Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Kierownik: dr hab. Urszula Janas

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

tel. 58 523 68 67 w. 6867

e-mail: urszula.janas@ug.edu.pl

Sekretariat

tel. 58 523 68 69 w. 6869

 

Profesorowie:

Profesorowie uczelni:

Adiunkci:

Pracownicy naukowo-techniczni i techniczni:

Pracownicy administracyjni:

Doktoranci: