Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

23.02.2023

Rejs badawczy na Zatoce Gdańskiej w ramach projektu BUFFER

W dniach 3 i 7 lutego br. odbyły się krótkie rejsy badawcze Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w ramach projektu BUFFER (Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji) finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Podczas rejsów zebrane zostały rdzenie z osadami oraz wodą znad dna do dalszych badań eksperymentalnych. 3 lutego na pokładzie statku r/v Oceanograf zbierano próby przy użyciu narzędzia typu box corer na dwóch stacjach badawczych w południowo-zachodniej części Zatoki Gdańskiej. 7 lutego z pokładu mniejszej jednostki „Biała Orka” płetwonurek zbierał próby z łąk trawy morskiej Zostera marina u wybrzeży Półwyspu Helskiego. W rejsach wzięli udział pracownicy ZEEOM: dr Sara Benellidr Halina Kendzierskamgr Radosław Brzana, a także doktorantka Kamila Styrcz-Olesiak oraz gość z Uniwersytetu w Parmie mgr Leonardo Morini.

Tekst: Radosław Brzana

Na zdjęciach: Członkowie zespołu BUFFER podczas rejsu na pokładzie r/v Oceanograf/ Photo: Researchers of BUFFER during the cruise on the board of r/v Oceanograph.

 

18.11.2022

Współpraca z Uniwersytetem Christiana Albrechta w Kilonii w ramach projektu SEA-EU

Projekt pt.: „Insights into invasion mechanisms of two key decapods based on genetic differentiation studies”, przygotowany przez prof. dr hab. Monikę Normant-Sarembę z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, znalazł się wśród ośmiu projektów w Uniwersytecie Gdańskim, które w sierpniu 2022 roku uzyskały dofinansowanie na realizację wyjazdów służbowych naukowców UG oraz wizyt grup badawczych z uczelni partnerskich SEA-EU ( https://sea-eu.ug.edu.pl/%ef%bb%bfpodsumowanie-konkursu-research-potential-database).

Badania w ramach ww. projektu są realizowane we współpracy z Dr. Christine Ewers z Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii i dotyczą nierodzimych gatunków z rzędu Decapoda (kraby, krewetki) występujących w rejonach przybrzeżnych, w Europie. Zasadniczym celem tych badań jest poznanie zróżnicowania genetycznego tych gatunków, co z jednej strony posłuży do przeanalizowania historii ich introdukcji i rozprzestrzenienia w Morzu Bałtyckim, z drugiej zaś może pomóc w zrozumieniu wykształconych przez nie adaptacji ewolucyjnych i możliwości ewentualnej specjacji. Uzyskane wyniki mają nie tylko wartość naukową, ale są również niezwykle istotne dla decydentów odpowiedzialnych za opracowywanie strategii minimalizujących ryzyko wprowadzenia i rozprzestrzeniania się gatunków obcych.

Dzięki finansowaniu w ramach ww. projektu prof. dr hab. Monika Normant-Saremba odbyła kilkudniową wizytę w instytucji partnerskiej, w trakcie której zbierała, analizowała i wstępnie przygotowywała wybrane gatunki pod kątem dalszych badań molekularnych. Dwie osoby z instytucji partnerskiej, dr Christine Ewers oraz doktorantka Kira Ovenbeck, przyjechały natomiast z dwudniową wizytą do Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, w ramach której omówiono dotychczas uzyskane wyniki, przygotowano projekt kolejnej publikacji oraz plan dalszej współpracy. W spotkaniu wzięła udział także pani Heleen Keirsebelik, doktorantka z Uniwersytetu w Antwerpii, która współpracuje w realizacji ww. badań jako partner spoza uczelni partnerskich SEA-EU.

Tekst: Monika Normant-Saremba

 

Na zdjęciach: prof. dr hab. Monika Normant-Saremba i dr Christine Ewers podczas wizyty w Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii oraz kraby Eriocheir sinensis zebrane w Niemczech.

Na zdjęciu: Kira Ovenbeck, Monika Normant-Saremba, Heleen Keirsebelik i Christine Ewers podczas wizyty w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich.

 

03.08.2022

Rejs badawczy na Zatoce Gdańskiej w ramach projektu BUFFER

W dniach od 22 lipca do 16 sierpnia br. odbywają się krótkie rejsy badawcze Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich na pokładzie k/h Oceanograf w ramach projektu BUFFER (Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji) finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 2020/37/K/NZ8/02782. Podczas rejsu pobierane są rdzenie z osadami oraz woda znad dna do dalszych badań eksperymentalnych. W rejsach i badaniach laboratoryjnych biorą udział studenci kierunku Oceanografia: pani Zuzanna Czenczek, pani Agnieszka Zimoch, pani mgr Kamila Styrcz-Olesiak oraz doktorantka Zakładu pani mgr Natalia Miernikpani dr Monia Magri i pan prof. Marco Bartoli z Uniwersytetu w Parmie, i pan Michał Miernik, praktykant z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na zdjęciu: Członkowie zespołu BUFFER podczas rejsu na pokładzie k/h Oceanograf.

 

10.06.2022

Udział studentek w konferencji “International Sopot Youth Conference 2022 entitled Where the World is Heading”

Studentki z naszego zakładu lic. Kamila Styrcz-Olesiak oraz lic. Zuzanna Czenczek zaprezentowały wyniki swoich prac dyplomowych na międzynarodowej konferencji International Sopot Youth Conference 2022 „Where the World is Heading”. Pani Kamila przybliżyła słuchaczom temat zmian sezonowych w strukturze i funkcjonowaniu zespołów bentosowych Zatoki Puckiej, natomiast Pani Zuzanna zainteresowała wszystkich informacjami na temat wpływu inwazyjnego gatunku małży Rangia cuneata na zespoły bentosowe w Wiśle Śmiałej.

Prezentacje studentek można obejrzeć na nagraniu z konferencji. Link to wystąpienia Pani Kamili znajdą Państwo pod adresem: Recordings of the International Sopot Youth Conference 2022 entitled Where the World is Heading? - YouTube

a wystąpienie Pani Zuzanny pod adresem: Recordings of the International Sopot Youth Conference 2022 entitled Where the World is Heading? - YouTube

Obu studentkom serdecznie gratulujemy ich pierwszych wystąpień i życzymy dalszych sukcesów.

 

7-8.06.2022

ZEEOM na III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”

Na początku czerwca doktorantka z naszego zakładu mgr Natalia Miernik oraz magistrantka lic. Zuzanna Czenczek wzięły udział w III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza Pt. „Stan i trendy zmian środowiska morskiego”. Konferencja odbyła się w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni. Panie wysłuchały licznych prelekcji dotyczących środowiska morskiego Morza Bałtyckiego i również  zaprezentowały wyniki swoich badań w formie posterów naukowych dotyczących różnorodności biologicznej i funkcjonalnej makrozoobentosu Zatoki Puckiej. Jeden z zaprezentowanych posterów to wstępne wyniki badań prowadzonych w ZEEOM w ramach projektu Diamentowy Grant, którego kierowniczką jest mgr Natalia Miernik.

Udział w konferencji obu Pań został sfinansowany przez Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Na zdjęciu: mgr Natalia Miernik oraz lic Zuzanna Czenczek na III Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza 07-08.06.2022. Fot. M. Gintowt

 

22-27.05.2022

Doktorantka Natalia Miernik na szkole letniej Microbes-Macrofauna Associations and their role in the Nitrogen Cycle

Pani mgr Natalia Miernik doktorantka w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich wzięła udział w szkole letniej prowadzonej w ramach projektu INBALANCE. Pani Natalia zapoznała się w trakcie zajęć z obiegiem azotu w osadach dennych, miała okazję brać udział w pobieraniu próbek oraz prowadzeniu eksperymentów dotyczących procesów przemian azotowych.

Szkoła Letnia była organizowana w ramach projektu “Invertebrate–Bacterial Associations as Hotpots of Benthic Nitrogen Cycling in Estuarine Ecosystems (INBALANCE)” realizowanego przez międzynarodowy zespół m.in. z Litwy, Włoch i Szwecji.

Na zdjęciu: mgr Natalia Miernik w laboratorium oraz miejsce zbioru próbek. Fot. M. Bartoli

 

25.02.2022

Aktywności w ramach projektu BUFFER

Relacje z prac badawczych w ramach projektu BUFFER (Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji) finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, prowadzonych pod kierunkiem pani dr Sary Benelli prezentujemy na dedykowanej stronie projektu pod adresem:

https://ocean.ug.edu.pl/pages/pl/o-instytucie/zaklady/zeeom/buffer.php

Osoby szerzej zainteresowane tematyką projektu zapraszamy do odwiedzenia bloga dr Sary Benelli:

https://sarabenelli.com/blog/

 

Na zdjęciu: dr Halina Kendzierska, Zuzanna Czenczek, Jakub Obszarski podczas pracy na pokładzie k/h Oceanograf w rejsie 19.02.2022. Fot. N. Miernik

 

21.02.2022

Dr Joanna Hegele-Drywa i prof. Monika Normant-Saremba w grupie ekspertów OSPAR/HELCOM ds. gatunków nierodzimych

Miło nam poinformować, iż nasze dwie koleżanki z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, dr Joanna Hegele-Drywa i prof. Monika Normant-Saremba, zostały nominowane do grupy ekspertów ds. gatunków nierodzimych OSPAR/HELCOM Joint Expert Group on Non-Indigenous Species (JEG NIS). W skład grupy wchodzą przedstawiciele państw Północno-Wschodniego Atlantyku (OSPAR) oraz Morza Bałtyckiego (HELCOM), reprezentujący zarówno administrację rządową, jak środowisko naukowe.

Głównym zadaniem grupy w ciągu najbliższych trzech lat pracy będzie opracowanie wspólnego, dla regionów OSPAR i HELCOM, wskaźnika do oceny stanu środowiska uwzględniającego nowo introdukowane gatunki oraz stworzenie wspólnej bazy danych, zawierającej m.in. informacje na temat ich rozprzestrzenienia w wyżej wymienionych regionach. Ponadto, w ramach działalności grupy przygotowane zostaną różnego rodzaju opracowania i analizy dotyczące gatunków nierodzimych, w szczególności dotyczące statusu ich populacji oraz presji środowiskowej jaką wywołują, jak również strategii postępowania.

Program prac ramach grupy JEG NIS został zaplanowany z uwzględnieniem zadań realizowanych przez inne grupy zajmujące się problematyką gatunków nierodzimych na poziomie regionalnym (wspólna grupa HELCOM-OSPAR ds. wód balastowych i biofoulingu, JTG Ballast & Biofouling) i międzynarodowym (grupy robocze Międzynarodowej Rady Badań Morza, ICES/IOC/IMO WGBOSV i ICES WGITMO), jak również z uwzględnieniem działań prowadzonych na szczeblu UE nad wskaźnikiem D2 Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej.

 

09.02.2022

Rozpoczęcie eksperymentów badawczych na Zatoce Gdańskiej w ramach projektu BUFFER

Pierwszy rejs badawczy na pokładzie k/h Oceanograf w dniu 9 lutego br. zainaugurował eksperymenty badawcze w ramach projektu BUFFER (Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji) finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 2020/37/K/NZ8/02782. Zespół pod kierunkiem pani dr Sary Benelli zebrał próby osadów do laboratoryjnych eksperymnetów inkubacyjnych planowanych w Zakładzie Ekologii Eksperymnetalnej Organizmów Morskich. Prace realizowane są dwutorowo: na morzu i w laboratorium. W eksperymencie projektu BUFFER uczestniczą pracownicy Zakładu: pani dr hab. Urszula Janas, prof. UG, pani dr Halina Kendzierska, pan mgr Radosław Brzana oraz studentki Oceanografii: pani Kamila Stycz-Olesiak i pani Zuzanna Czenczek z gościnnym udziałem prof. Marco Bartoli, z Uniwersytetu w Parmie.

Na zdjęciu od lewej: dr Sara Benelli, dr Halina Kendzierska w laboratorium. Fot. U. Janas

 

04.02.2022

UGrant dla dr Haliny Kendzierskiej

Pani dr Halina Kendzierska adiunkt w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich została laureatką II edycji konkursu Programu małych grantów - UGrants.

Laureatce serdecznie gratulujemy !

Zapraszamy do zapoznania sie z informacją na stronie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego:

https://oig.ug.edu.pl/media/aktualnosci/108915/laureaci_programu_malych_grantow_-_ugrants

 

04.02.2022

Stypendium PREZYDENTA MIASTA GDYNI dla mgr Natalii Miernik

Pani mgr Natalia Miernik doktorantka w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich otrzymała po raz trzeci z rzędu stypendium Prezydenta Miasta Gdyni.

Laureatce serdecznie gratulujemy !

 

03.02.2022

Prof. dr hab. ANNA SZANIAWSKA w GEDANOPEDII

Foto: S. Ciszek

Z przyjemnością informujemy, iż sylwetka i dokonania naukowe Pani prof. dr hab. Anny Szaniawskiej zostały zaprezentowane na stronach Gedanopedii - internetowej wersji Encyklopedii Gdańska.

Informacje dostępne pod linkiem:

https://gdansk.gedanopedia.pl/gdansk/?title=SZANIAWSKA_ANNA