Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

kontaktować się mailowo:

urszula.janas@ug.edu.pl

SEMESTR LETNI 2018/2019

WYKŁADOWCA

POKÓJ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

dr hab. Urszula Janas, prof. nadzw.

Proszę kontaktować się mailowo:

urszula.janas@ug.edu.pl

467

 

11.30 - 12.30

11.30 - 12.30

 

 

dr hab. Monika Normant, prof. nadzw.

Proszę kontaktować się mailowo:

ocemn@ug.edu.pl

468

12.00 - 13.00

 

12.00 - 13.00

 

 

dr Halina Kendzierska

470

 

 

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

 

mgr Dagmara Wójcik-Fudalewska

466

 

09.00 - 10.00

 

11.00 - 12.00

 

mgr Radosław Brzana

465

12.00 - 13.00

 

12.00 - 13.00

mgr Marta Tykarska

470

12.00 - 13.00

 

 

11.00 - 12.00

 

 

 

Ostatnia zmiana: 25/03/2019 09:51