Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

"Nie tygrysia i królewska, a bałtycka. Krewetka, którą spotkasz w polskich wodach"

- rozmowa z dr hab. Urszulą Janas prof. nadzw. opublikowana na portalu WP Turystyka (04-07-2019)

 

https://turystyka.wp.pl/nie-tygrysia-i-krolewska-a-baltycka-krewetka-ktora-spotkasz-w-polskich-wodach-6398906383902849a

Zaprszamy do zapoznania sie z artykułem !

 

 

Szkoła letnia, Gdynia, 17-19/09/2018

W kierunku hodowli skorupiaków: Innowacyjna akwakultura – krewetka biała – Litopenaeus vannamei

 

Zaprszamy do zapoznania sie z relacją !

Żywność pochodząca z hodowli jest naszą codziennością. Mimo, iż stajemy się coraz częstszymi konsumentami produktów z akwakultury, rzadko pochodzą one z naszego rynku i mało o nich wiemy, szczególnie gdy chodzi o produkcję skorupiaków. Produkcja ta ma głównie miejsce na kontynencie azjatyckim. Z roku na rok powstają jednak farmy krewetek w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, które zaspokajają potrzeby lokalnych rynków. Jednak kraje regionu Południowego Bałtyku, w tym Polska wciąż nie odgrywają większej roli w tym sektorze.

Aby zmienić obecny stan zespół z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego podjął temat akwakultury skorupiaków w aspekcie potencjału rozwojowego tej branży na bazie połączenia nowych gatunków i technologii. Temat realizowany jest w ramach projektu InnoAquaTech – „Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnej i zrównoważonej akwakultury” („Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area”), finansowanego ze środków UE, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Południowy Bałtyk

Ponieważ celem projektu jest zwiększenie innowacyjnego potencjału gospodarki opartej na wykorzystaniu zasobów morza w regionie Południowego Bałtyku poprzez transfer technologii dla akwakultury, jak również zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom w regionie dostępu do wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie, w dniach 17-19 września 2018 w Instytucie Oceanografii UG odbyła się szkoła letnia: Innowacyjna akwakultura – krewetka biała – Litopenaeus vannamei.

Szkoła kierowana była do przedsiębiorców z dziedziny akwakultury, potencjalnych inwestorów i specjalistów, którzy są zainteresowani technologią systemów recyrkulacyjnych RAS (Recirculatiang Aquaculture Systems) oraz hodowlą skorupiaków. Łącznie wzięło w niej udział ponad trzydzieści osób: przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z Warszawy, Łodzi, Ostródy oraz Trójmiasta oraz pracownicy uniwersytetów, laboratoriów specjalistycznych i instytutów badawczych z Poznania, Szczecina, Puław, Olsztyna oraz Trójmiasta. Uczestnicy byli przedstawicielami różnorodnych branż, jak akwakultura w tym żywienie, consulting, sprzęt i urządzenia hodowlane, transport ryb, rybactwo, jak również farmacja, weterynaria, produkcja zwierzęca, przemysł paszowy (w tym suplementy w żywieniu), ekonomika produktu, akwarystyka, modelowanie biznesowe, import i dystrybucja owoców morza oraz branża IT.

Prezentacje, warsztaty laboratoryjne oraz dyskusje prowadził interdyscyplinarny zespół złożony z prywatnych przedsiębiorców i praktyków oraz ekspertów współpracujących w ramach projektu InnoAquaTech z Morskiego Instytutu Rybackiego PIB, Uniwersytetu w Rostoku, Duńskiego Instytutu Technologicznego, Parku Technologicznego w Kłajpedzie oraz gospodarze z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Program szkoły podzielono na sesje tematyczne, rozpoczynając od zajęć wykładowych oraz laboratorium praktycznego na temat skorupiaków obecnych na rynku polskim. Kolejna sesja poświęcona była akwakulturze w systemach RAS. W czasie tej sesji uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z zakładaniem hodowli, jak obowiązujące prawo, koszty, obecny stan zaawansowania technologicznego oraz perspektywami rozwoju, zasadami projektowania i wykonania instalacji w tym filtrów w systemach recyrkulacyjnych oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi podstawowych parametrów jakości wody w hodowli krewetki białej w systemach lądowych.

Pierwszego dnia rozpoczęto również, kontynuowaną kolejnego dnia, sesję autoprezentacji uczestników, gdzie zaprezentowano własne działania związane z akwakulturą oraz potencjalne projekty związane z hodowlą krewetek, w tym dotyczące technologii RAS, zautomatyzowania hodowli, możliwości produkcji krewetek w skali przemysłowej, doświadczeń w zakresie importu i dystrybucji owoców morza na rynku polskim, hodowli krewetek bez użycia antybiotyków, żywienia organizmów morskich, consultingu oraz działań biznesowych w zakresie akwakultury, jak również działalności uniwersytetów oraz instytutów badawczych w zakresie akwakultury, chorób zwierząt hodowlanych, w tym krewetki białej oraz zastosowania innowacyjnych form przeciwdziałania chorobom w akwakulturze.

Dzięki sesjom poświęconym autoprezentacji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością współuczestników, co mamy nadzieję zaowocuje przyszłą współpracą. Ponadto wszyscy odwiedzili laboratorium hodowlane IOUG RAS, w którym odbywa się drugi eksperyment hodowlany krewetki białej.

Sesja rozpoczynająca drugi dzień szkoły letniej poświęcona była praktycznym aspektom hodowli w systemie RAS. Przedstawione zostały wyniki projektu InnoAquaTech w zakresie hodowli krewetki białej jak również w zakresie badań laboratoryjnych nad hodowaną krewetką. Uczestnicy szkoły mieli również możliwość zapoznania się z wymogami formalnymi oraz praktycznymi związanymi z importem żywych zwierząt do hodowli. Przedstawiono program paszowy dla krewetek oraz zagadnienia związane z chorobami i zmianami patologicznymi u morskich bezkręgowców hodowlanych. W tej sesji uczestnicy zapoznali się również z innowacyjnymi systemami recyrkulacyjnymi funkcjonującymi w hodowlach pstrągowych prosperujących w naszym regionie.

Kolejna sesja została poświęcona krewetkom na rynku. Przedstawiono uwarunkowania rynkowe dla przyszłej krajowej produkcji krewetek ciepłowodnych oraz identyfikację gatunków owoców morza różnymi technikami. Wieczorem uczestnicy wzięli udział w warsztatach kulinarnych z krewetką w roli głównej. Warsztaty w szczególny sposób zwróciły uwagę na możliwości wykorzystania potencjału tego gatunku wśród konsumentów.

Ostatni dzień szkoły rozpoczął się panelem dyskusyjnym na temat ekonomiki produkcji krewetki, a następnie miała miejsce sesja dotycząca doświadczeń z realizacji badań pilotażowych przez partnerów zagranicznych projektu, pracujących nad bardzo innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie akwaponiki w Niemczech, produkcji ryb i mikroglonów w Dani oraz wykorzystania energii geotermalnej w akwakulturze krewetki białej na Litwie.

Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i mamy nadzieje, iż przekazane w jego trakcie wiedza i kompetencje zostaną wykorzystane, zaowocują nowymi działaniami zmierzającymi do zwiększenie innowacyjnego potencjału gospodarki, w tym nowymi inwestycjami. Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie, owocne dyskusje oraz wspaniałą atmosferę w trakcie zajęć.

Więcej informacji na temat projektu InnoAquaTech możecie Państwo znaleźć na stronie: www.innoaquatech.eu

Kierownik projektu InnoAquaTech na UG: Hanna Łądkowska, ocehl@ug.edu.pl

Informacje na temat projektu InnoAquaTech: Basia Dmochowska, ocebd@ug.edu.pl

Autor tekstu: Basia Dmochowska, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański, ocebd@ug.edu.pl

 

 

"NA FALI" - Majówka w "EXPERYMENCIE" 2018

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich zaprasza do odwiedzenia wystawy przygotowanej przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w dniach: 28 kwietnia - 6 maja 2018 r. oraz wysłuchania wykładu dr Haliny Kendzierskiej, który odbędzie się:

29.04.2018  NIEDZIELA

godz. 12:30, 15:50

Wykład experta: RAS krewetkę proszę! Pierwsza eksperymentalna hodowla krewetek w Polsce.

 

 

 

Rozpoczęła się pierwsza w Polsce eksperymentalna hodowla krewetki białej Litopenaeus vannamei

W dniu 16 listopada b.r. ruszyła pilotażowa hodowla krewetki białej w zamkniętym systemie recyrkulacyjnym (RAS). Badania laboratoryjne realizowane w pilotażu mają na celu wykazanie, iż system RAS, jest rozwiązaniem zrównoważonym oraz mającym potencjał podniesienia świadomości w zakresie korzyści ekonomicznych i środowiskowych związanych z produkcją krewetek na Pomorzu. Wybrana do badań Pacyficzna krewetka biała Litopenaeus vannamei jest najczęściej spotykanym gatunkiem krewetek w hodowli na półkuli zachodniej. W ramach badania pilotażowego przeprowadzone zostaną eksperymenty dotyczące wzrostu oraz wartości odżywczej krewetki białej hodowanej w warunkach laboratoryjnych, w systemie recyrkulacyjnym. Krewetki młodociane do hodowli o masie 1-5g (stadium PL) sprowadzono z Florydy. Obecne krewetki mają średnio 47 mm i 0,624g.

Pilotaż prowadzony jest w laboratoriach hodowlanych Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu InnoAquaTech “Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area (https://www.submariner-network.eu/projects/innoaquatech).

W skład zespołu realizującego pilotaż wchodzą: Barbara Dmochowska, dr Halina Kendzierska, Hanna Łądkowska, dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw. oraz Patrycja Nowakowska.

Projekt jest współfinansowany z programu Południowy Bałtyk, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zaproszenie na wykład - 26.10.2017

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów na wykłady dr Vykintas Baublys z Vytautas Magnus University na Litwie:

"Bioinformatics – managing scientific data"

“Exchange studies and research in Vytautas Magnus University in Kaunas (Lithuania)”

Wykłady odbedą się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Ekspozycyjnej IO UG

 

Serdecznie zapraszamy !!!