Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich

 

Zrealizowane prace magisterskie

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Oceanografia

 

Styrcz-Olesiak Kamila, 2022

Sezonowe zmiany struktury i funkcjonalności zespołów bentosowych w strefie przybrzeżnej Zatoki Puckiej.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr Halina Kendzierska

 

Krzemińska Paulina, 2021

Porastanie i potencjał rozprzestrzeniania organizmów nierodzimych na kadłubach jednostek rekreacyjnych w rejonie Zatoki Gdańskiej

opiekun naukowy: dr Joanna Hegele-Drywa

recenzent: prof. dr hab. Monika Normant-Saremba

 

Miernik Natalia, 2021

Aktywność bioturbacyjna makrofauny bentosowej w Zatoce Gdańskiej

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr Halina Kendzierska

 

Ścibik Michalina, 2020

Gatunki obce w makrozoobentosie dna twardego w marinie Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku Saduria entomon w 2019 roku

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG

recenzent: dr Joanna Hegele-Drywa

 

Mincer Justyna, 2020

Rozmieszczenie krewetek w Zatoce Gdańskiej w 2018 roku

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas, prof. UG

recenzent: dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG

 

Plewniak Martyna, 2019

Wykorzystanie Rangia cuneata jako potencjalnego filtra biologicznego

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

 

Nowakowska Patrycja, 2019

Tempo podstawowych procesów fizjologicznych i bilans energetyczny krewetki białej Litopenaeus vannamei w zależności od rodzaju konsumowanego pokarmu

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

 

Świacka Klaudia, 2018

Zawartość diklofenaku u Mytilus trossulus z Zatoki Gdańskiej

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw. prof. dr hab. Anna Szaniawska

recenzent: dr Magdalena Caban

 

Słomińska Marta, 2018

Rola zespołów bentosowych w funkcjonowaniu przybrzeżnych siedlisk Zatoki Puckiej (The role of zoobenthic communities in the functioning of Puck Bay coastal habitats).

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

 

Tuszer Julia, 2018

Wpływ zasolenia i temperatury na zachowanie i tempo metabolizmu całkowitego Rangia cuneata (G.B. Sowerby I, 1831).

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr Agata Rychter

 

Paulina Stosik, 2017

Wpływ kairomonów drapieżnika (Eriocheir sinensis, Neogobius melanostomus) na zachowanie i metabolizm całkowity ofiary (Rhithropanopeus harrisii).

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr hab. Mariusz Sapota prof. nadzw.

 

Marta Lecka, 2017

Stężenie rtęci u kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis z Zalewu Wiślanego.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr hab. Magdalena Bełdowska prof. nadzw.

 

Agata Skomar, 2017

Wpływ zasolenia na zachowanie i tempo metabolizmu błotniarki jajowatej Radix balthica (Linnaeus, 1758).

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.

recenzent: dr Aldona Dobrzycka-Krahel

 

Beata Tutak, 2017

Charakterystyka populacji Palaemon macrodactylus w polskich wodach.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

 

Katarzyna Magdoń, 2017

Preferencje pokarmowe raka sygnałowego Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852).

opiekun naukowy: dr Aldona Dobrzycka-Krahel

recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

 

Ana Vieira, 2017

Znaczenie zimnego prądu Benguelskiego w zarządzaniu zasobami rybnymi.

opiekun naukowy: dr Tomasz Zarzycki

recenzent: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

 

Agata Mamel, 2015

Różnorodność fauny epibentosowej w Porcie Gdynia w 2014 roku z uwzględnieniem różnych technik zbioru.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

recenzent: dr Aldona Dobrzycka-Krahel

 

Katarzyna Krzyżanowska, 2015

Bioróżnorodność zespołów fauny poroślowej zasiedlającej sztuczne podłoże w Porcie Gdynia w 2014 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

recenzent: dr Anna Dziubińska

 

Paulina Kunkel, 2015

Skład gatunkowy infauny w Porcie Gdynia w 2014 roku.

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

recenzent:  dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

 

Michał Raczyński, 2015

Możliwości przystosowania raka sygnałowego Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) do wód słonawych Morza Bałtyckiego w oparciu o zdolności osmoregulacyjne.

opiekun naukowy: dr Aldona Dobrzycka-Krahel

recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

 

Anna Wojtczak, 2014

Charakterystyka osobników i skład pokarmu kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (Milne-Edwards 1853) z estuarium Tagu (Portugalia).

opiekun naukowy: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

 

Magdalena Giczewska, 2014

Łąki podwodne Zostera marina na Ławicy Długiej.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

 

Paulina Czarnecka, 2014

Wpływ temperatury i zasolenia na osmoregulację Idotea baltica.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: dr hab. Monika Normant prof. nadzw.

 

Anna Dąbrowska, 2014

Różnorodność bentosu łąk podwodnych Zatoki Puckiej.

opiekun naukowy: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw.

recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Karolina Kurpisz, Oceanografia, 2013
Wpływ natlenienia na zachowanie i metabolizm całkowity Macoma balthica (Linnaeus, 1758)
promotor: prof. UG dr hab. Monika Normant
recenzent: prof. UG dr hab. Urszula Janas

Natalia Nowak, Oceanografia, 2013
Wpływ zakwaszania wody dwutlenkiem węgla na zachowanie i metabolizm całkowity Mytilus edulis trossulus
promotor: prof. UG dr hab. Monika Normant
recenzent: prof. UG dr hab. Adam Sokołowski

Igielska Marta, oceanografia, 2012
Różnorodność biologiczna biotopu Zostera marina na Długiej Mieliźnie (Zatoka Pucka)
promotor: prof. UG dr hab. Urszula Janas
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Koseska Monika, oceanografia, 2011
Świadomość ekologiczna studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej dotycząca gatunków obcych w Bałtyku
promotor: prof. dr hab. Anna Szaniawska
recenzent: prof. UG dr hab. Monika Normant

Wójcik Dagmara, oceanografia, 2011
Drapieżnictwo kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis na omułku Mytilus trossulus - preferencje względem wielkości muszli
promotor: prof. UG dr hab. Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska 

Radoń Anna, oceanografia, 2011
Rozmieszczenie i charakterystyka  krabika amerykańskiego  Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841)  z Zatoki Gdańskiej w latach 2009-2010 
promotor: prof. UG dr hab. Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska 

Tarała Anna, oceanografia, 2011
Charakterystyka nierodzimych gatunków kiełży w Zalewie Wiślanym i Delcie Wisły w latach 2009 - 2010
promotor: dr Aldona Dobrzycka-Krahel
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Skura Dorota, oceanografia, 2010
Wpływ pokarmu na procesy fizjologiczne Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841)
promotor: dr hab. Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Pawłowska Natalia, oceanografia, 2010
Charakterystyka morfometryczna Palaemon elegans z różnych rejonów Europy
promotor: dr Urszula Janas
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska 

Jakubowska Magdalena, oceanografia, 2010
Wpływ temperatury na procesy fizjologiczne kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853)
promotor: dr hab. Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Żurkiewicz Paulina, oceanografia, 2009
Wpływ cieczy jonowych na organizmy wodne na przykładzie zaburzenia zachowania reprodukcyjnego Gammarus tigrinus w wyniku działania chlorku 1-octyl-3-metyloimidazoliowego
promotor: prof. dr hab. Anna Szaniawska
recenzent: dr Aldona Dobrzycka-Krahel

Tarasiewicz Monika, oceanografia, 2009
Wpływ naturalnych i syntetycznych hormonów płciowych wystepujących w środowisku wodnym na bezkręgowce wodne ze szczególnym uwzględnieniem skorupiaków
promotor: prof. dr hab. Anna Szaniawska
recenzent: dr Monika Normant

Maleszka Martyna, oceanografia, 2009
Fauna występująca w szczecinach kutykularnych szczypiec kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (Milne-Edwards 1853) z Łaby
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Król Marta, oceanografia, 2009
Wpływ zasolenie na procesy fizjologiczne kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853)
promortor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Gut Malwina, oceanografia, 2009
Drogi, sposoby i skutki rozprzestrzeniania sią gatunków obcych na przykładzie Morza Bałtyckiego i morza Śródziemnego
promotor: prof. dr hab. Anna Szaniawska
recenzent: dr Monika Normant

Marszewska Lena, oceanografia, 2009
Wartość energetyczna i zawartość materii organicznej Nephrops norvegicus (Linneaus, 1758) z Morza Północnego
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Bielińska Joanna, oceanografia, 2008
Preferencje pokarmowe kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1853) z Zatoki Gdańskiej
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Rzemykowska Halina, oceanografia, 2008
Rozmieszczenie, zagęszczenie i biomasa makrozoobentosowych gatunków obcych w Zalewie Puckim
promotor: dr Urszula Janas
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Surowiec Justyna, oceanografia, 2008
Rozmieszczenie Pontogammarus robustoides (G.O.Sars, 1894) w Delcie Wisły i Zalewie Wiślanym w 2007 roku oraz osmoregulacja gatunku
promotor: dr Aldona Dobrzycka-Krahel
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Szwarc Barbara, oceanografia, 2008
Rozmieszczenie i charakterystyka krabika amerykańskiego Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) z Zatoki Gdańskiej
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Szymańska Paulina, oceanografia, 2008
Metabolizm całkowity Crangon crangon (Linnaeus, 1758) z Zatoki Gdańskiej
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Świętojańska Alicja, oceanografia, 2008
Konsumpcja pokarmu, wydalanie amoniaku i respiracja kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1853) z Zatoki Gdańskiej
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Samulewicz Dorota, oceanografia, 2007
Skład elementarny (CHN) Gammarus tigrinus Sexton, 1939 z Zatoki Puckiej
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Kęćkowska Kamila, oceanografia, 2007
Produkcja ciepła Mytilus edulis trossulus Gould, 1850 z Zatoki Gdańskiej
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Kolasa Agata, oceanografia, 2007
Skład pokarmu kraba wełnistoszczypcego Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards, 1953 z przybrzeżnych wód Bałtyku
promotor: dr Monika Normant
recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Hegele-Drywa Joanna, oceanografia, 2007,
Skład pokarmu Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) z przybrzeżnych wód Bałtyku
promotor: dr Monika Normant
recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska.

Dudek Magdalena, oceanografia, biologia morza V rok, 2007
Sezonowe zmiany populacji Gammarus tigrinus w Zatoce Puckiej w 2004 r
promotor: prof. dr hab. Anna Szaniawska
recenzent: dr Monika Normant.

Dolna Anna, oceanografia, biologia morza V rok, 2007,
Charakterystyka populacji Palaemon elegans i Palaemon adspersus z Zatoki Puckiej (2005 – 2006)
promotor: dr Urszula Janas
recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Dawidowska Magdalena, oceanografia, 2007
Różnorodność gatunkowa i funkcjonalna makrofauny Zatoki Gdańskiej w 2005 r.
promotor: dr Urszula Janas
recenzenci: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Kąkol Agnieszka, oceanografia, 2007
Wartość energetyczna i skład elementarny C, H, N Idotea chelipes (Pallas, 1766) z Zatoki Puckiej w latach 2003-2004
promotor: dr Monika Normant
recenzent: prof. dr hab. Anna Szaniawska