Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

NAGRODA IM. DR. INŻ. JERZEGO MASŁOWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOTYCZĄCĄ BIOLOGII MORZA BAŁTYCKIEGO, OPUBLIKOWANĄ NA ŁAMACH CZASOPISMA Oceanological and Hydrobiological Studies W 2019 ROKU

Artykuł naukowy pt.: "Diet and feeding ecology of Eriocheir sinensis on the Polish coast of the Baltic Sea and in the Tagus Estuary, Portugal" (DOI:   https://doi.org/10.2478/ohs-2019-0021), którego współautorkami są mgr Dagmara Wójcik Fudalewska i dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, zdobył nagrodę im. dr. inż. Jerzego Masłowskiego dla za najlepszą pracę dotyczącą biologii Morza Bałtyckiego, opublikowaną na łamach czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies w 2019 roku.

Laureatkom serdecznie gratulujemy !

 

Spotkanie dwóch grup roboczych Międzynarodowej Rady Badań Morza

2-6 marca 2020, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia

 

W pierwszym tygodniu marca 2020 roku, w Instytucie Oceanografii, odbędzie się spotkanie dwóch grup roboczych Międzynarodowego Komitetu Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), tj. Working Group on Ballast and Other Ship Vectors (WGBOSV) oraz Working Group on Introductions and Transfers of Marine Organisms (WGITMO). Obie grupy składają się z ekspertów, którzy zajmują się badaniem gatunków obcych w środowisku morskim w bardzo szerokim kontekście. Spotkanie obu grup ICES jest organizowane w ramach projektu Interreg BSR COMPLETE pt.: „Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive alien species introduction by shipping”, którego celem jest wypracowanie spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego procedur służących zmniejszeniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski ( www.batliccomplete.com).

W obu grupach Polskę reprezentują dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG oraz dr Joanna Hegele-Drywa z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich.

 


Warsztaty projektu Blue Platform "Alignment of aquaculture legislation"

Zapraszamy do udziału w warsztatach projektu Blue Platform „Alignment of aquaculture legislation” organizowanych przez Finnish Environment Institute w dniach 6-7 lutego 2020 w Helsinkach. Celem warsztatów jest przegląd, porównanie i wystosowanie rekomendacji dla ustawodawstwa dotyczącego akwakultury w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego oraz znalezienie najlepszych praktyk prawnych.

Warsztaty są bezpłatne, ale wymagana jest rejestracja. Możliwość dofinansowanie kosztów podróży i zakwaterowania.

Rejestracja: https://forms.gle/tj68gx2bE6q2rfy6A

Informacje praktyczne oraz program:

https://www.submariner-network.eu/events/288-blue-platform-workshop-alignment-of-aquaculture-legislation-1

W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o kontakt z:

Barbara Dmochowska (b.dmochowska@ug.edu.pl)

lub Hanna Łądkowska (hanna.ladkowska@ug.edu.pl)

 

Konferencja Producentów Ryb Łososiowatych oraz Technologiczne Targi Akwakultury

W dniach 17-18 października 2019 r. w hotelu Mercure w Gdyni odbyły się: Konferencja Producentów Ryb Łososiowatych oraz Technologiczne Targi Akwakultury ( http://www.targi.sprl.pl/pl/)

W czasie konferencji przedstawiono informacje o aktualnej sytuacji rynkowej w branży akwakulturowej, najnowsze rozwiązania w zakresie technologii w hodowli ryb, podsumowanie bieżącego stanu prawnego, jak również rozstrzygnięcia konkursów w ramach funduszy unijnych i perspektywy rozwoju gospodarstw w oparciu o najnowsze regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakład Ekofizjologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich reprezentowała Hanna Łądkowska, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych – partnera stowarzyszonego projektu InnoAquaTech, realizowanego w okresie 2016 - 2019 w Zakładzie. Prezentacje konferencyjne dostępne są na stronie SPRŁ: http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2019/prezentacje

Konferencja i targi stanowiły nie tylko źródło nowej wiedzy, ale również okazję do rozmów z organizatorami oraz uczestnikami wydarzenia, dotyczących współpracy w ramach obecnie realizowanego w Instytucie Oceanografii, pod kierunkiem prof. Katarzyny Palińskiej, projektu Blue Platform (Interreg Region Morza Bałtyckiego) oraz nowego projektu, który od przyszłego roku będzie realizowany w ZEEOM, pod kierunkiem Hanny Łądkowskiej, AquaVIP – Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region (Interreg Południowy Bałtyk).

Udział w konferencji sfinansowany został ze środków projektu Blue Platform – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Interreg BSR; C#003).

Informacji o projekcie udziela: Barbara Dmochowska, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów morskich, e-mail: b.dmochowska@ug.edu.pl, tel.: 58 5236869

 

Aquaculture Europe 2019 „Our Future – growing from water”

W dniach 7-10 października odbyła się w Berlinie konferencja Aquaculture Europe 2019, pod tytułem „Our Future – growing from water”.

Aquaculture Europe to rokrocznie największe wydarzenie w branży akwakultury w Europie. Tegoroczna konferencja w liczbach to ponad 2700 uczestników z 85 krajów, 56 sesji tematycznych oraz ponad 1000 abstraktów przedstawionych w formie prezentacji i posterów na tematy dotyczące hodowli ryb, skorupiaków, glonów, mięczaków, systemów zintegrowanych, recyrkulacyjnych, akwaponiki, różnorodnych rozwiązań technologicznych, energetyki, pasz, dobrostanu zwierząt, chorób, rozrodu, genetyki, modelowania, zmian klimatycznych, polityki, prawodawstwa, zarządzania, przetwórstwa, rynku, marketingu produktów, certyfikacji i wielu, wielu innych.

Reprezentacja Zakładu Ekofizjologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w składzie: prof. Monika Normant-Saremba, Hanna Łądkowska oraz Barbara Dmochowska przedstawiła prezentację pod tytułem: „From larvae to plate – an experimental land-based RAS culture of Litopeanaeus vannamei in Poland oraz poster: „RAS shrimps potential on the Pomeranian market”, stanowiące podsumowanie wyników badań wykonanych w ramach projektu InnoAquaTech, realizowanego w ZEEOM w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk do końca lipca bieżącego roku pod kierunkiem Hanny Łądkowskiej.

Konferencji towarzyszyły również inne branżowe wydarzenia, jak na przykład warsztaty EuroShrimp ( https://euroshrimp.net), szczególnie interesujące dla naszej reprezentacji, na których prezentowano doświadczenia związane ze zrównoważoną hodowlą krewetek i jej rozwojem. Warsztaty wskazały na bardzo duże zainteresowanie tematem i szybkim rozwojem innowacyjnych rozwiązań, i wdrożeń w hodowli skorupiaków.

Wszystkich chętnych do zapoznania się z wynikami projektu zachęcamy do odwiedzenia strony projektu: https://www.submariner-network.eu/innoaquatech oraz strony poświęconej polskiemu pilotażowi i hodowli krewetki białej: https://krewetka.ug.edu.pl/. Równocześnie informujemy, iż wyniki projektu InnoAquaTech, jak również innych projektów realizowanych w ramach programów Interreg Południowy Bałtyk oraz Interreg Obszar Morza Bałtyckiego w zakresie ‘błękitnej’ bio-ekonomii dostarczamy zainteresowanym środowiskom poprzez projekt Blue Platform realizowany w Instytucie Oceanografii pod przewodnictwem prof. Katarzyny Palińskiej: https://www.submariner-network.eu/blue-platform

Udział w konferencji sfinansowany został ze środków projektu Blue Platform – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Interreg BSR; C#003).

Informacji o projekcie udziela: Barbara Dmochowska, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów morskich, e-mail: b.dmochowska@ug.edu.pl, tel.: 58 5236869

Semianarium projektu COMPLETE, Gdynia, 12/09/2019

Wody balastowe i kadłuby statków - spójne procedury dla regionu Morza Bałtyckiego służące zmniejszeniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski

Zapraszamy do zapoznania sie z relacją na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii: 

https://oig.ug.edu.pl/media/aktualnosci/90535/spotkanie_dla_interesariuszy_projektu_complete_w_instytucie_oceanografii_w_gdyni

 

 

Nowy projekt ZEEOM

AquaVIP - Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w Regionie Południowego Bałtyku został wybrany do finansowania w 6. konkursie Programu INTERREG South Baltic

Dalsze informacje:

https://oig.ug.edu.pl/media/aktualnosci/88962/projekt_z_wydzialu_oceanografii_i_geografii_wsrod_dziewieciu_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_programu_interreg_poludniowy_baltyk

 

 

Portal poświęcony hodowli krewetki białej w systemie zwrotnego obiegu wody (RAS)

Zapraszamy do odwiedzenia portalu opracowanego w projekcie InnoAquaTech z ilustracją pierwszej w Polsce pilotażowej hodowli Litopenaeus vannamei przeprowadzonej w laboratoriach hodowlanych Zakladu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich. 

https://krewetka.ug.edu.pl/

 

 

"Nie tygrysia i królewska, a bałtycka. Krewetka, którą spotkasz w polskich wodach"

- rozmowa z dr hab. Urszulą Janas prof. nadzw. opublikowana na portalu WP Turystyka (04-07-2019)

 

https://turystyka.wp.pl/nie-tygrysia-i-krolewska-a-baltycka-krewetka-ktora-spotkasz-w-polskich-wodach-6398906383902849a

Zaprszamy do zapoznania sie z artykułem !

 

 

Szkoła letnia, Gdynia, 17-19/09/2018

W kierunku hodowli skorupiaków: Innowacyjna akwakultura – krewetka biała – Litopenaeus vannamei

 

Zapraszamy do zapoznania sie z relacją !

Żywność pochodząca z hodowli jest naszą codziennością. Mimo, iż stajemy się coraz częstszymi konsumentami produktów z akwakultury, rzadko pochodzą one z naszego rynku i mało o nich wiemy, szczególnie gdy chodzi o produkcję skorupiaków. Produkcja ta ma głównie miejsce na kontynencie azjatyckim. Z roku na rok powstają jednak farmy krewetek w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, które zaspokajają potrzeby lokalnych rynków. Jednak kraje regionu Południowego Bałtyku, w tym Polska wciąż nie odgrywają większej roli w tym sektorze.

Aby zmienić obecny stan zespół z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego podjął temat akwakultury skorupiaków w aspekcie potencjału rozwojowego tej branży na bazie połączenia nowych gatunków i technologii. Temat realizowany jest w ramach projektu InnoAquaTech – „Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnej i zrównoważonej akwakultury” („Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area”), finansowanego ze środków UE, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Południowy Bałtyk

Ponieważ celem projektu jest zwiększenie innowacyjnego potencjału gospodarki opartej na wykorzystaniu zasobów morza w regionie Południowego Bałtyku poprzez transfer technologii dla akwakultury, jak również zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom w regionie dostępu do wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie, w dniach 17-19 września 2018 w Instytucie Oceanografii UG odbyła się szkoła letnia: Innowacyjna akwakultura – krewetka biała – Litopenaeus vannamei.

Szkoła kierowana była do przedsiębiorców z dziedziny akwakultury, potencjalnych inwestorów i specjalistów, którzy są zainteresowani technologią systemów recyrkulacyjnych RAS (Recirculatiang Aquaculture Systems) oraz hodowlą skorupiaków. Łącznie wzięło w niej udział ponad trzydzieści osób: przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z Warszawy, Łodzi, Ostródy oraz Trójmiasta oraz pracownicy uniwersytetów, laboratoriów specjalistycznych i instytutów badawczych z Poznania, Szczecina, Puław, Olsztyna oraz Trójmiasta. Uczestnicy byli przedstawicielami różnorodnych branż, jak akwakultura w tym żywienie, consulting, sprzęt i urządzenia hodowlane, transport ryb, rybactwo, jak również farmacja, weterynaria, produkcja zwierzęca, przemysł paszowy (w tym suplementy w żywieniu), ekonomika produktu, akwarystyka, modelowanie biznesowe, import i dystrybucja owoców morza oraz branża IT.

Prezentacje, warsztaty laboratoryjne oraz dyskusje prowadził interdyscyplinarny zespół złożony z prywatnych przedsiębiorców i praktyków oraz ekspertów współpracujących w ramach projektu InnoAquaTech z Morskiego Instytutu Rybackiego PIB, Uniwersytetu w Rostoku, Duńskiego Instytutu Technologicznego, Parku Technologicznego w Kłajpedzie oraz gospodarze z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Program szkoły podzielono na sesje tematyczne, rozpoczynając od zajęć wykładowych oraz laboratorium praktycznego na temat skorupiaków obecnych na rynku polskim. Kolejna sesja poświęcona była akwakulturze w systemach RAS. W czasie tej sesji uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z zakładaniem hodowli, jak obowiązujące prawo, koszty, obecny stan zaawansowania technologicznego oraz perspektywami rozwoju, zasadami projektowania i wykonania instalacji w tym filtrów w systemach recyrkulacyjnych oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi podstawowych parametrów jakości wody w hodowli krewetki białej w systemach lądowych.

Pierwszego dnia rozpoczęto również, kontynuowaną kolejnego dnia, sesję autoprezentacji uczestników, gdzie zaprezentowano własne działania związane z akwakulturą oraz potencjalne projekty związane z hodowlą krewetek, w tym dotyczące technologii RAS, zautomatyzowania hodowli, możliwości produkcji krewetek w skali przemysłowej, doświadczeń w zakresie importu i dystrybucji owoców morza na rynku polskim, hodowli krewetek bez użycia antybiotyków, żywienia organizmów morskich, consultingu oraz działań biznesowych w zakresie akwakultury, jak również działalności uniwersytetów oraz instytutów badawczych w zakresie akwakultury, chorób zwierząt hodowlanych, w tym krewetki białej oraz zastosowania innowacyjnych form przeciwdziałania chorobom w akwakulturze.

Dzięki sesjom poświęconym autoprezentacji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością współuczestników, co mamy nadzieję zaowocuje przyszłą współpracą. Ponadto wszyscy odwiedzili laboratorium hodowlane IOUG RAS, w którym odbywa się drugi eksperyment hodowlany krewetki białej.

Sesja rozpoczynająca drugi dzień szkoły letniej poświęcona była praktycznym aspektom hodowli w systemie RAS. Przedstawione zostały wyniki projektu InnoAquaTech w zakresie hodowli krewetki białej jak również w zakresie badań laboratoryjnych nad hodowaną krewetką. Uczestnicy szkoły mieli również możliwość zapoznania się z wymogami formalnymi oraz praktycznymi związanymi z importem żywych zwierząt do hodowli. Przedstawiono program paszowy dla krewetek oraz zagadnienia związane z chorobami i zmianami patologicznymi u morskich bezkręgowców hodowlanych. W tej sesji uczestnicy zapoznali się również z innowacyjnymi systemami recyrkulacyjnymi funkcjonującymi w hodowlach pstrągowych prosperujących w naszym regionie.

Kolejna sesja została poświęcona krewetkom na rynku. Przedstawiono uwarunkowania rynkowe dla przyszłej krajowej produkcji krewetek ciepłowodnych oraz identyfikację gatunków owoców morza różnymi technikami. Wieczorem uczestnicy wzięli udział w warsztatach kulinarnych z krewetką w roli głównej. Warsztaty w szczególny sposób zwróciły uwagę na możliwości wykorzystania potencjału tego gatunku wśród konsumentów.

Ostatni dzień szkoły rozpoczął się panelem dyskusyjnym na temat ekonomiki produkcji krewetki, a następnie miała miejsce sesja dotycząca doświadczeń z realizacji badań pilotażowych przez partnerów zagranicznych projektu, pracujących nad bardzo innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie akwaponiki w Niemczech, produkcji ryb i mikroglonów w Dani oraz wykorzystania energii geotermalnej w akwakulturze krewetki białej na Litwie.

Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i mamy nadzieje, iż przekazane w jego trakcie wiedza i kompetencje zostaną wykorzystane, zaowocują nowymi działaniami zmierzającymi do zwiększenie innowacyjnego potencjału gospodarki, w tym nowymi inwestycjami. Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie, owocne dyskusje oraz wspaniałą atmosferę w trakcie zajęć.

Więcej informacji na temat projektu InnoAquaTech możecie Państwo znaleźć na stronie: www.innoaquatech.eu

Kierownik projektu InnoAquaTech na UG: Hanna Łądkowska, ocehl@ug.edu.pl

Informacje na temat projektu InnoAquaTech: Basia Dmochowska, ocebd@ug.edu.pl

Autor tekstu: Basia Dmochowska, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański, ocebd@ug.edu.pl

 

 

"NA FALI" - Majówka w "EXPERYMENCIE" 2018

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich zaprasza do odwiedzenia wystawy przygotowanej przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w dniach: 28 kwietnia - 6 maja 2018 r. oraz wysłuchania wykładu dr Haliny Kendzierskiej, który odbędzie się:

29.04.2018  NIEDZIELA

godz. 12:30, 15:50

Wykład experta: RAS krewetkę proszę! Pierwsza eksperymentalna hodowla krewetek w Polsce.

 

 

 

Rozpoczęła się pierwsza w Polsce eksperymentalna hodowla krewetki białej Litopenaeus vannamei

W dniu 16 listopada b.r. ruszyła pilotażowa hodowla krewetki białej w zamkniętym systemie recyrkulacyjnym (RAS). Badania laboratoryjne realizowane w pilotażu mają na celu wykazanie, iż system RAS, jest rozwiązaniem zrównoważonym oraz mającym potencjał podniesienia świadomości w zakresie korzyści ekonomicznych i środowiskowych związanych z produkcją krewetek na Pomorzu. Wybrana do badań Pacyficzna krewetka biała Litopenaeus vannamei jest najczęściej spotykanym gatunkiem krewetek w hodowli na półkuli zachodniej. W ramach badania pilotażowego przeprowadzone zostaną eksperymenty dotyczące wzrostu oraz wartości odżywczej krewetki białej hodowanej w warunkach laboratoryjnych, w systemie recyrkulacyjnym. Krewetki młodociane do hodowli o masie 1-5g (stadium PL) sprowadzono z Florydy. Obecne krewetki mają średnio 47 mm i 0,624g.

Pilotaż prowadzony jest w laboratoriach hodowlanych Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu InnoAquaTech “Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area (https://www.submariner-network.eu/projects/innoaquatech).

W skład zespołu realizującego pilotaż wchodzą: Barbara Dmochowska, dr Halina Kendzierska, Hanna Łądkowska, dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw. oraz Patrycja Nowakowska.

Projekt jest współfinansowany z programu Południowy Bałtyk, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zaproszenie na wykład - 26.10.2017

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów na wykłady dr Vykintas Baublys z Vytautas Magnus University na Litwie:

"Bioinformatics – managing scientific data"

“Exchange studies and research in Vytautas Magnus University in Kaunas (Lithuania)”

Wykłady odbedą się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Ekspozycyjnej IO UG

 

Serdecznie zapraszamy !!!