Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

 

 

 

MARES (Doctoral Programme on Marine Ecosystem Health and Conservation) jest projektem międzynarodowych studiów doktoranckich finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu ERASMUS MUNDUS. W projekcie bierze udział 24 partnerów (uniwersytety oraz instytuty naukowo-badawcze) z Europy, USA i Australii. Poszczególne rozprawy doktorskie będą realizowane jednocześnie w minimum 2 placówkach naukowo-dydaktycznych w ramach wspólnych projektów badawczych. Chętnych do podjęcia studiów doktoranckich zapraszamy na stronę internetową projektu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje:

 

Nasza ubiegłoroczna absolwentka mgr Joanna Pilczyńska została laureatką drugiej edycji programu MARES. W roku bieżącym przyznano dziewięć, 3-letnich stypendiów (3 dla studentów z krajów UE, 6 dla kandydatów z poza UE). Na konkurs wpłynęło 237 aplikacji z 50 krajów. Laureatka wykonała pracę magisterską pod opieką dr Rafała Lasoty z ZFEM IO UG, przy współpracy z dr Suzanne Williams z Muzeum Przyrodniczego w Londynie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji pracy na Uniwersytetach w Aveiro i Pavii.

 

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU MARES

Osoba kontaktowa w Instytucie Oceanografii:

dr Rafał Lasota


e-mail: rlasota@ocean.univ.gda.pl
telefon: 0-58 523 6853

pokój 458