Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Publikacje:

strony: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Rok wydania:  1986
Tytuł:  Sezonowe zmiany wartości energetycznych Neomysis integer (Leach) w Zatoce Gdanskiej
Nazwiska autorów:  Szaniawska A., Wiktor K., Jaruszewska-Nasińska G.
Wydawnictwo:  Oceanografia, 11
Strony/Typ:  75-97
Rok wydania:  1985
Tytuł:  Toxic effect and accumulation of cadmium by common shrimp (Crangon crangon, Decapoda, Natantia)
Nazwiska autorów:  Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Oceanologia, 22
Strony/Typ:  51-62
Rok wydania:  1984
Tytuł:  Calorific value of Palaemon adspersus (Rathke, 1837) as an element of ecological investigations
Nazwiska autorów:  Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Limnologica, 15 (2)
Strony/Typ:  547-553
Rok wydania:  1984
Tytuł:  Seasonal changes in weight and energy content in the Crangon crangon population of Gdansk Bay
Nazwiska autorów:  Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Ophelia, 3
Strony/Typ:  247-251
Rok wydania:  1984
Tytuł:  Seasonal changes of an oxygen consumption by Crangon crangon L. (Crustacea, Natantia) in the Gulf of Gdansk
Nazwiska autorów:  Szaniawska A., Wołowicz M.
Wydawnictwo:  Oceanologia, 19
Strony/Typ:  117-126
Rok wydania:  1983
Tytuł:  Seasonal changes in energy content of Crangon crangon L. (Crustacea, Decapoda)
Nazwiska autorów:  Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Pol. Arch. Hydrobiol., 30
Strony/Typ:  45-56
Rok wydania:  1982
Tytuł:  A comparison of the energetic values of Crangon crangon (L.) and of Palaemon adspersus (Rathke) - (Crustacea. Decapoda) in the Bay of Gdansk
Nazwiska autorów:  Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Oceanografia, 9
Strony/Typ:  81-92
Rok wydania:  1980
Tytuł:  Oxygen consumption in Crangon crangon L. (Crustacea, Natantia) in dependence on temperature and body weight
Nazwiska autorów:  Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Pol. Arch. Hydrobiol., 27 (3)
Strony/Typ:  365-375
Rok wydania:  1977
Tytuł:  Skład i sezonowe zmiany zooplanktonu Zatoki Puckiej właściwej w 1973 i 1974 roku
Nazwiska autorów:  Szaniawska A.
Wydawnictwo:  Oceanografia, 5
Strony/Typ:  79-101