Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

 

25.02.2022

Aktywności w ramach projektu BUFFER

Relacje z prac badawczych w ramach projektu BUFFER (Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji) finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, prowadzonych pod kierunkiem pani dr Sary Benelli prezentujemy na dedykowanej stronie projektu pod adresem:

https://ocean.ug.edu.pl/pages/pl/o-instytucie/zaklady/zeeom/buffer.php

Osoby szerzej zainteresowane tematyką projektu zapraszamy do odwiedzenia bloga dr Sary Benelli:

https://sarabenelli.com/blog/

 

Na zdjęciu: dr Halina Kendzierska, Zuzanna Czenczek, Jakub Obszarski podczas pracy na pokładzie k/h Oceanograf w rejsie 19.02.2022. Fot. N. Miernik

 

21.02.2022

Dr Joanna Hegele-Drywa i prof. Monika Normant-Saremba w grupie ekspertów OSPAR/HELCOM ds. gatunków nierodzimych

Miło nam poinformować, iż nasze dwie koleżanki z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, dr Joanna Hegele-Drywa i prof. Monika Normant-Saremba, zostały nominowane do grupy ekspertów ds. gatunków nierodzimych OSPAR/HELCOM Joint Expert Group on Non-Indigenous Species (JEG NIS). W skład grupy wchodzą przedstawiciele państw Północno-Wschodniego Atlantyku (OSPAR) oraz Morza Bałtyckiego (HELCOM), reprezentujący zarówno administrację rządową, jak środowisko naukowe.

Głównym zadaniem grupy w ciągu najbliższych trzech lat pracy będzie opracowanie wspólnego, dla regionów OSPAR i HELCOM, wskaźnika do oceny stanu środowiska uwzględniającego nowo introdukowane gatunki oraz stworzenie wspólnej bazy danych, zawierającej m.in. informacje na temat ich rozprzestrzenienia w wyżej wymienionych regionach. Ponadto, w ramach działalności grupy przygotowane zostaną różnego rodzaju opracowania i analizy dotyczące gatunków nierodzimych, w szczególności dotyczące statusu ich populacji oraz presji środowiskowej jaką wywołują, jak również strategii postępowania.

Program prac ramach grupy JEG NIS został zaplanowany z uwzględnieniem zadań realizowanych przez inne grupy zajmujące się problematyką gatunków nierodzimych na poziomie regionalnym (wspólna grupa HELCOM-OSPAR ds. wód balastowych i biofoulingu, JTG Ballast & Biofouling) i międzynarodowym (grupy robocze Międzynarodowej Rady Badań Morza, ICES/IOC/IMO WGBOSV i ICES WGITMO), jak również z uwzględnieniem działań prowadzonych na szczeblu UE nad wskaźnikiem D2 Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej.

 

09.02.2022

Rozpoczęcie eksperymentów badawczych na Zatoce Gdańskiej w ramach projektu BUFFER

Pierwszy rejs badawczy na pokładzie k/h Oceanograf w dniu 9 lutego br. zainaugurował eksperymenty badawcze w ramach projektu BUFFER (Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji) finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Zespół pod kierunkiem pani dr Sary Benelli zebrał próby osadów do laboratoryjnych eksperymnetów inkubacyjnych planowanych w Zakładzie Ekologii Eksperymnetalnej Organizmów Morskich. Prace realizowane są dwutorowo: na morzu i w laboratorium. W eksperymencie projektu BUFFER uczestniczą pracownicy Zakładu: pani dr hab. Urszula Janas, prof. UG, pani dr Halina Kendzierska, pan mgr Radosław Brzana oraz studentki Oceanografii: pani Kamila Stycz-Olesiak i pani Zuzanna Czenczek z gościnnym udziałem prof. Marco Bartoli, z Uniwersytetu w Parmie.

Na zdjęciu od lewej: dr Sara Benelli, dr Halina Kendzierska w laboratorium. Fot. U. Janas

 

04.02.2022

UGrant dla dr Haliny Kendzierskiej

Pani dr Halina Kendzierska adiunkt w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich została laureatką II edycji konkursu Programu małych grantów - UGrants.

Laureatce serdecznie gratulujemy !

Zapraszamy do zapoznania sie z informacją na stronie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego:

https://oig.ug.edu.pl/media/aktualnosci/108915/laureaci_programu_malych_grantow_-_ugrants

 

04.02.2022

Stypendium PREZYDENTA MIASTA GDYNI dla mgr Natalii Miernik

Pani mgr Natalia Miernik doktorantka w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich otrzymała po raz trzeci z rzędu stypendium Prezydenta Miasta Gdyni.

Laureatce serdecznie gratulujemy !

 

03.02.2022

Prof. dr hab. ANNA SZANIAWSKA w GEDANOPEDII

Foto: S. Ciszek

Z przyjemnością informujemy, iż sylwetka i dokonania naukowe Pani prof. dr hab. Anny Szaniawskiej zostały zaprezentowane na stronach Gedanopedii - internetowej wersji Encyklopedii Gdańska.

Informacje dostępne pod linkiem:

https://gdansk.gedanopedia.pl/gdansk/?title=SZANIAWSKA_ANNA

 

KOŃCOWA KONFERENCJA projektu COMPLETE

9-10 lutego 2021, Online
                                
 
dniach 9-10.02.2021 roku, w ramach projektu COMPLETE (Completing managment options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shippinghttps://balticcomplete.com), odbędzie się konferencja poświęcona wypracowanym rozwiązaniom w zakresie potencjalnych opcji zarządzania, służących zmniejszeniu ryzyka wprowadzenia gatunków inwazyjnych do Morza Bałtyckiego wraz z transportem morskim i żeglugą rekreacyjną. Konferencja składać się będzie z trzech głównych sesji tematycznych, poświęconych: (1) spójnemu wdrażaniu Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków, (2) propozycji regionalnej strategii postępowania z tzw. biofoulingiem, opartej m.in. na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w/s porastania kadłubów statków i łodzi rekreacyjnych oraz (3) jednolitemu monitoringowi gatunków obcych na potrzeby różnych aktów normatywnych.

Konferencja skierowana jest do decydentów na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym (np. do administracji morskiej i zajmującej się ochroną środowiska), a także do administracji lokalnej, władz portowych, stoczni, firm świadczących usługi czyszczenia kadłubów lub związanych z systemami przeciwporostowymi, firm żeglugowych, stowarzyszeń żeglarskich, a także do członków organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną środowiska oraz społeczności naukowej.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie:

https://mailchi.mp/3065ba8491d7/invitation-12534706?e=88f5953975

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Konferencji !

Zespół realizujący projekt w Uniwersytecie Gdańskim z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich:

dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG – kierownik

dr Dagmara Wójcik-Fudalewska

dr Joanna Hegele-Drywa

mgr Radosław Brzana

mgr Julia Tuszer-Kunc

 

NOWY PROJEKT ZEEOM dofinansowany w konkursie POLS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Projekt "Bentosowy przybrzeżny bufor przeciwdziałający ekstremom klimatycznym i eutrofizacji" (BUFFER) dr Sary Benelli z Uniwersytetu Gdańskiego trafił na listę rankingową zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu POLS. Konkurs kierowany jest do zagranicznych naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach naukowych.
 

W ostatnich dziesięcioleciach zrzuty ścieków i działalność człowieka w zakresie m. in. rolnictwa spowodowały kaskadę negatywnych skutków dla ekosystemów wodnych, od sieci rzecznych po strefy przybrzeżne – mówi dr Sara Benelli. – Głównym celem projektu BUFFER jest zbadanie wpływu interakcji pomiędzy anomaliami klimatycznymi i eutrofizacją na zdolność stref przydennych do przetwarzania i zatrzymywania składników odżywczych oraz ich powrotu do kolumny wody (tzw. bufor bentosowy). BUFFER przeanalizuje, czy i jak zdolność osadów do regulowania konsekwencji eutrofizacji jest zagrożona przez zmiany klimatu i wyjaśni mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska – dodaje.

Głównym miejscem realizacji badań w projekcie BUFFER będzie Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w Instytucie Oceanografii. Kierownikiem po stronie UG jest dr Sara Benelli, a opiekunem naukowym będzie dr hab. Urszula Janas, prof. UG. Badania będą prowadzone głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej jak również u wybrzeży Włoch i Norwegii na obszarach zagrożonych zarówno skutkami zmian klimatu jak i eutrofizacji. Kwota środków przyznanych na projekt to 878 220 PLN.

Congratulazioni !

Wyniki konkursu dostępne na stronie:  https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-16-wyniki-konkursu-pols

Dalsze informacje:

https://ug.edu.pl/news/pl/623/projekt-z-ug-zakwalifikowany-do-finansowania-w-ramach-konkursu-pols

 

PRACA DOKTORSKA Pani dr Ilony Kamińskiej z nagrodą PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani dr Ilona Kamińska znalazła się w gronie laureatów konkursu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”.

Zajęła 3 miejsce w kategorii rozprawy doktorskie z zakresu Nauka na rzecz lokalnej społeczności za pracę pt. Oszacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej zrealizowaną w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii.

Laureatce serdecznie gratulujemy !

Wyniki konkursu dostępne na stronie:

https://konkurs.psrp.org.pl/

 

WEBINARIUM projektu Blue Platform - "Innowacyjne technologie w akwakulturze"

17 listopada 2020, Online 

W ramach projektu BluePlatform 17 listopada odbyły się warsztaty online pod tytułem: Innowacyjne technologie w akwakulturze. Celem warsztatów było zaprezentowanie nowych trendów w innowacyjnej akwakulturze, ze szczególnym uwzględnieniem systemów recyrkulacyjnych (RAS), hodowli glonów i akwaponiki, jak również wsparcia rozwoju bardziej innowacyjnych technologii w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców, studentów, władz lokalnych, pracowników naukowych i specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi technologiami w akwakulturze, aktualnym stanem w regionie Morza Bałtyckiego globalnymi trendami, a także lokalnymi możliwości i wyzwaniami. W wydarzeniu wzięło udział ponad dwudziestu prelegentów i ponad siedemdziesięciu uczestników, w tym przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się akwakulturą, interesariusze z branży konsultingowej i B&R, przedstawiciele władz i administracji, uniwersytetów i instytutów badawczych, a także studenci akwakultury.

Program został podzielony na sesje tematyczne. Dzień rozpoczął się  sesją poświęconą aktualnemu stanowi technologii w akwakulturze w świecie oraz w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego. Druga sesja poświęcona była produktom zakończonego już projektu InnoAquaTech oraz możliwościom rozwoju systemów RAS i akwaponiki w regionie Morza Bałtyckiego, w tym bieżącym aktywnościom projektu AquaVIP - Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region. Ostatnia sesja warsztatów obejmowała dobre praktyki w różnych dziedzinach akwakultury: hodowlę glonów, hodowlę ryb w systemach RAS, hodowlę omułków, a także inicjatywy edukacyjne, komunikacyjne, marketingowe oraz dotyczące współpracy.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, owocne dyskusje i świetną atmosferę podczas warsztatów. W webinarium ze strony UG wzięli udział: Hanna Łądkowska, Koordynator Sieci SUBMARINER na Uniwersytecie Gdańskim, dr hab. Konrad Ocalewicz prof. UG, który poprowadził sesję dotyczącą dobrych praktyk w akwakulturze oraz wygłosił dwie prezentacje dotyczące: Global trends in aquaculture” oraz “Educational needs in relation to innovative and sustainable aquaculture”, dr Halina Kendzierska z prezentacją: “Potential of Crustacean Production in RAS in Pomerania, dr Aleksandra Zgrundo z prezentacją: “Macroalgae harvesting and cultivation practices in the Baltic Sea”, oraz dr hab. Adam Sokołowski prof. UG z prezentacją: Prospects for mussel farming in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea)”. Wydarzenie koordynowała Basia Dmochowska, Communication Officer projektu AquaVIP.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że wiedza i kompetencje zdobyte dzięki wydarzeniu zostaną wykorzystane w praktyce i zaowocują nowymi działaniami mającymi na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego Niebieskiej Biogospodarki, w tym nowe inwestycje w technologie akwakultury. W podsumowaniu warsztatów zaznaczono ogromny wkład prelegentów, który zostanie uwzględniony w przygotowywanym przez organizatorów dokumencie – Position paper on aquaculture technologies in BSR, który zostanie wykorzystany do dalszej promocji rozwoju zrównoważonej i innowacyjnej akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego.

Materiały powarsztatowe wraz z prezentacjami będą dostępne na stronie projektu BluePlatform:  https://www.submariner-network.eu/blue-platform

W przypadku pytań dotyczących działalności sieci SUBMARINER Network, nowych inicjatyw i projektów prosimy o kontakt z Hanną Łądkowska:  hanna.ladkowska@ug.edu.pl

W przypadku pytań lub uwag dotyczących warsztatu lub tworzonego dokumentu – Position paper on aquaculture technologies in BSR, prosimy o kontakt z Basią Dmochowską:  b.dmochowska@ug.edu.pl

 

KONFERENCJA Komisji Europejskiej "OUR BALTIC"

28 września 2020 godz. 9.00 - 15.10

- transmisja na żywo: https://events.pfl.be/baltic-conference/

 

DIAMENTOWY GRANT dla Pani Natalii Miernik

Studentka studiów II stopnia na kierunku Oceanografia Pani Natalia Miernik została wyróżniona nagrodą Diamentowy Grant na realizację projektu: Wpływ łąk podwodnych Zostera marina na aktywność bioturbacyjną makrofauny w różnych warunkach temperaturowych.

Pani Natalia Miernik pracę dyplomową przygotowuje pod opieką dr hab. Urszuli Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii.

Laureatce serdecznie gratulujemy !

Zapraszamy do zapoznania sie z informacją na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii: 

https://oig.ug.edu.pl/media/aktualnosci/98028/natalia_miernik_laureatka_diamentowego_grantu

 

OBRONY DOKTORSKIE

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 19 czerwca oraz 10 lipca odbyły sie obrony doktorskie naszych Koleżanek, przeprowadzone po raz pierwszy w sposób zdalny przy użyciu MS Teams.

 

W dniu 19 czerwca 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego nadała tytuł naukowy doktora Pani mgr Dagmarze Wójcik-Fudalewskiej za pracę pt. Krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym – specyfika funkcjonowania nierodzimego gatunku - w jęz. ang. Chinese mitten crab Eriocheir sinensis in the Gulf of Gdańsk and the Vistula Lagoon – specific functioning of a non-native species. Promotor pracy: dr hab. Monika Normant-Saremba, Prof. UG.

W dniu 10 lipca 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego nadała tytuł naukowy doktora Pani mgr Ilonie Kamińskiej za pracę pt. Oszacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej - w jęz. ang. Economic valuation of balancing the effects of eutrophication processes - regulating ecosystem services of the Gulf of Gdansk - obrona z wyróżnieniem. Promotor pracy: prof. dr hab. Anna Szaniawska, Promotor pomocniczy: prof. dr hab. Jacek Zaucha

W dniu 10 lipca 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego nadała tytuł naukowy doktora Pani mgr Agnieszce Kąkol za pracę pt. Wpływ struktury populacji i czynników środowiskowych na zawartość hydroksyproliny i kolagenu w skorupiakach bałtyckich - w jęz. ang. The influence of population structure and environmental factors on the hydroxyproline and collagen level in Baltic crustaceansPromotor pracy: prof. dr hab. Anna Szaniawska.

 

Serdecznie gratulujemy !

 

"AquaVIP –  wzmocnienie akwakultury w regionie Południowego Bałtyku"

- informacja prasowa Barbara Dmochowska, AquaVIP Communication Officer

 

Polityka Błękitnego Wzrostu Komisji Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego określa akwakulturę jako jeden z najbardziej obiecujących sektorów gospodarki morskiej pod względem rozwoju i potencjału zatrudnienia. Na obszarze Południowego Bałtyku wciąż jednak akwakultura nie jest szeroko rozwiniętym sektorem. Widząc potrzebę zmiany sytuacji, rozpoczęliśmy w styczniu 2020 roku realizację projektu AquaVIP – Wirtualna platforma rozwoju kariery w akwakulturze dla regionu Południowego Bałtyku (program Interreg Południowy Bałtyk), który ma na celu wzmocnienie sektora akwakultury w regionie.

W rozwoju innowacyjnej akwakultury w naszym regionie kluczowe znaczenie ma wzrost kompetencji i wiedzy na poziomie lokalnym. W sektorze istnieje duże zapotrzebowanie zarówno na wysoko wykwalifikowany personel jak i wiedzę na temat nowoczesnej akwakultury. Na tych działaniach skoncentruje się trzyletni projekt AquaVIP koordynowany przez Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie, z uczestnictwem Uniwersytetu w Rostocku, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Kłajpedzie.

Partnerzy projektu AquaVIP posiadają różnorodne kompetencje w innowacyjnej akwakulturze, w tym doświadczenie w akwaponice, uprawie mikroglonów oraz hodowli ryb i skorupiaków w systemach zwrotnego obiegu wody. Na bazie tych doświadczeń projekt podejmie działania w zakresie szkolenia studentów i specjalistów w sektorze, w celu zwiększenia kompetencji kadry, podwyższenia zdolności biznesowych, a ostatecznie wpływu na rynek akwakultury w regionie Południowego Bałtyku. W projekcie AquaVIP zajmiemy się również analizą najlepszych praktyk, wymianą wiedzy i doświadczeń związanych z zasobami ludzkimi w niebieskiej i zielonej gospodarce w sektorze akwakultury, współpracą z partnerami, w celu wspólnego opracowywania i testowania metod i narzędzi zwiększających potencjał zasobów ludzkich W ramach realizacji projektu powstanie również międzynarodowa sieć organizacji realizujących tę samą misję w celu ułatwienia współpracy międzysektorowej.

Aktywności projektowe będą bazowały na pracach eksperymentalnych realizowanych w jednostkach partnerskich projektu. Przewidzianych jest dziewięć eksperymentów uwzględniających: stworzenie sztucznych łańcuchów pokarmowych dla hodowli larw ryb, hodowlę krewetek Litopenaeus vannamei oraz mikroglonów w laboratoryjnym systemie akwaponicznym, badanie wzrostu i wartości odżywczej krewetek Litopenaeus vannamei oraz krewetek bałtyckich hodowanych w laboratoryjnym systemie zwrotnego obiegu wody, optymalizację technologii zwrotnego obiegu wody dla krewetek, nową koncepcję „wieży krewetkowej”, zastosowanie wody słonawej w hodowlach ryb słodkowodnych w systemach zwrotnego obiegu wody, wykorzystanie solanki geotermalnej do zasolenia wody w systemie zwrotnego obiegu wody, technologię hodowli dafnii i wykorzystanie jako żywej paszy dla ryb.

Intencją autorów projektu AquaVIP jest stworzenie silnej bazy do wzmocnienia programów akwakultury na uniwersytetach, zapewnienie praktycznych doświadczeń i eksperymentów hodowlanych dla społeczności akademickich czy zainteresowanych przedsiębiorców, jak również warunków do zmian na rynku pracy we współpracy z sektorem gospodarczym i administracją. Innowacyjna akwakultura przyniesie korzyści przedsiębiorstwom w naszym regionie i społeczeństwu poprzez zapewnienie zdrowej, bezpiecznej i produkowanej regionalnie żywności wysokiej jakości. Zastosowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technologii produkcji otworzy również nowe rynki międzynarodowe, zapewniając dalsze miejsca pracy i możliwości inwestycyjne w regionie Południowego Bałtyku.

 

Partnerzy projektu:

Koordynator projektu: Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie (Litwa)

Partnerzy: Uniwersytet w Rostoku (Niemcy), Uniwersytet Gdański (Polska), Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)

Partnerzy Stowarzyszeni: Bundesverband Aquakultur e.V (Niemcy), Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego (Polska), Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (Polska), Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund, Guldborgsund Kommune (Dania), Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (Litwa), Aquacopa GmbH (Niemcy), Šilutės žemės ūkio mokykla (Litwa)

Okres realizacji projektu:

01.01.2020 – 31.12.2022

Źródło finansowania projektu: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Południowy Bałtyk STHB.0401.00-LT-0145/18-00

Kontakt:

Kierownik projektu AquaVIP UG – Hanna Łądkowska,  hanna.ladkowska@ug.edu.pl; Komunikacja – Basia Dmochowska,  b.dmochowska@ug.edu.pl

 

 

 

NAGRODA IM. DR. INŻ. JERZEGO MASŁOWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOTYCZĄCĄ BIOLOGII MORZA BAŁTYCKIEGO, OPUBLIKOWANĄ NA ŁAMACH CZASOPISMA Oceanological and Hydrobiological Studies W 2019 ROKU

 

Artykuł naukowy pt.: "Diet and feeding ecology of Eriocheir sinensis on the Polish coast of the Baltic Sea and in the Tagus Estuary, Portugal" (DOI:    https://doi.org/10.2478/ohs-2019-0021), którego współautorkami są mgr Dagmara Wójcik Fudalewska i dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, zdobył nagrodę im. dr. inż. Jerzego Masłowskiego dla za najlepszą pracę dotyczącą biologii Morza Bałtyckiego, opublikowaną na łamach czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies w 2019 roku.

Laureatkom serdecznie gratulujemy !

 

Spotkanie dwóch grup roboczych Międzynarodowej Rady Badań Morza

2-6 marca 2020, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia

 

W pierwszym tygodniu marca 2020 roku, w Instytucie Oceanografii, odbędzie się spotkanie dwóch grup roboczych Międzynarodowego Komitetu Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), tj. Working Group on Ballast and Other Ship Vectors (WGBOSV) oraz Working Group on Introductions and Transfers of Marine Organisms (WGITMO). Obie grupy składają się z ekspertów, którzy zajmują się badaniem gatunków obcych w środowisku morskim w bardzo szerokim kontekście. Spotkanie obu grup ICES jest organizowane w ramach projektu Interreg BSR COMPLETE pt.: „Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive alien species introduction by shipping”, którego celem jest wypracowanie spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego procedur służących zmniejszeniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski (  www.batliccomplete.com).

W obu grupach Polskę reprezentują dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG oraz dr Joanna Hegele-Drywa z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich.

 


Warsztaty projektu Blue Platform "Alignment of aquaculture legislation"

Zapraszamy do udziału w warsztatach projektu Blue Platform „Alignment of aquaculture legislation” organizowanych przez Finnish Environment Institute w dniach 6-7 lutego 2020 w Helsinkach. Celem warsztatów jest przegląd, porównanie i wystosowanie rekomendacji dla ustawodawstwa dotyczącego akwakultury w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego oraz znalezienie najlepszych praktyk prawnych.

Warsztaty są bezpłatne, ale wymagana jest rejestracja. Możliwość dofinansowanie kosztów podróży i zakwaterowania.

Rejestracja:  https://forms.gle/tj68gx2bE6q2rfy6A

Informacje praktyczne oraz program:

https://www.submariner-network.eu/events/288-blue-platform-workshop-alignment-of-aquaculture-legislation-1

W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o kontakt z:

Barbara Dmochowska (b.dmochowska@ug.edu.pl)

lub Hanna Łądkowska (hanna.ladkowska@ug.edu.pl)

 

Konferencja Producentów Ryb Łososiowatych oraz Technologiczne Targi Akwakultury

W dniach 17-18 października 2019 r. w hotelu Mercure w Gdyni odbyły się: Konferencja Producentów Ryb Łososiowatych oraz Technologiczne Targi Akwakultury (  http://www.targi.sprl.pl/pl/)

W czasie konferencji przedstawiono informacje o aktualnej sytuacji rynkowej w branży akwakulturowej, najnowsze rozwiązania w zakresie technologii w hodowli ryb, podsumowanie bieżącego stanu prawnego, jak również rozstrzygnięcia konkursów w ramach funduszy unijnych i perspektywy rozwoju gospodarstw w oparciu o najnowsze regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakład Ekofizjologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich reprezentowała Hanna Łądkowska, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych – partnera stowarzyszonego projektu InnoAquaTech, realizowanego w okresie 2016 - 2019 w Zakładzie. Prezentacje konferencyjne dostępne są na stronie SPRŁ:  http://sprl.pl/konferencje/konferencja-2019/prezentacje

Konferencja i targi stanowiły nie tylko źródło nowej wiedzy, ale również okazję do rozmów z organizatorami oraz uczestnikami wydarzenia, dotyczących współpracy w ramach obecnie realizowanego w Instytucie Oceanografii, pod kierunkiem prof. Katarzyny Palińskiej, projektu Blue Platform (Interreg Region Morza Bałtyckiego) oraz nowego projektu, który od przyszłego roku będzie realizowany w ZEEOM, pod kierunkiem Hanny Łądkowskiej, AquaVIP – Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region (Interreg Południowy Bałtyk).

Udział w konferencji sfinansowany został ze środków projektu Blue Platform – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Interreg BSR; C#003).

Informacji o projekcie udziela: Barbara Dmochowska, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów morskich, e-mail:  b.dmochowska@ug.edu.pl, tel.: 58 5236869

 

Aquaculture Europe 2019 „Our Future – growing from water”

W dniach 7-10 października odbyła się w Berlinie konferencja Aquaculture Europe 2019, pod tytułem „Our Future – growing from water”.

Aquaculture Europe to rokrocznie największe wydarzenie w branży akwakultury w Europie. Tegoroczna konferencja w liczbach to ponad 2700 uczestników z 85 krajów, 56 sesji tematycznych oraz ponad 1000 abstraktów przedstawionych w formie prezentacji i posterów na tematy dotyczące hodowli ryb, skorupiaków, glonów, mięczaków, systemów zintegrowanych, recyrkulacyjnych, akwaponiki, różnorodnych rozwiązań technologicznych, energetyki, pasz, dobrostanu zwierząt, chorób, rozrodu, genetyki, modelowania, zmian klimatycznych, polityki, prawodawstwa, zarządzania, przetwórstwa, rynku, marketingu produktów, certyfikacji i wielu, wielu innych.

Reprezentacja  Zakładu Ekofizjologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w składzie: prof. Monika Normant-Saremba, Hanna Łądkowska oraz Barbara Dmochowska przedstawiła prezentację pod tytułem: „From larvae to plate – an experimental land-based RAS culture of Litopeanaeus vannamei in Poland oraz poster: „RAS shrimps potential on the Pomeranian market”, stanowiące podsumowanie wyników badań wykonanych w ramach projektu InnoAquaTech, realizowanego w ZEEOM w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk do końca lipca bieżącego roku pod kierunkiem Hanny Łądkowskiej.

Konferencji towarzyszyły również inne branżowe wydarzenia, jak na przykład warsztaty EuroShrimp (  https://euroshrimp.net), szczególnie interesujące dla naszej reprezentacji, na których prezentowano doświadczenia związane ze zrównoważoną hodowlą krewetek i jej rozwojem. Warsztaty wskazały na bardzo duże zainteresowanie tematem i szybkim rozwojem innowacyjnych rozwiązań, i wdrożeń w hodowli skorupiaków.

Wszystkich chętnych do zapoznania się z wynikami projektu zachęcamy do odwiedzenia strony projektu:  https://www.submariner-network.eu/innoaquatech oraz strony poświęconej polskiemu pilotażowi i hodowli krewetki białej:  https://krewetka.ug.edu.pl/. Równocześnie informujemy, iż wyniki projektu InnoAquaTech, jak również innych projektów realizowanych w ramach programów Interreg Południowy Bałtyk oraz Interreg Obszar Morza Bałtyckiego w zakresie ‘błękitnej’ bio-ekonomii dostarczamy zainteresowanym środowiskom poprzez projekt Blue Platform realizowany w Instytucie Oceanografii pod przewodnictwem prof. Katarzyny Palińskiej:  https://www.submariner-network.eu/blue-platform

Udział w konferencji sfinansowany został ze środków projektu Blue Platform – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Interreg BSR; C#003).

Informacji o projekcie udziela: Barbara Dmochowska, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów morskich, e-mail:  b.dmochowska@ug.edu.pl, tel.: 58 5236869

Semianarium projektu COMPLETE, Gdynia, 12/09/2019

Wody balastowe i kadłuby statków - spójne procedury dla regionu Morza Bałtyckiego służące zmniejszeniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski

Zapraszamy do zapoznania sie z relacją na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii: 

https://oig.ug.edu.pl/media/aktualnosci/90535/spotkanie_dla_interesariuszy_projektu_complete_w_instytucie_oceanografii_w_gdyni

 

 

Nowy projekt ZEEOM

AquaVIP - Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w Regionie Południowego Bałtyku został wybrany do finansowania w 6. konkursie Programu INTERREG South Baltic

Dalsze informacje:

https://oig.ug.edu.pl/media/aktualnosci/88962/projekt_z_wydzialu_oceanografii_i_geografii_wsrod_dziewieciu_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_programu_interreg_poludniowy_baltyk

 

 

Portal poświęcony hodowli krewetki białej w systemie zwrotnego obiegu wody (RAS)

Zapraszamy do odwiedzenia portalu opracowanego w projekcie InnoAquaTech z ilustracją pierwszej w Polsce pilotażowej hodowli Litopenaeus vannamei przeprowadzonej w laboratoriach hodowlanych Zakladu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich. 

https://krewetka.ug.edu.pl/

 

 

"Nie tygrysia i królewska, a bałtycka. Krewetka, którą spotkasz w polskich wodach"

- rozmowa z dr hab. Urszulą Janas prof. nadzw. opublikowana na portalu WP Turystyka (04-07-2019)

 

https://turystyka.wp.pl/nie-tygrysia-i-krolewska-a-baltycka-krewetka-ktora-spotkasz-w-polskich-wodach-6398906383902849a

Zaprszamy do zapoznania sie z artykułem !

 

 

Szkoła letnia, Gdynia, 17-19/09/2018

W kierunku hodowli skorupiaków: Innowacyjna akwakultura – krewetka biała – Litopenaeus vannamei

 

Zapraszamy do zapoznania sie z relacją !

Żywność pochodząca z hodowli jest naszą codziennością. Mimo, iż stajemy się coraz częstszymi konsumentami produktów z akwakultury, rzadko pochodzą one z naszego rynku i mało o nich wiemy, szczególnie gdy chodzi o produkcję skorupiaków. Produkcja ta ma głównie miejsce na kontynencie azjatyckim. Z roku na rok powstają jednak farmy krewetek w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, które zaspokajają potrzeby lokalnych rynków. Jednak kraje regionu Południowego Bałtyku, w tym Polska wciąż nie odgrywają większej roli w tym sektorze.

Aby zmienić obecny stan zespół z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego podjął temat akwakultury skorupiaków w aspekcie potencjału rozwojowego tej branży na bazie połączenia nowych gatunków i technologii. Temat realizowany jest w ramach projektu InnoAquaTech – „Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnej i zrównoważonej akwakultury” („Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area”), finansowanego ze środków UE, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Południowy Bałtyk

Ponieważ celem projektu jest zwiększenie innowacyjnego potencjału gospodarki opartej na wykorzystaniu zasobów morza w regionie Południowego Bałtyku poprzez transfer technologii dla akwakultury, jak również zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom w regionie dostępu do wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie, w dniach 17-19 września 2018 w Instytucie Oceanografii UG odbyła się szkoła letnia: Innowacyjna akwakultura – krewetka biała – Litopenaeus vannamei.

Szkoła kierowana była do przedsiębiorców z dziedziny akwakultury, potencjalnych inwestorów i specjalistów, którzy są zainteresowani technologią systemów recyrkulacyjnych RAS (Recirculatiang Aquaculture Systems) oraz hodowlą skorupiaków. Łącznie wzięło w niej udział ponad trzydzieści osób: przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z Warszawy, Łodzi, Ostródy oraz Trójmiasta oraz pracownicy uniwersytetów, laboratoriów specjalistycznych i instytutów badawczych z Poznania, Szczecina, Puław, Olsztyna oraz Trójmiasta. Uczestnicy byli przedstawicielami różnorodnych branż, jak akwakultura w tym żywienie, consulting, sprzęt i urządzenia hodowlane, transport ryb, rybactwo, jak również farmacja, weterynaria, produkcja zwierzęca, przemysł paszowy (w tym suplementy w żywieniu), ekonomika produktu, akwarystyka, modelowanie biznesowe, import i dystrybucja owoców morza oraz branża IT.

Prezentacje, warsztaty laboratoryjne oraz dyskusje prowadził interdyscyplinarny zespół złożony z prywatnych przedsiębiorców i praktyków oraz ekspertów współpracujących w ramach projektu InnoAquaTech z Morskiego Instytutu Rybackiego PIB, Uniwersytetu w Rostoku, Duńskiego Instytutu Technologicznego, Parku Technologicznego w Kłajpedzie oraz gospodarze z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Program szkoły podzielono na sesje tematyczne, rozpoczynając od zajęć wykładowych oraz laboratorium praktycznego na temat skorupiaków obecnych na rynku polskim. Kolejna sesja poświęcona była akwakulturze w systemach RAS. W czasie tej sesji uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z zakładaniem hodowli, jak obowiązujące prawo, koszty, obecny stan zaawansowania technologicznego oraz perspektywami rozwoju, zasadami projektowania i wykonania instalacji w tym filtrów w systemach recyrkulacyjnych oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi podstawowych parametrów jakości wody w hodowli krewetki białej w systemach lądowych.

Pierwszego dnia rozpoczęto również, kontynuowaną kolejnego dnia, sesję autoprezentacji uczestników, gdzie zaprezentowano własne działania związane z akwakulturą oraz potencjalne projekty związane z hodowlą krewetek, w tym dotyczące technologii RAS, zautomatyzowania hodowli, możliwości produkcji krewetek w skali przemysłowej, doświadczeń w zakresie importu i dystrybucji owoców morza na rynku polskim, hodowli krewetek bez użycia antybiotyków, żywienia organizmów morskich, consultingu oraz działań biznesowych w zakresie akwakultury, jak również działalności uniwersytetów oraz instytutów badawczych w zakresie akwakultury, chorób zwierząt hodowlanych, w tym krewetki białej oraz zastosowania innowacyjnych form przeciwdziałania chorobom w akwakulturze.

Dzięki sesjom poświęconym autoprezentacji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością współuczestników, co mamy nadzieję zaowocuje przyszłą współpracą. Ponadto wszyscy odwiedzili laboratorium hodowlane IOUG RAS, w którym odbywa się drugi eksperyment hodowlany krewetki białej.

Sesja rozpoczynająca drugi dzień szkoły letniej poświęcona była praktycznym aspektom hodowli w systemie RAS. Przedstawione zostały wyniki projektu InnoAquaTech w zakresie hodowli krewetki białej jak również w zakresie badań laboratoryjnych nad hodowaną krewetką. Uczestnicy szkoły mieli również możliwość zapoznania się z wymogami formalnymi oraz praktycznymi związanymi z importem żywych zwierząt do hodowli. Przedstawiono program paszowy dla krewetek oraz zagadnienia związane z chorobami i zmianami patologicznymi u morskich bezkręgowców hodowlanych. W tej sesji uczestnicy zapoznali się również z innowacyjnymi systemami recyrkulacyjnymi funkcjonującymi w hodowlach pstrągowych prosperujących w naszym regionie.

Kolejna sesja została poświęcona krewetkom na rynku. Przedstawiono uwarunkowania rynkowe dla przyszłej krajowej produkcji krewetek ciepłowodnych oraz identyfikację gatunków owoców morza różnymi technikami. Wieczorem uczestnicy wzięli udział w warsztatach kulinarnych z krewetką w roli głównej. Warsztaty w szczególny sposób zwróciły uwagę na możliwości wykorzystania potencjału tego gatunku wśród konsumentów.

Ostatni dzień szkoły rozpoczął się panelem dyskusyjnym na temat ekonomiki produkcji krewetki, a następnie miała miejsce sesja dotycząca doświadczeń z realizacji badań pilotażowych przez partnerów zagranicznych projektu, pracujących nad bardzo innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie akwaponiki w Niemczech, produkcji ryb i mikroglonów w Dani oraz wykorzystania energii geotermalnej w akwakulturze krewetki białej na Litwie.

Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i mamy nadzieje, iż przekazane w jego trakcie wiedza i kompetencje zostaną wykorzystane, zaowocują nowymi działaniami zmierzającymi do zwiększenie innowacyjnego potencjału gospodarki, w tym nowymi inwestycjami. Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie, owocne dyskusje oraz wspaniałą atmosferę w trakcie zajęć.

Więcej informacji na temat projektu InnoAquaTech możecie Państwo znaleźć na stronie: www.innoaquatech.eu

Kierownik projektu InnoAquaTech na UG: Hanna Łądkowska, ocehl@ug.edu.pl

Informacje na temat projektu InnoAquaTech: Basia Dmochowska, ocebd@ug.edu.pl

Autor tekstu: Basia Dmochowska, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański, ocebd@ug.edu.pl

 

 

"NA FALI" - Majówka w "EXPERYMENCIE" 2018

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich zaprasza do odwiedzenia wystawy przygotowanej przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w dniach: 28 kwietnia - 6 maja 2018 r. oraz wysłuchania wykładu dr Haliny Kendzierskiej, który odbędzie się:

29.04.2018  NIEDZIELA

godz. 12:30, 15:50

Wykład experta: RAS krewetkę proszę! Pierwsza eksperymentalna hodowla krewetek w Polsce.

 

 

 

Rozpoczęła się pierwsza w Polsce eksperymentalna hodowla krewetki białej Litopenaeus vannamei

W dniu 16 listopada b.r. ruszyła pilotażowa hodowla krewetki białej w zamkniętym systemie recyrkulacyjnym (RAS). Badania laboratoryjne realizowane w pilotażu mają na celu wykazanie, iż system RAS, jest rozwiązaniem zrównoważonym oraz mającym potencjał podniesienia świadomości w zakresie korzyści ekonomicznych i środowiskowych związanych z produkcją krewetek na Pomorzu. Wybrana do badań Pacyficzna krewetka biała Litopenaeus vannamei jest najczęściej spotykanym gatunkiem krewetek w hodowli na półkuli zachodniej. W ramach badania pilotażowego przeprowadzone zostaną eksperymenty dotyczące wzrostu oraz wartości odżywczej krewetki białej hodowanej w warunkach laboratoryjnych, w systemie recyrkulacyjnym. Krewetki młodociane do hodowli o masie 1-5g (stadium PL) sprowadzono z Florydy. Obecne krewetki mają średnio 47 mm i 0,624g.

Pilotaż prowadzony jest w laboratoriach hodowlanych Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu InnoAquaTech “Cross-border development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area (https://www.submariner-network.eu/projects/innoaquatech).

W skład zespołu realizującego pilotaż wchodzą: Barbara Dmochowska, dr Halina Kendzierska, Hanna Łądkowska, dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw. oraz Patrycja Nowakowska.

Projekt jest współfinansowany z programu Południowy Bałtyk, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zaproszenie na wykład - 26.10.2017

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich zaprasza pracowników, doktorantów oraz studentów na wykłady dr Vykintas Baublys z Vytautas Magnus University na Litwie:

"Bioinformatics – managing scientific data"

“Exchange studies and research in Vytautas Magnus University in Kaunas (Lithuania)”

Wykłady odbedą się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Ekspozycyjnej IO UG

 

Serdecznie zapraszamy !!!