Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego
 

ZAKŁAD CHEMII MORZA I OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bolałek

tel: 058 523 68 31 w. 6831
 

 

PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Kierownik:
dr hab. Dorota Burska,

prof. UG

PRACOWNIA BIOGEOCHEMICZNEGO OBIEGU PIERWIASTKÓW
W ŚRODOWISKU MORSKIM

Kierownik:
dr hab. Anita Lewandowska,

prof. UG

PRACOWNIA TRANSFORAMCJI SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH  W ŚRODOWISKU MORSKIM

Kierownik:
dr hab. Magdalena Bełdowska,

prof. UG

 

Profesorowie:

prof. dr hab. Jerzy Bolałek

dr hab. Magdalena Bełdowska prof. UG

dr hab. Dorota Burska prof. UG

dr hab. Bożena Graca prof. UG

dr hab. Waldemar Grzybowski  prof. UG

dr hab. Anita Lewandowska prof. UG

dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska prof. UG

dr hab. inż. Marta Staniszewska  prof. UG

 

Adiunkci: 

dr Michalina Bielawska

dr Aleksandra Brodecka-Goluch

dr Iga Nehring

dr Dorota Pryputniewicz-Flis

dr Dominika Saniewska

 

Pracownicy administracyjno-techniczni:

mgr Magdalena Machuta

Tomasz Stoppa

 

Doktoranci:

mgr Karina Bodziach

mgr Olga Brocławik

mgr Karolina Szewc

mgr Paweł Tarasiewicz

mgr Kinga Wisniewska

mgr Bartłomiej Wilman

mgr Joanna Buch

mgr Patrycja Płońska

mgr Adriana Wojdasiewicz

mgr Martyna Malinowska 

mgr Kinga Hoszek