Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Kierownik: dr hab. Urszula Janas

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

tel. 58 523 68 67 w. 6867

e-mail: urszula.janas@ug.edu.pl

Sekretariat: dr hab. Aldona Dobrzycka-Krahel

tel. 58 523 68 72 w. 6872

 

Profesorowie:

Profesorowie uczelni:

Adiunkci:

Pracownicy naukowo-techniczni i techniczni:

Pracownicy administracyjni:

Doktoranci: