Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

 

Proponowane tematy prac dyplomowych licencjackich

dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku OCEANOGRAFIA w cyklu kształcenia 2018–2021

 

Lp.

Temat pracy

Imię i nazwisko Promotora

Adres e-mail Promotora

Zakład

Oceanografia biologiczna

1

Czy u zmieraczków z Zatoki Gdańskiej występuje zjawisko interseksualizmu?

dr hab. Urszula Janas

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Urszula.janas@ug.edu.pl

(prośba do studentów o kontakt mailowy i rozmowę zanim zapiszą się na wybrany temat)

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

2

Czy nowe krewetki rozszerzają swój zasięg występowania w Zatoce Gdańskiej?

dr hab. Urszula Janas

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Urszula.janas@ug.edu.pl

(prośba do studentów o kontakt mailowy i rozmowę zanim zapiszą się na wybrany temat)

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

3

Temat dotyczący zoobentosu po dyskusji ze studentem

dr hab. Urszula Janas

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Urszula.janas@ug.edu.pl

(prośba do studentów o kontakt mailowy i rozmowę zanim zapiszą się na wybrany temat)

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

4

Zmiany występujące na pancerzu kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (Gould, 1841) z Zalewu Wiślanego

dr hab. Monika Normant-Saremba

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

monika.normant@ug.edu.pl

 

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

5

Wpływ drapieżnika (np. krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis) na zachowanie małża Rangia cuneata

dr hab. Monika Normant-Saremba

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

monika.normant@ug.edu.pl

 

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

6

Preferencje siedliskowe obcego gatunku skorupiaka Sinelobus vanhaareni Bamber, 2014 z Zatoki Gdańskiej

dr Joanna Hegele-Drywa

joanna.hegele-drywa@ug.edu.pl

 

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

7

Rangia cuneata – nowy element w ekosystemie Delty Wisły - Zuzanna Czenczek

dr Halina Kendzierska

Halina.kendzierska@ug.edu.pl

 

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

 

 

dla studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Akwakultura - Biznes i Technologia w cyklu kształcenia 2018–2021

 

Lp.

Temat pracy

Imię i nazwisko Promotora

Adres e-mail Promotora

Zakład

Akwakultura - Biznes i Technologia

1

Skorupiaki w akwakulturze multi-troficznej

dr hab. Monika Normant-Saremba

profesor Uniwersyetu Gdańskiego

monika.normant@ug.edu.pl

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

2

Wykorzystanie skorupiaków występujących w Morzu Bałtyckim w akwakulturze

dr hab. Urszula Janas

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Urszula.janas@ug.edu.pl

(prośba do studentów o kontakt mailowy i rozmowę zanim zapiszą się na wybrany temat)

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich