (opiekun dr hab. Dorota Burska prof. UG)

Rtęć w krabiku amerykańskim (Rhithropanopeus harrisii) w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Transfer wybranych metali Zn, Cu, Ni, Pb, Se w organizmie bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus) (opiekun dr D. Saniewska)

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w bioaerozolach nad Zatoką Gdańską (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

Zmienność stężenia rtęci i metylortęci w śledziach bałtyckich (Clupea harengus) (opiekun dr D. Saniewska)

 

Prace magisterskie aktualnie realizowane:

Dopływ związków azotu z atmosfery do strefy brzegowej Zatoki gdańskiej w okresie grzewczym i nie grzewczym (2005-2020) (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

Glony jako nośnik alkilofenoli w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego (opiekun dr hab. inż. M. Staniszewska prof. UG)

Glony jako nośnik bisfenolu A w strefie przybrzeżnej morza (opiekun dr hab. inż. M. Staniszewska prof. UG)

Selen w planktonie morskim (opiekun dr D. Saniewska)

Stężenie rtęci w Euphausia superba (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Stężenie rtęci w osadach z rejonu Spitsbergenu (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof. UG)

Stężenie rtęci w planktonie galaretowatym (Salpa thompsoni) (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof.  UG)

Stężenie rtęci w Rangia cuneata (opiekun dr hab. M. Bełdowska prof.  UG)

Zlewnia rzek jako potencjalne źródło rtęci w morzu (opiekun dr D. Saniewska)

Związki węgla w aerozolach PM10; PM2,5 w porcie Gdynia (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof. UG)

Związki węgla w depozycji mokrej na stacji im. Arctowskiego (Antarktyda) (opiekun dr hab. A. Lewandowska prof.  UG)