Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Pracownia Bioindykacji Środowisk Morskich
 

 

Zespół Nauka Zajęcia dydaktyczne Prace magisterskie Ogłoszenia dla studentów Konsultacje

  

 

 

TEMATYKA BADAWCZA

 

  • Wykorzystanie metody izotopowej do rekonstrukcji powiązań troficznych w środowisku morskim
  • Wpływ składowania CO2 pod dnem Morza Bałtyckiego na ekosystemy morskie
  • Struktura sieci troficznych i transfer zanieczyszczeń
  • Ekofizkologiczne przystosowania małży morskich do warunków srodowiskowych 
  • Skład, struktura i funkcjonowanie zbiorowisk mikrofitobentosu w Zatoce Gdańskiej 
  • Bogactwo gatunkowe i różnorodność biologiczna zbiorowisk okrzemek w strefie przybrzeżnej mórz 
  • Wykorzystanie zbiorowisk mikrobentosu w badaniach ekotokstykologicznych