Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Realizowane prace magisterskie

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Oceanografia

 

Plewniak Martyna, 2019

Wykorzystanie Rangia cuneata jako potencjalnego filtra biologicznego

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

 

Nowakowska Patrycja, 2019

Tempo podstawowych procesów fizjologicznych i bilans energetyczny krewetki białej Litopenaeus vannamei w zależności od rodzaju konsumowanego pokarmu

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

 

Mincer Justyna, 2019

Rozprzestrzenianie się krewetki orientalnej Palaemon macrodactylus w Zatoce Gdańskiej

opiekun naukowy: Urszula Janas prof. nadzw.