Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Publikacje:

strony: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Rok wydania:  1988
Tytuł:  Energy content in relation to the population dynamics of Mysis mixta (Lilljeborg) from the Southern Baltic
Nazwiska autorów:  Wiktor K., Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Kieler Meeresforsch., Sonderh. 6
Strony/Typ:  154-161
Rok wydania:  1988
Tytuł:  Respiration, ventilation and circulation under hypoxia in the glacial Saduria ( Mesidotea) entomon (L.)
Nazwiska autorów:  Hagerman L., Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Mar. Ecol. Prog. Ser. 47
Strony/Typ:  55-63
Rok wydania:  1988
Tytuł:  Sezonowe zmiany wartości energetycznej i zawartości lipidów u samic i samców Mytilus edulis L. Z Zatoki Gdańskiej
Nazwiska autorów:  Brudkowska J., Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Studia i Mater. Oceanol. 54, Chemia morza (8)
Strony/Typ:  165-177
Rok wydania:  1988
Tytuł:  The daily and seasonal locomotory activity pattern of Crangon crangon (L.) (Crustacea) from the Gulf of Gdansk
Nazwiska autorów:  Szaniawska A., Wołowicz M.
Wydawnictwo:  Pol.Arch.Hydrobiol, 1
Strony/Typ:  55-63
Rok wydania:  1988
Tytuł:  Variations in energy and lipid content in Mytilus edulis from the Gulf of Gdansk
Nazwiska autorów:  Pazikowska G., Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Oceanologia, 25
Strony/Typ:  99-107
Rok wydania:  1986
Tytuł:  Behaviour, tolerance and anaerobic metabolism under hypoxia in the brackish water shrimp Crangon crangon
Nazwiska autorów:  Hagerman L., Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Mar. Ecol. Prog. Ser. 43
Strony/Typ:  125-132
Rok wydania:  1986
Tytuł:  Calorific value, lipid content and radioactivity of common species from Hornsund, Southwest Spitsbergen
Nazwiska autorów:  Wołowicz M., Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Polar Research 4
Strony/Typ:  79-84
Rok wydania:  1986
Tytuł:  Changes in the energy content of common species from Hornsund, Southwest Spitsbergen
Nazwiska autorów:  Hagerman L., Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Polar Research, 4
Strony/Typ:  85-90
Rok wydania:  1986
Tytuł:  Energetic values of the body of Macoma balthica L. from the Gulf of Gdansk
Nazwiska autorów:  Szaniawska A., Wołowicz M., Wenne R.
Wydawnictwo:  Oceanologia, 24
Strony/Typ:  56-62
Rok wydania:  1986
Tytuł:  Energy values of Onisimus littoralis (Amphipoda) from Hornsund (S-W Spitsbergen)
Nazwiska autorów:  Szaniawska A., Wołowicz M.
Wydawnictwo:  Oceanografia, 11
Strony/Typ:  99-103