Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
 

ZAKŁAD CHEMII MORZA I OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bolałek

tel: 058 523 68 31 w. 6831
 

 

PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Kierownik:
prof. dr hab. Jerzy Bolałek

PRACOWNIA CHEMII MORZA I ATMOSFERY

Kierownik:
prof. dr hab. Lucyna Falkowska

PRACOWNIA TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH

Kierownik:
dr hab.inż. Marta Staniszewska prof. UG

 

Profesorowie:

prof. dr hab. Jerzy Bolałek

prof. dr hab. Lucyna Falkowska

dr hab. Magdalena Bełdowska prof. UG

dr hab. Dorota Burska prof. UG

dr hab. Bożena Graca prof. UG

dr hab. Waldemar Grzybowski  prof. UG

dr hab. Anita Lewandowska prof. UG

dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska prof. UG

dr hab. inż. Marta Staniszewska  prof. UG

 

Adiunkci: 

dr Aleksandra Brodecka-Goluch

dr Iga Nehring

dr Dominika Saniewska

 

Pracownicy administracyjno-techniczni:

mgr Krystyna Krajewska

Tomasz Stoppa

 

Doktoranci:

IV rok:

mgr Olga Brocławik

mgr Karolina Gębka

mgr Urszula Kwasigroch

mgr Magdalena Machuta

mgr Karolina Szewc

mgr Aleksandra Szewczun

mgr Paweł Tarasiewicz

II rok:

mgr Karina Bodziach

mgr Kinga Wiśniewska

I rok:

mgr Bartłomiej Wilman