Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

Zrealizowane prace licencjackie

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Oceanografia

 

Czmajduch Karolina, 2022

Charakterystyka krewetki białej Penaeus vannamei Bonne, 1931 z hodowli w warunkach eksperymentalnych.

opiekun naukowy: dr Halina Kendzierska

recenzent: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

 

Zimoch Agnieszka, 2022

Charakterystyka nierodzimego zmieraczka Platorchestia platensis z wybrzeży Zatoki Puckiej.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr Halina Kendzierska

 

Małgorzata Szałęga, 2021 

Zmiany występujące na egzoszkielecie kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853) z Zalewu Wiślanego  

opiekun naukowy: prof. dr hab. Monika Normant-Saremba 

recenzent: dr Joanna Hegele-Drywa

 

Marlena Mordec, 2021 

Wpływ kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis na zachowanie małża Rangia cuneata 

opiekun naukowy: prof. dr hab. Monika Normant-Saremba 

recenzent: dr Joanna Hegele-Drywa 

 

Bogdanowicz Jakub, 2021

Czy nowe krewetki rozszerzają swój zasięg występowania w Zatoce Gdańskiej?

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr Halina Kendzierska

 

Czenczek Zuzanna, 2021

Rangia cuneata – nowy element w ekosystemie Delty Wisły.

opiekun naukowy: dr Halina Kendzierska

recenzent: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

 

Styrcz-Oleksiak Kamila, 2020

Sezonowe zmiany w makrozoobentosie Zatoki Puckiej w 2015 roku

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr Halina Kendzierska

 

Spiralski Filip, 2020

Przystosowania podwoika bałtyckiego Idotea balthica do życia na roślinach – pomoc czy przeszkoda w zmieniającym się środowisku?

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr Halina Kendzierska

 

Miernik Natalia, 2019

Różnorodność  biologiczna makrofauny łąk podwodnych Zostera marina występujących na Długiej Mieliźnie w 2017 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr hab. Monika Kędra prof. IO PAN

 

Gintowt Michał, 2019

Makrozoobentos na dnie kamienistym w rejonie Klifu Orłowskiego

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr Halina Kendzierska

 

Magdalena Pawluk, 2018

Struktura wielkości i płci osobników Rhithropanopeus harrisii  (Gould, 1841) z Zalewu Wiślanego z 2016 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

 

Wiktoria Rajewicz, 2018

Produkcja krewetki Litopenaeus vannamei w zamkniętych systemach akwakulturowych w Europie.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

 

Michalina Ścibik, 2018

Uszkodzenia występujące na pancerzu krabika amerykańskiego  Rhithropanopeus harrisii  (Gould, 1841) z Zalewu Wiślanego.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw.

 

Zofia Nuc, 2017

Struktura wielkości, płci oraz kondycja osobników Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) z Zatoki Puckiej w lipcu 2016 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Patrycja Nowakowska, 2017

Agresja wewnątrzgatunkowa u krabika amerykańskiego Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841).

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Tomasz Ling, 2017

Charakterystyka osobników Radix balthica z Zatoki Puckiej w lipcu 2016 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant–Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

 

Elżbieta Kobryń, 2017

Struktura wielkości nierodzimego obunoga Melita nitida Smith 1873 w Porcie Gdynia w październiku 2014 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant–Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr hab. Luiza Bielecka prof. nadzw.

 

Justyna Koszela, 2016

Wpływ zasolenia na wzrost krabika amerykańskiego Rhithropanopeus harrisii (Gould,1841).

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant–Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Dagmara Kulasa, 2016

Struktura wielkości, płci oraz kondycja osobników Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) z Zatoki Puckiej w lipcu 2014 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant–Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Julia Tuszer, 2016

Zmiany występujące na pancerzu krabika amerykańskiego Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) z Zatoki Gdańskiej.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant–Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Marta Słomińska, 2016

Małe ślimaki, duże znaczenie.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: dr hab. Monika Normant–Saremba prof. nadzw.

 

Klaudia Świacka, 2016

Bioakumulacja diklofenaku przez Mytilus trossulus (Gould, 1890) z Zatoki Gdańskiej.

opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Szaniawska

recenzent: dr Magdalena Caban

 

Alicja Zielińska, 2015

Czy zmieraczek plażowy Talitrus saltator powinien żyć na polskich plażach?

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

 

Beata Tutak, 2015

Charakterystyka osobników krewetki orientalnej Palaemon macrodactylus – nowego gatunku w Morzu Bałtyckim.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

 

Malwina Kubińska, 2015

Występowanie wzorów na pancerzu krabika amerykańskiego Rhitropanopeus harrisii z Zatoki Puckiej w lipcu 2013 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Kamil Modrzewski, 2015

Rozmieszczenie raka sygnałowego Pacifastacus leniusculus  (Dana, 1852) w Polsce.

opiekun naukowy: dr Aldona Dobrzycka-Krahel

recenzent: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

 

Marta Lecka, 2015

Występowanie i płodność samic krabika amerykańskiego Rhitropanopeus harrisii  w Zatoce Puckiej w lipcu 2013.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Ilona Sawiuk, 2015

Strefa przybrzeżna Zatoki Puckiej – ważny funkcjonalny element środowiska czy miejsce rekreacji?

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: dr Tomasz Zarzycki

 

Paulina Stosik, 2015

Występowanie i charakterystyka osobników krabika amerykańskiego Rhitropanopeus harrisii z Zatoki Puckiej w lipcu 2013.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Godspodarka wodna i ochrona zasobów wód

 

Kamila Żołądkiewicz, 2020

Wpływ rozwoju gospodarczego na obszar Natura 2000 Ławica Słupska

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, Prof. UG

 

Patryk Boczar, 2018

Graniczna linia ochrony jako zapewnienie bezpieczeństwa brzegu w pasie technicznym.

opiekun naukowy: dr Tomasz Zarzycki

recenzent: dr Maria Rucińska-Zjadacz

 

Krzysztof Mierzyński, 2018

Rozwój portów w rejonie Zatoki Gdańskiej, a gatunki obce.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: dr Tomasz Zarzycki

 

Bartosz Sztachelski, 2018

Wpływ wydobycia ropy naftowej na środowisko.

opiekun naukowy: dr Tomasz Zarzycki

recenzent: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.